3,3 mln uczestników PPK

O 718 tys. zwiększyła PPK się liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych po pierwszym ponownym autozapisie. W sumie w programie oszczędza już wraz z pracodawcami i państwem 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na
poziomie 43,7 proc. Tym samym o 27,9 proc. wzrosła liczba aktywnych uczestników wobec poziomu z 27 lutego 2023 r., czyli sprzed autozapisu.