Indos zadebiutował na NewConnect

Indos – jedna z pierwszych na polskim rynku spółek świadczących profesjonalne usługi finansowe związane z obrotem wierzytelnościami, zadebiutował dzisiaj na NewConnect. Cena akcji na otwarciu wynosiła 5 zł i do momentu wręczenia spółce statuetki Vivene wzrosła do 6,3 zł (26%).

Do obrotu zostało wprowadzone 454 060 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł. Pochodzą one z emisji prywatnej, która została objęta przez inwestorów w lipcu 2015 r. po 5 zł za akcję. Emisja ta umożliwiła Indosowi pozyskanie 2,27 mln zł. Kwota ta została przeznaczona na finansowanie podstawowych produktów finansowych spółki, przede wszystkim faktoringu. Akcje serii B Indosu stanowią ponad 6,75% kapitału zakładowego spółki.

– Bardzo nas cieszy, że Indos już oficjalnie zalicza się do spółek NewConnect. Korzystnie wpłynie to na wzmocnienie wiarygodności naszej spółki w oczach partnerów. Włączenie do grona spółek publicznych jest potwierdzeniem, że firma spełnia najwyższe standardy transparentności, co czyni ją zaufaną stroną biznesową. Wierzymy też, że w ten sposób zwrócimy na siebie uwagę inwestorów jako na podmiot, który realizuje stały wzrost sprzedaży, prowadzi uporządkowaną i stabilną politykę finansową oraz uzyskuje wysoką rentowność aktywów w relacji do obrotów. W 2014 r. było to 6,5%. Rynek wierzytelności gospodarczych jest bardzo interesującym obszarem inwestycyjnym, a my działamy na nim z powodzeniem od 25 lat. Zwieńczeniem kolejnego etapu rozwoju spółki będzie dla nas przygotowywanie się do zmiany rynku notowań na GPW – powiedział Ireneusz Glensczyk, prezes zarządu Indos.

15 lutego Indos opublikował wyniki za IV kw. 2015 r. Przychody spółki ze sprzedaży produktów wyniosły w tym okresie blisko 3 mln zł I były  ok. 13% niższe niż w IV kw. 2014 r.

– Mniejsze przychody ze sprzedaży to wynik naszej decyzji podjętej w połowie ubiegłego roku o prawie całkowitym zmniejszeniu ekspozycji na ryzyko, które obecnie generuje branża górnicza, mająca poprzednio znaczny udział w naszych przychodach ze sprzedaży. Powrócimy do jej finansowania, jeśli wyjaśni się jaka będzie jej najbliższa przyszłość, na którą ma wpływ nie tylko nieciekawa sytuacja na światowym rynku węgla energetycznego i koksującego, ale też polityczne otoczenie. Póki co, jesteśmy na dobrej drodze do reinwestowania wycofanych środków w bezpieczniejsze branże – wyjaśnia Glensczyk.

Strategia rozwoju Indosu do 2017 r. zakłada zwiększanie wartości spółki poprzez rozszerzenie działalności w sektorze wierzytelności korporacyjnych za pomocą powołanego funduszu sekurytyzacyjnego (INDOS 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ), dla którego spółka zamierza intensywnie pozyskiwać środki oraz poszerzanie udziału w rynku pozostałych usług, w szczególności usług faktoringowych i związanych z obrotem wierzytelnościami B2B, poprzez wzrost sprzedaży o co najmniej 10% rdr w każdej grupie produktowej.

(wog)