Zmiany w terminach wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych dla średnich firm

Terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

Obecny kryzys związany z pandemią koronawirusa uderza w działalność wielu firm, zwłaszcza tych z sektora MŚP. Przyjęta pod koniec marca tzw. Tarcza Antykryzysowa, oprócz wielu innych rozwiązań mających na celu wsparcie firm, zakłada również przesunięcie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwach zatrudniających od 50 do 249 osób, które pierwotnie miało się zakończyć do 11 maja.

Termin podpisania umowy o zarządzanie PPK został wydłużony do 27.10.2020, natomiast umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników do 10.11.2020 r.  Firmy mogą kontynuować rozpoczęty już proces wdrażania programu lub odłożyć go do jesieni. 

Celem wydłużenia terminów jest wsparcie przedsiębiorstw w aktualnej sytuacji, a także zapewnienie możliwości bezpiecznego przeprowadzenia szkoleń i kampanii informacyjnej dla pracowników. Przedsiębiorstwa, które nie chcą zwlekać, mogą kontynuować pracę nad wdrożeniem PPK. Kolejne elementy procesu wdrożenia można zrealizować w przestrzeni cyfrowej. Na zdalne wsparcie mogą liczyć klienci PFR TFI. Taka forma współpracy została już przetestowana podczas pierwszego etapu PPK, który obejmował duże przedsiębiorstwa. Wielu klientów zdecydowało się na wdrożenie PPK zdalnie, ponieważ proces jest sprawny i szybki.

– Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia całego procesu wdrożenia PPK oraz obsługi pracodawców w sposób zdalny – począwszy od zawarcia umowy o zarządzanie PPK, poprzez szkolenia, przeprowadzenie akcji informacyjnej oraz dystrybucji materiałów, aż po zawarcie umowy o prowadzenie PPK i zgłoszenie pracowników do programu – zapewnia Janusz Ryfka, menedżer ds. PPK w PFR TFI.

PFR TFI na prośbę pracodawców udostępnia elektroniczne wersje broszur, mailing informacyjny, cykl artykułów o PPK, filmy edukacyjne. Dodatkowo na  stronie internetowej PFR TFI umieszczono szereg materiałów dotyczących PPK, z których każdy może skorzystać. Do dyspozycji jest również zespół ekspertów PPK, który telefonicznie i mailowo wspiera pracodawców na każdym etapie wdrażania i obsługi PPK.

– Dla pracodawców, którzy zdecydowali się zawrzeć z PFR TFI umowy o zarządzanie PPK, organizujemy zdalne szkolenia, w trakcie których każdy z uczestników może na bieżąco zadawać pytania i uzyskiwać wyjaśnienia. Dla pracowników przygotowaliśmy wideokonferencje, podczas których tłumaczymy, jakie są korzyści z uczestnictwa w programie, a także prezentujemy możliwości serwisu IAT FI, w którym na bieżąco pracownicy mogą sprawdzać aktualny stan oszczędności, przeglądać historię wpłat oraz składać niektóre dyspozycje – komentuje Janusz Ryfka.

Z tak szerokim wsparciem instytucji finansowej wdrożenie PPK powinno przebiec bezproblemowo, a czas, o który przedłużono termin wdrażania PPK w średnich firmach, będzie na pewno wystarczający aby wywiązać się z obowiązków związanych z PPK.