Firma Edwards do zarządzania cyklem życia produktu wybrała platformę 3DEXPERIENCE

Edwards

Firma Dassault Systèmes ogłosiła, że czeski oddział marki Edwards, lidera na światowym rynku urządzeń próżniowych, wybrał platformę 3DEXPERIENCE do kastomizacji procesów produkcyjnych, szybkiego i bezpiecznego udostępniania danych oraz zarządzania wszystkimi aspektami cyklu życia produktu. Firma Edwards jest częścią Grupy Atlas Copco, a jej oddział w Czechach opracowuje, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, niezawodne i ekonomiczne pompy próżniowe dla klientów przemysłowych z branży life science.

Przed wdrożeniem platformy 3DEXPERIENCE dane, z których korzystali pracownicy, były zamknięte w silosach informacyjnych, a projektami zarządzano przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, co przekładało się na niską efektywność procesów. W organizacji brakowało scentralizowanego środowiska do przechowywania wszystkich danych, które usprawniłoby pracę zespołów badawczo-rozwojowych, projektowych, procesowych i jakościowych.

Jako lider branży, Edwards potrzebował rozwiązania umożliwiającego bezpośrednią współpracę z zespołami R&D swoich klientów po to, by projektować niestandardowe pompy spełniające konkretne wymagania i posiadające odpowiednie parametry techniczne.

Na przestrzeni lat Edwards korzystał już z aplikacji CATIA firmy Dassault Systèmes do projektowania produktów. Jednak potrzeba konsolidacji zarządzania danymi oraz usprawnienia współpracy wewnątrz organizacji i wśród jej interesariuszy sprawiła, że firma zdecydowała się wdrożyć platformę 3DEXPERIENCE i skorzystać z aplikacji ENOVIA i DELMIA, dostępnych w ramach platformy.

Dzięki temu, że platforma 3DEXPERIENCE umożliwia multidyscyplinarną współpracę w zakresie zarządzania danymi i cyklem życia produktu, Edwards może teraz korzystać z zalet spójnego przepływu powiązanych informacji między różnymi działami. Pozwala to przyspieszać rozwój produktów i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące nowych projektów produktowych, jeszcze przed przekazaniem ich do produkcji. Firma może w szerokim zakresie modelować i testować w wirtualnym środowisku nowe pompy, tworzyć kolejne iteracje projektowe i weryfikować proces montażu przed rozwojem prototypu.

Mając dostęp do wszystkich informacji, na jednym pulpicie nawigacyjnym kierownicy projektów pracują wydajniej i są w stanie kontrolować prace nad projektem, na bieżąco zarządzając zasobami i przenosząc je tam, gdzie są w danym momencie najbardziej potrzebne. Wszelkie aktualizacje projektów pomp są przeprowadzane w aplikacji CATIA i udostępniane na platformie 3DEXPERIENCE uczestnikom projektu oraz interesariuszom, którzy potrzebują do nich dostępu. Pozwala to skutecznie śledzić i zatwierdzać niestandardowe aktualizacje produktów, a także ułatwia proces identyfikacji na każdym etapie cyklu rozwoju produktu.

Za proces wdrożenia, wsparcie przy pierwszym uruchomieniu, sesje szkoleniowe i pomoc techniczną odpowiedzialny był Technodat, wiodący integrator i dystrybutor platformy 3DEXPERIENCE od Dassault Systèmes w Czechach.

Edwards