Dimension Data dostawcą urządzeń aktywnych dla Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

ManagerOnline

W ramach umowy Dimension Data dostarczy, zainstaluje i uruchomi urządzenia aktywne warstwy DWDM oraz IP/MPLS sieci WSS, a także zaimplementuje system zarządzania siecią oraz zapewni bieżące wsparcie i utrzymanie wdrożonych urządzeń przez okres 5 lat.

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013.

Celem inwestycji jest zbudowanie sieci szerokopasmowej w oparciu o technologię sieci nowej generacji NGA (Next Generation Access), która umożliwi korzystanie z usług o wysokich wymaganiach na przepływność (min. 30 Mb/s). Łączna długość sieci szkieletowej oraz sieci dystrybucyjnej wyniesie 4 500 km.