Światłowodowe inteligentne miasta

Rozwój gospodarczy opiera się coraz bardziej na wiedzy, organizacji i systemach, które pozwalają najlepiej ją zastosować. Jednak zdaniem IDC 75 proc. projektów Smart City...

Poczta Polska wprowadza nowe standardy integracji IT dzięki platformie webMethods BPMS...

Rozwiązanie webMethods BPMS zintegruje komunikację pomiędzy kluczowymi systemami IT i pomoże budować bazę do tworzenia...

Dla 70% polskich firm sektora MSP bezpieczeństwo informacji stanowi wysoki priorytet

Dla 70% polskich firm sektora MSP bezpieczeństwo informacji stanowi wysoki priorytet - wynika z raportu specjalnego HP Polska dla biznesu - Bezpieczeństwo. Ryzyko. Dostępność.

Cyberbezpieczeństwo: nowe trendy na rok 2017

Ponieważ zagrożenia zwiększają się zarówno pod względem wielkości, jak i poziomu skomplikowania, potencjalne szanse na bycie zaatakowanym stają się coraz bardziej prawdopodobne Ataki DDoS na...

Już nie outsourcing, ale Managed Services

Dynamicznie zmieniający się rynek oraz stale rosnące potrzeby firm w zakresie IT powodują, że tradycyjnie rozumiany outsourcing traci na znaczeniu, a jego miejsce zajmują...

Boom na cyfryzację

O cyfrowej transformacji oraz roli nowych technologii w procesie zmian opowiada Ronald Binkofski, dyrektor generalny Microsoft w Polsce

Handel detaliczny 2.0: dziś i jutro

Handel jest liderem w wykorzystywaniu nowych technologii. Detaliści już dawno dostrzegli korzyści płynące ze zwiększania inwestycji w zakresie technologii IT, które mogą pomóc w koordynowaniu handlu

Najwięcej wyzwań czeka sektor call center

Inaczej będą wyglądały relacje wynikające z outsourcowania procesów dla firm telekomunikacyjnych. Jeżeli okaże się, że klient call center (CC) będzie zobowiązany do wyznaczenia inspektora...

Ważne Informacje

Google tworzy konkurencję dla iMessage i Messengera

Nadchodzi nowa usługa komunikacyjna Google'a – nazywa się Chat i ma być konkurencją dla iMessage Apple. Jest to zunifikowana usługa przesyłania wiadomości dla użytkowników...

Standard & Poor’s: pozytywna perspektywa dla Polski

Agencja ratingowa Standard & Poor's 13 kwietnia 2018 r. utrzymała pozycję Polski w ratingu na poziomie BBB+, natomiast zmieniła perspektywę ze stabilnej na pozytywną....

16 kwietnia, Kępno: spotkanie dla przedsiębiorców

16 kwietnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na spotkanie przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem na realizację innowacyjnych projektów. Rozpocznie się ono o godzinie 10.15 w Restauracji...

PEKAES umacnia pozycję w Europie

Grupa wprowadza codzienne połączenia drobnicowe z Austrią. PEKAES, czołowy operator logistyczny, uruchomił codzienny serwis na trasie Polska − Austria. Było to możliwe dzięki rozszerzeniu współpracy...

Polska rajem podatkowym… dla fiskusa

Wstrzymywane zwroty VAT, przewlekłe wydłużanie okresu kontroli podatkowych i skarbowych oraz niejasne i wadliwe przepisy, do tego wprowadzanie coraz to nowych obciążeń podatkowych przy...

Zielone EXPO w Łodzi!

Expo Horticultural, jedno z tzw. małych EXPO, które odbywają się między światowymi edycjami EXPO, w 2024 r. zorganizuje Łódź. Planowana wystawa nosić będzie tytuł...