Święto biznesu w Katowicach

Katowice3Około 7 tysięcy zarejestrowanych uczestników, kilkuset gości zagranicznych, ponad 80 sesji tematycznych i wydarzeń towarzyszących, 120 wystawców na Targach Biznes Expo

A poza tym: obrady z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego, Elżbiety Bieńkowskiej, Adama Bodnara, Jerzego Buzka i kilku dotychczasowych premierów Polski. Ministrowie, ambasadorzy, konsulowie, przedstawiciele Komisji Europejskiej, kilkunastu prezydentów miast, eksperci z kraju i zagranicy. Ludzie świata mediów, biznesu i nauki. Szósta edycja Europejskiego Kongresu MŚP była najlepszym dowodem na to, że język biznesu jest językiem uniwersalnym. Podczas trzech dni w Katowicach rozmawiano m.in. o teraźniejszości i przyszłości gospodarki Śląska, Polski i Europy.

Merytoryczne debaty
Podczas 3 dni kongresu odbyło się ponad 80 sesji, paneli, spotkań i wydarzeń towarzyszących, z których zdecydowana większość cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a na wielu liczba chętnych przewyższała liczbę miejsc. Wśród najpopularniejszych były sesje o tematyce IT, zwłaszcza prowadzone przez technologicznych gigantów z USA: Facebooka i Google’a.

– Potwierdzeniem, że tematyka, którą zaproponowaliśmy podczas tegorocznego kongresu była trafiona, jest frekwencja. W wymiarze praktycznym dla przedsiębiorców, kongres był sukcesem. Wyjątkowa była sesja inauguracyjna, która z jednej strony dotykała spraw globalnych, a z drugiej, Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który będą realizować mali i średni przedsiębiorcy. To, że rozmowa miała charakter merytoryczny, a nie polityczny, mimo że wziął w niej udział wicepremier Piotr Gliński i 4 byłych premierów, pozwala sądzić, że tworzymy na kongresie modelowe rozwiązania do dyskusji publicznej, której przecież w Polsce tak brakuje – powiedział Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizatora kongresu.

Pierwsza z debat polityczno-gospodarczych podczas sesji inauguracyjnej dotyczyła małej i średniej przedsiębiorczości w nowym środowisku międzynarodowym. Wzięli w niej udział m.in. Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, oraz Jerzy Buzek, europoseł. W drugiej debacie, poświęconej Planowi na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wziął udział wicepremier Piotr Gliński oraz byli premierzy: Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Hausner, Janusz Piechociński, Janusz Steinhoff. Spotkanie poprowadził Kamil Durczok.

– Musimy wyjść z pułapki średniego rozwoju, musimy przeskoczyć te ograniczenia, które dotykają krajów takich, jak Polska. I w tym wszystkim sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw jest szalenie istotny. On także znajduje miejsce w naszym programie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju środki wsparcia – powiedział wicepremier Piotr Gliński. Podczas wystąpienia Gliński nawiązał do rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, nazywając go jednym z filarów obecnej polityki państwa, w którym bardzo ważne miejsce zajmują właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Stwierdził też, że gospodarka jest podstawą rozwoju Polski.

Katowice2

Prawo i przedsiębiorcy
Wśród ponad 80 wydarzeń największym zainteresowaniem cieszyły się: panel o pomocy prawnej dla przedsiębiorców, sesje poświęcone: ekonomii współdzielenia, górnictwu z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw, metropoliom, smart city, bezpieczeństwu biznesu w świecie internetu i nowych technologii, firmom rodzinnym czy szkolnictwu zawodowemu. Równie wysoka frekwencja była na spotkaniu z Jarosławem Kuźniarem, Robertem Makłowiczem i Tomaszem Koniorem, na sesji poświęconej sektorowi kosmicznemu w Polsce, czy tej dotyczącej problemu jakości powietrza w miastach.

Kongresowi, jak co roku, towarzyszyły Targi Biznes Expo, które zgromadziły ponad 120 wystawców z Polski i zagranicy. Dużym zainteresowaniem, obok ofert wystawców z różnych branż, cieszyły się wykłady ekspertów z zakresu marketingu, sprzedaży i HR. Odwiedzający mogli również zasięgnąć porady na Targowej Wyspie Wiedzy i pozyskać nowe kontakty w Strefie Networkingu i B2B. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, gospodarzem Miasto Katowice, zaś współgospodarzami wojewoda śląski, Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Metropolia Silesia.