Jak dostosować firmę do nowego świata pracy

  W jaki sposób wykwalifikowani ludzie znajdują drogę do kariery, która ich spełnia i promuje ich talenty? Jaką rolę odgrywa w tym technologia? Dochodzimy do sedna pytania i możliwości wynikających z odpowiedzi

  Wiele firm nie może już znaleźć młodych i obiecujących talentów. Jak wynika z najnowszego raportu DIHK (Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych) dotyczącego pracowników wykwalifikowanych, ponad połowa z prawie 22 tys. ankietowanych firm stwierdziła, że nie jest w stanie obsadzić wszystkich wolnych stanowisk – co stanowi rekordowy wynik.

  Główną przyczyną jest tzw. „luka talentów”, co oznacza, że kwalifikacje kandydatów nie odpowiadają potrzebom firm, które są coraz bardziej zorientowane cyfrowo. DIHK widzi zatem zagrożoną nie tylko konkurencyjność przedsiębiorstw, ale także realizację ważnych zadań transformacyjnych. Nowoczesne firmy IT, takie jak specjalista ds. przepływu pracy ServiceNow, wykorzystują ten kryzys jako okazję do zapewnienia firmom i osobom o znaczących karierach zawodowych ukierunkowane programy szkoleniowe i usługę dopasowywania wspieraną przez sztuczną inteligencję.

  Spojrzenie na liczby pokazuje, że zdecydowanie istnieje potrzeba podjęcia odpowiednich inicjatyw: w niedawnym badaniu przeprowadzonym przez LinkedIn – największą na świecie sieć wymiany zawodowej – prawie sześciu na dziesięciu pracowników ankietowanych w Niemczech stwierdziło, że w tym roku chcą zmienić pracę. Nowe kwalifikacje będą w 2024 roku coraz ważniejsze dla pracowników i pracodawców, szczególnie w obszarze ESG. Jak jednak firmy mogą przeciwdziałać dylematowi migracyjnemu, zapewnić swoim pracownikom ukierunkowane szkolenia oraz obsadzić ich w odpowiednich projektach i ogłoszeniach o pracę?

  W przypadku niedoboru wykwalifikowanych pracowników, strategia dotycząca zagadnienia ma na celu zapewnienie rozwiązania. „Zmiany demograficzne, dekarbonizacja i cyfryzacja stawiają nasze społeczeństwa przed poważnymi wyzwaniami. Prowadzą do głębokich zmian w świecie pracy. Aby zapewnić przyszłą siłę innowacyjną, konkurencyjność i dobrobyt w krajach UE, należy pomyślnie zaplanować powiązane procesy transformacji” – pisze na swojej stronie internetowej niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych. Dzięki ukierunkowanej strategii dotyczącej wykwalifikowanych pracowników rząd federalny chce położyć kres rosnącemu niedoborowi wykwalifikowanych pracowników i sprawić, że Niemcy będą przyszłościowe jako lokalizacja przemysłowa i biznesowa.

  Pięć głównych obszarów działania w strategii, o których zdecydował Gabinet Federalny, obejmuje, oprócz szkoleń zawodowych i ukierunkowanego dokształcania, podnoszenie potencjału pracy, poprawę jakości pracy, zmianę kultury pracy i ograniczenie emigracji.

  Nie tylko na poziomie makroekonomicznym, ale także wewnątrz firmy, te obszary działania są ważnymi dźwigniami w walce z niedoborem wykwalifikowanych pracowników i powinny być umieszczone wysoko na porządku dziennym. Ogromne nadzieje związane są szczególnie z ukierunkowanym dalszym szkoleniem, w ramach tak zwanych programów podnoszenia umiejętności, które łączą dalsze szkolenia, certyfikację i możliwości nawiązywania kontaktów oraz zbliżają talenty i firmy. ServiceNow, międzynarodowy ekspert w dziedzinie cyfrowych rozwiązań przepływu pracy, oferuje taki program wraz z RiseUp.

  W tym kontekście wymagane umiejętności są znacznie szersze niż te, których naucza się na normalnym „szkoleniu IT”. „RiseUp with ServiceNow” rozszerza definicję talentu technologicznego, kładąc duży nacisk na kompetencje człowieka jako całość i tak zwane „umiejętności władcze” – takie jak krytyczne myślenie, komunikacja interpersonalna i kreatywność. Celem programu jest uzyskanie bardziej zróżnicowanej siły roboczej. Umożliwia kandydatom znaczące zdobycie umiejętności niezbędnych do pełnienia poszukiwanych stanowisk technicznych” – powiedziała Lara Caimi, dyrektor ds. klientów i partnerów ServiceNow.

  Jedną z firm, która chciałaby obsadzić odpowiednie stanowiska i współpracować z ServiceNow RiseUp, jest Fujitsu. „Chcemy uczynić świat bardziej zrównoważonym, budując zaufanie w społeczeństwie poprzez innowacje” – mówi Carey Blunt, globalny dyrektor ds. ofert ServiceNow w Fujitsu. „Jednak obecnie w globalnej branży IT są miliony nieobsadzonych stanowisk dla osób posiadających umiejętności cyfrowe potrzebne do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego. Współpracując z ServiceNow, naszym celem jest wykształcenie przyszłych umiejętności potrzebnych do tworzenia zrównoważonych platform cyfrowych, uzupełniania luki w umiejętnościach cyfrowych i pomagania naszym klientom pozostać w czołówce innowacji technologicznych”.

  Dzięki programowi podnoszenia kwalifikacji RiseUp ServiceNow uzupełnia dotychczasowe inwestycje w rekrutację i rozwój kariery własnych pracowników, jednocześnie wspierając wzrost i rozwój pracowników w firmach klientów i partnerów.

  AM