KUKE S.A. i PEKAO S.A. wspólnie dla eksporterów

  Pekao S.A. i KUKE S.A. – w ramach zwiększania wsparcia dla polskich przedsiębiorców – zawarły umowę ramową w zakresie wspólnej oferty dla eksporterów. KUKE S.A. udzieli gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności w ramach akredytyw otwieranych przez banki zagraniczne – potwierdzanych, postfinansowanych lub dyskontowanych przez PEKAO S.A. Jest to kolejna umowa towarzystwa ubezpieczeniowego z bankiem, dzięki której krajowi przedsiębiorcy będą mieli ułatwioną działalność zagraniczną i zwiększone bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

  Umowa ramowa z Pekao S.A. to ważny krok w szerszym dotarciu z instrumentami finansowymi także do mniejszych firm – tym bardziej, że KUKE jest jedyną firmą w Polsce, która – już od 2009 roku – oferuje taki rodzaj ubezpieczenia i to z gwarancjami Skarbu Państwa.

  Pekao S.A. dołącza do szerokiego grona graczy, którzy dzięki zawartym umowom ramowym mają dostęp do limitów nadanych w chwili obecnej przez KUKE dla 86 banków z 28 krajów o łącznej wartości prawie 6 mld PLN. Zawarcie umowy z Pekao S.A. przyczyni się tym samym do zwiększenia dostępności gwarancji i wzmocnienia potencjału polskiego eksportu.

  „Wsparcie polskiej gospodarki to proces niezbędny i wielotorowy. Jej siła uzależniona jest od przyjaznego środowiska stworzonego do działania polskich przedsiębiorców na rynku krajowym i zagranicznym. Większa dostępność narzędzi zabezpieczających firmę i jej finanse przekłada się na wzmożoną chęć i odwagę do rozszerzania skali działalności oraz eksplorowania nowych rynków. Dlatego konsekwentnie rozszerzamy współpracę m.in. z sektorem bankowym – by wszyscy przedsiębiorcy mieli równy dostęp do instrumentów zabezpieczających prowadzoną działalność. Umowa ramowa z Pekao S.A. to ważny krok w szerszym dotarciu z instrumentami finansowymi także do mniejszych firm.  Jak dotąd udzieliliśmy ponad 1900 gwarancji o łącznej wartości prawie 1,5 mld PLN, w szczególności w wymianie handlowej z Białorusią, Ukrainą i Rosją. Jestem przekonany, że rozpoczęta właśnie współpraca ułatwi działalność Klientom, jak i samego banku, przyczyniając się znacząco do wielu międzynarodowych sukcesów polskich eksporterów” – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE S.A.

  Dzięki współpracy Banku Pekao S.A. z KUKE S.A. polskie firmy otrzymają dostęp do instrumentów finansowania oraz rozliczania prowadzonych transakcji handlowych na rynki większości krajów świata. Akredytywy eksportowe dedykowane będą polskim eksporterom, którzy planują bądź prowadzą już ekspansję zagraniczną w formie eksportu towarów lub usług na rynki krajów o podwyższonym poziomie ryzyka, w szczególności do krajów Afryki, Azji, Wschodniej Europy lub Bliskiego Wschodu” powiedział Michał Krupiński, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

  Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowe dla umacniania polskiej gospodarki. Należy pamiętać, że takie podmioty mogą być skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku. Potrzebne jest tylko odpowiednie dobranie narzędzi zabezpieczających i wspierających biznes. Ponad 60% europejskich MŚP spotkała się z prośbą o wydłużenie terminu płatności, a około 23% zwiększyłoby zatrudnienie, gdyby płatności od kontrahentów były regulowane w terminie. Aż 33% deklaruje, że zatory płatnicze stanowią poważną barierę w rozwoju biznesu[1].

  [1] Według danych firmy windykacyjnej Intrum Justitia w raporcie „European Payment Index 2017”