Antysmogowe technologie IT

Air pollution with smoke from chimney

W sektorze IT przestarzała infrastruktura powoduje zwiększoną emisję gazów cieplarnianych. Można temu przeciwdziałać, inwestując na przykład w cloud computing i wirtualizację

Do podnoszenia stopy życiowej obywateli rozwój gospodarczy przyczynia się w stopniu największym, ale niesie ze sobą także niepożądane efekty. Jednym z nich jest zanieczyszczenie powietrza, spowodowane eksploatowaniem niekoniecznie nowoczesnych technologii. Tak jak przy niewłaściwym ogrzewaniu gospodarstw domowych produkowane są zwiększone ilości niekorzystnych dla zdrowia pyłów i gazów, tak też w sektorze informatycznym przestarzała infrastruktura powoduje zwiększoną emisję gazów cieplarnianych. Jak można temu przeciwdziałać? Odpowiedzialność za Green IT jest szczególnie popularna wśród dostawców usług związanych z centrami danych. Tylko w USA zużycie energii przez funkcjonujące tam centra danych już kilka lat temu przekroczyło poziom energii zużywanej przez wszystkie amerykańskie linie lotnicze. A to oznacza, że nie mamy do czynienia z marginalnym biznesem, ale jednym z najpotężniejszych, który może zanieczyszczać naturalne środowisko.

O tym, że właśnie ten sektor gospodarki wziął sobie do serca problem ograniczania zanieczyszczeń, może świadczyć prognoza z raportu Transparency Market Research „Green Data Center Market – Trends and Forecast for 2014–2022”, z której wynika, że roczna skumulowana stopa wzrostu (CAGR) rynku zielonych centrów danych (Green Data Canter) na świecie wyniesie niemal 31 proc. do 2022 r., chociaż największy udział będzie w tym miała Azja. Trend ten napędzany jest przez rosnące zapotrzebowanie na technologie energooszczędne oraz uproszczenie architektury data center. Najwięcej bezpośrednich korzyści daje oczywiście wprowadzenie na rynek ekonomicznych systemów chłodzenia, bo to one do tej pory pochłaniały gros energii, ale znacznie ważniejsze okazały się fundamentalne zmiany w trendach dotyczących rynku IT, które miały istotny wpływ na zmianę koncepcji budowy i użytkowania centrów danych. Co ważne, zmiany te znajdują odzwierciedlenie nie tylko w firmach sektora IT, lecz także w bankach, instytucjach finansowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, u operatorów telekomunikacyjnych oraz w sektorze opieki medycznej.

Wirtualizacja i cloud computing
W ramach strategii Green IT warto zwrócić uwagę szczególnie na jej dwa filary – wirtualizację i cloud computing. Dzięki tej pierwszej można zredukować liczbę serwerów fizycznych, co przyczynia się zarówno do obniżenia wydatków na zakup i utrzymanie sprzętu, jak i zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Według analizy IDC opublikowanej w raporcie „Green IT: Virtualization Delivers Energy and Carbon Emissions Reductions” w 2015 r., dzięki zastosowaniu wirtualizacji dostarczanej tylko przez VMware, na całym świecie uniknięto instalacji 13,8 mln serwerów fizycznych, które zużyłyby 120 mln MWh energii elektrycznej. Sumaryczne oszczędności na zużyciu energii przez centra danych wynikające ze stosowania także innego rodzaju rozwiązań sięgnęły natomiast aż 603 mln MWh, a to 40 proc. całkowitego zużycia energii przez wszystkie gospodarstwa domowe w USA w 2015 r. Inną zieloną technologią jest chmura obliczeniowa, dzięki której firmy mogą zastąpić własną infrastrukturę fizyczną przetwarzaniem w chmurze usługodawcy.

Jak wskazuje badanie organizacji GeSI „The Enabling Technologies of a Low-Carbon Economy – a Focus on Cloud Computing”, przeprowadzone w 2013 r. na zlecenie firmy Microsoft, zastąpienie lokalnych serwerów usługami chmurowymi przez 80 proc. przedsiębiorstw na świecie przyniosłoby redukcję emisji gazów cieplarnianych porównywalną z odstawieniem do garażu 1,7 mln aut. Za chmurą przemawiają nie tylko argumenty proekologiczne, le także pragmatyczne, ponieważ model cloud przynosi firmom mierzalne korzyści, m.in. przez możliwość optymalnego dopasowania zasobów IT do bieżących potrzeb organizacji.