Historie kreowane przez marki

  Marketerzy coraz częściej wykorzystują film jako medium, żeby tworzyć narracje, które zmieniają serca i umysły, a jednocześnie napędzają pozytywną zmianę zachowań konsumentów. Całe nasze życie jest kształtowane przez różne narracje. Historie, których słuchaliśmy w dzieciństwie pobudzały naszą wyobraźnię, a jednocześnie uczyły o przeszłości, pomagając budować nowe doświadczenia, ukazując możliwe warianty przyszłości. Mamy dziś do czynienia z mieszanką narracji wpływających na naszą kulturę. Potrzebne jest nam inspirujące przywództwo, aby zjednoczyć masy – to właśnie tutaj mogą wkroczyć marki. Marketerzy nie są tylko strażnikami marki, są współtwórcami naszej społecznej narracji, a przekaz marki ma zdolność do napędzania zmian kulturowych. Marki są opowiadaczami historii, pomagającymi konsumentom w drodze do zrównoważonego życia. Nigdy wcześniej siła opowiadanych przez nas historii nie była tak ważna i nie kryło się za nią tyle możliwości.

  Subiektywna ocena

  Ocena wpływu opowieści musi być subiektywna, jeśli nie ma możliwości zmierzenia jej skuteczności. Branża marketingowa dysponuje wieloma narzędziami do mierzenia wszelkiego rodzaju wpływu reklamy na markę i potencjału sprzedaży, ale do tej pory nie powstało branżowe narzędzie do mierzenia, czy reklama może skłonić ludzi do podjęcia działań w ramach celowych inicjatyw oraz czy komunikacja może wpłynąć na samą markę. Sustainable Brands, we współpracy z partnerami korporacyjnymi inicjatywy SB Brands for Good, w tym Procter & Gamble, PepsiCo, Visa i Nestlé, opracowała narzędzie, które odpowiada na tę potrzebę i jest dostępne dla marek ze wszystkich branż. Ad Sustainability Awareness Platform, czyli ASAP, mierzy zdolność reklamy do napędzania działań konsumentów w odniesieniu do Dziewięciu Zrównoważonych Zachowań, a także jej wpływ na ogólną przychylność wobec określonej marki. Dzięki badaniom Sustainable Brands, tych dziewięć zachowań zostało zidentyfikowanych jako te, które marki i konsumenci mogą podjąć wspólnie, aby stworzyć pozytywną zmianę i napędzić kulturę zrównoważonego życia.

  Wskazówki od liderów

  Wnioski płynące z użycia narzędzia ASAP, w połączeniu z radami znanych liderów ujawniają, że skuteczny storytelling może być tworzony poprzez komunikaty reklamowe w wersji filmowej w sposób, który cechuje autentyczność, wiarygodność i trafność. A to pozwala markom kreować pozytywne zmiany zachowań, zwiększając przychylność ze strony konsumentów. Nadszedł więc czas, aby marki wyszły poza próby zmiany postaw ludzi, a zamiast tego skupiły się na wypracowaniu trwałej zmiany zachowań konsumentów. Badania SB Brands for Good pokazują, że jedną z głównych przeszkód w prowadzeniu bardziej zrównoważonego życia jest brak wiedzy. Jest to ogromna szansa dla marek, aby stać się liderami w tym zakresie poprzez inspirację i edukację na temat sposobów, w jakich ludzie mogą się zjednoczyć i zachęcić do działania. Na przykład, podczas tworzenia jakiejkolwiek komunikacji, czy to jednorazowej reklamy, czy też w pełni zintegrowanej kampanii, uwzględnienie wyraźnego wezwania do działania jest najlepszym sposobem na przejście od orędownictwa do napędzania realnych działań konsumentów. Konsumenci są otwarci na uczenie się i przyjmowanie nowych zachowań. Faworyzują marki, które umieją im pokazywać atrakcyjne wzorce.

  Narracje budzą emocje

  Marki, które są liderami i umieją zachęcić konsumentów do bardziej zrównoważonego życia, zyskują przewagę konkurencyjną. Badania pokazują, że konsumenci chętniej niż kiedykolwiek dotąd słuchają o zrównoważonych inicjatywach marek, wspierając te, które robią najwięcej dobrego dla ludzi i planety. Marki mogą wspólnie wywierać wpływ, który poprowadzi społeczeństwo ku zrównoważonej przyszłości, rozwijając przekaz reklamowy za pomocą materiałów wideo.

  O sprawach poruszonych w niniejszym artykule traktuje seria SB Brands For Good Excellence in Execution. Jest to zbiór podręczników pokazujących jak tworzyć przełomowe kreacje w różnych obszarach marketingu, zawierających listę najlepszych praktyk i bibliotekę inspirujących przykładów. Poradniki zostały stworzone przez partnerów korporacyjnych inicjatywy SB Brands for Good, którzy chcieli podzielić się swoimi najbardziej wartościowymi studiami przypadków i przemyśleniami na temat tego, co uznali za optymalne rozwiązania kreatywne strategii marketingowych.