Modele cyrkularne w e-commerce

W branży e-commerce coraz więcej firm zastanawia się, w jaki sposób, korzystając z technologii cyfrowej, można wprowadzić zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, a jednocześnie pomagać w tym klientom.

Inaczej niż w przypadku gospodarki liniowej, w której każda innowacja sprawia, że dotychczasowe oferty stają się przestarzałe, gospodarka o obiegu zamkniętym uwzględnia zrównoważone projektowanie na każdym etapie rozwoju produktu i stara się nadawać mu właściwy cykl życia. Z realizacją modeli cyrkularnych związane są liczne wyzwania. Ponowne przemyślenie i przebudowanie produktu, tak, żeby był zrównoważony od samego początku, to niełatwe zadanie. Warto pamiętać, że gospodarka o obiegu za- mkniętym oczekuje wiele także od użytkowników końcowych – którzy muszą oduczyć się zakorzenionych nawyków dotyczących konsumpcji i utylizacji, aby korzystać z tych produktów w nowy, bardziej zrównoważony sposób.

Zielone technologie

Dla organizacji są to wyzwania, w których sprostaniu może pomóc technologia. Wiadomo, że zakupy on-line i handel elektroniczny zapewniają korzyści środowisku. Oznaczają transakcje bez użycia papieru, skrócenie procesu od zakupu do dostawy, mniejszą emisję dwutlenku węgla. Korzyści te mogą być większe dzięki zastosowaniu nowych technologii.Dobry przykład to analizy pomagające firmom e-commerce w pozyskiwaniu informacji, co z kolei pozwala im maksymalizować wydajność operacyjną i lepiej rozumieć zachowania konsumentów. Dzięki temu mogą one projektować zrównoważone produkty, które będą ponownie wykorzystywane. Kolejna korzyść to możliwość optymalizacji opakowań i procesów dostaw. Na razie wygląda to nie najlepiej. Zgodnie z danymi World Economic Forum, tylko 9 proc. firm aktywnie korzysta z oprogramowania, które wspiera gromadzenie, analizę i raportowanie na temat ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG). Ponadto badanie, przeprowadzone przez centrum SAP Insights WEF, wy- kazało, że zaledwie 21 proc. kadry kierowniczej wyraża zadowolenie jakości i dostępności danych gromadzonych na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Nowe preferencje klientów. Przed firmami e-commerce pojawiła się wielka szansa – coraz większa grupa konsumentów jest zainteresowana zakupem produktów o obiegu zamkniętym. Niedawne badanie przeprowadzone przez Footprint wykazało, że 63 proc. potencjalnych klientów jest skłonnych zapłacić więcej za produkty i usługi, jeśli pomagają one chronić środowisko. A 68 proc. wybiera marki, sklepy lub restauracje, która używają ekologicznych opakowań. Z kolei 77 proc. oczekuje produktów zapakowanych we właściwy sposób. To samo badanie wykazało, że to właśnie na markach spoczywa ciężar wykreowania zrównoważonej zmiany. 87 proc. ankietowanych zgodziło się, że firmy są odpowiedzialne za ochronę planety i jej mieszkańców; 85 proc. stwierdziło, że marki powinny odgrywać ważną rolę w rozwiązywaniu problemu zrównoważonego rozwoju, ponieważ to one wy- wołały ten problem; a 78 proc. orzekło, że firmy i marki nie robią wystarczająco dużo, aby chronić planetę.

Przekuć plany w działania

Od czego należy zacząć? Pierwszy krok to ocena, na jakim etapie przeobrażeń znajduje się firma przechodząca na model cyrkulacyjny. Następnie należy opracować plan strategiczny zgodny z jej aspiracjami. Zasoby technologiczne i doradcze, takie jak SAP Sustainability Advisory Service, mogą pomóc zrozumieć co trzeba zrobić, aby osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Istnieją rozwiązania informatyczne, które mogą pomóc firmom e-commerce w działaniu w sposób zrównoważony przez cały okres przechodzenia na mo- del cyrkulacyjny. Na przykład ecoinvent Association stworzyło narzędzie do łatwego wprowadzenia uproszczonych współczynników emisji dwutlenku węgla. Z kolei Queen of Raw oferuje narzędzia, które pomagają oceniać korzyści dla środowiska, a jednocześnie zarabiać na odpadach na globalnym rynku. Ale to nie wszystko. Identify opracowane przez Everledgera wykorzystuje technologię chmury i blockchain, aby pomóc w rozpoznawaniu greenwashingu i dzieleniu się dokładniejszymi, bardziej przejrzystymi informacjami dotyczącymi pochodzenia produktów. Everledger został wykorzystany przez markę odzieżową MCQ podczas wprowadzania nowej linii Alexandra McQueena, by wykorzystując technologię blockchain, zapewnić odzieży dłuższy cykl życia. Niewątpliwie, przyszłość handlu elektronicznego to model cyrkularny, a coraz więcej narzędzi cyfrowych pomaga urzeczywistnić tę wizję.

Źródło: artykuł Amandy Mountain, Global VP, SAP Digital Commerce