Liderzy zielonej zmiany

  Top managerowie spółek BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. oraz BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. Rafał Piskorski, wiceprzewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu, oraz Marcin Nowacki mówią o działaniach na rzecz „zielonej zmiany” – finansowaniu pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, instalacji fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynach energii.

  Jak pan rozumie nowe motto BNP Paribas Leasing Solutions: „Equipment finance for a changing world”, czyli finansowanie sprzętu dla zmieniającego się świata?

  Rafał Piskorski: To hasło odzwierciedla naszą misję. Klient jest w centrum naszego zainteresowania, w związku z czym dostosowujemy naszą ofertę do jego potrzeb. Digitalizujemy procesy, aby ułatwić korzystanie z naszych usług oraz minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Jesteśmy świadomi zmian, jakie zachodzą w otaczającym
  nas świecie, dlatego w minionym roku wdrożyliśmy wiele przyjaznych rozwiązań, takich jak Portal Klienta czy podpis elektroniczny. Poprzedni rok zakończyliśmy bardzo dużym sukcesem – pod koniec grudnia podpisaliśmy umowę umożliwiającą naszym klientom leasing samochodów elektrycznych.

  Proszę zdradzić trochę szczegółów tego przedsięwzięcia. Kto może skorzystać z państwa oferty?

  Marcin Nowacki: Z dumą dołączyliśmy do grupy firm leasingowych, które umożliwiają leasing samochodów elektrycznych z dopłatą rządową z programu NFOŚIGW „Mój elektryk”. Podpisaliśmy umowę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., który jest dysponentem środków z programu. Dopłaty do leasingu mogą dotyczyć w szczególności bezemisyjnych nowych pojazdów kategorii M1, czyli samochodów osobowych do przewozu maks. 8 osób, oraz kategorii N1 – aut dostawczych do 3,5 t. Dotacja traktowana jest jako zaliczka na finansowanie samochodu i może wynieść do 5,9 tys. euro na samochód (dla M1) i do 15,3 tys. euro na samochód (dla N1).

  Jest to wyraźny kurs w stronę finansowania zielonych aktywów.

  R.P.: Tak, dążymy do bycia liderem finansowania „zielonej zmiany”. Chcemy ułatwić naszym obecnym i przyszłym klientom leasing pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Z tego względu dostosowaliśmy nasz system LeaseOn tak, aby umożliwiał sprawne zbieranie wniosków o dotacje od klientów – dzięki zdigitalizowanej formie oszczędzamy czas potrzebny na przetworzenie zgłoszenia zgodnie z wymogami programu NFOŚIGW „Mój elektryk”.

  Skupili się państwo wyłącznie na elektromobilności czy może finansują państwo inne aktywa, które znacząco wspierają gospodarkę niskoemisyjną?

  M.N.: Oczywiście, finansowanie pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi
  jest dla nas bardzo istotne, ale nie jest to jedyna usługa tego typu, jaką możemy się pochwalić. Branża leasingowa bardzo śmiało finansuje instalacje fotowoltaiki. Zaczynamy
  też finansować ładowarki do samochodów elektrycznych. Rozważamy również finansowanie pomp ciepła czy magazynów energii, w szczególności instalacji przydomowych. W sierpniu
  minionego roku we współpracy z naszym dostawcą rozwiązań fotowoltaicznych E.ON Foton, który jest częścią grupy E.ON, podpisaliśmy umowę dającą możliwość finansowania instalacji fotowoltaicznych rozłożoną na okres 10 lat. Jest to pierwsza tego typu usługa na rynku – wciąż staramy się podążać za potrzebami naszych klientów.

  Coraz częściej słyszymy o ESG (Environmental Social Governance) i związanymi z tym nowymi regulacjami. Co to oznacza dla waszych klientów i jaką rolę ma do odegrania w tym zakresie wasza spółka leasingowa?

  R.P.: ESG to nie jest tylko kwestia regulacji, tu chodzi o realną zmianę w funkcjonowaniu biznesu oraz naszych zachowań, abyśmy uczynili nasz świat lepszym, bezpiecznym, przeciwdziałali katastrofie klimatycznej, jaką prawie zgotowaliśmy naszej planecie. BNP Paribas jest bankiem zmieniającego się świata, a w 2017 r. zostaliśmy partnerem Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju przyjętej przez ONZ i aktywnie uczestniczymy w realizacji planu naprawy świata. Oprócz finansowania aktywów zielonych, o których mówił
  Marcin, mamy do odegrania wielką rolę w budowaniu modelu Circular Economy (czyli gospodarowaniu zasobami w obiegu zamkniętym). Nasza planeta ma ograniczoną ilość surowców, a ich pozyskiwanie z pewnością nie jest korzystne dla środowiska. Producenci są
  i będą w jeszcze większym stopniu motywowani nowymi przepisami do zaplanowania produkcji tak, aby przedmioty wprowadzone przez nich na rynek można było naprawiać, udoskonalać, a na koniec rozmontować i wykorzystać ponownie w procesie produkcji. I tu rola leasingu jest fundamentalna. Spółka leasingowa jako właściciel finansowanych środków trwałych we współpracy z producentami może skutecznie przejść z roli finansującego do roli zarządzającego aktywami i gwarantującego, gdzie aktywa mają trafiać po zakończeniu pierwszego cyklu leasingu lub najmu oraz jak zaplanować kolejne życie produktu. BNP Paribas Leasing Solutions ma w DNA współpracę z producentami oryginalnego wyposażenia (tzw. OEM) w różnych modelach, od umów „Private Label Agreements” aż do stworzonych wspólnie joint ventures. Mamy zatem kluczową rolę do odegrania w zmianie świata na lepszy.  rozmawiał Jarek Dotka

  Rafał Piskorski
  dyrektor generalny w BNP Paribas Leasing Solutions w Polsce, prezes zarządu BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o., wiceprzewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu. Związany z branżą leasingową od ponad 20 lat. Ma duże doświadczenie m.in. w zarządzaniu ludźmi i ryzykiem, restrukturyzacji, łączeniu firm, rozwoju, a także we wdrażaniu strategii biznesowych.

  Marcin Nowacki
  dyrektor zarządzający BNP Paribas Leasing Services, członek zarządu BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży bankowej, sprawował w tym czasie różne funkcje managerskie.