I Targi Export Expo w Polsce – zaproszenie dla wystawców i zwiedzających (29-31 maja 2019 r., Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k/Warszawy)

Organizatorem Targów jest Warszawska Izba Gospodarcza przy współpracy ze Stowarzyszaniem Polskich Mediów oraz magazynem TTG Wiadomości Gospodarcze. To pierwsze tego typy wydarzenie dla eksporterów z Europy Centralnej i Wschodniej (CEE), reprezentujących różne branże, a będących zarówno producentami, jak i usługodawcami.

Wystawcy będą mieli wyjątkową okazję zaprezentować swoją ofertę zaproszonym kupcom (Hosted Buyers) z Polski i zagranicy.

Organizatorzy, przy współpracy z Izbami Gospodarczymi z CEE, zapraszają na targi ok. 2 000 handlowców z CEE oraz ok. 3 000 polskich kupujących. Gośćmi będą również przedstawiciele ponad 50 izb gospodarczych z Albanii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.

Targi Export Expo są imprezą towarzyszącą VIII Edycji China Homelife Poland, gdzie zaprezentuje się ponad 1 700 firm chińskich. Naturalnym etapem rozwoju tego przedsięwzięcia stało się stworzenie forum promocji produktów i usług eksportowych europejskich przedsiębiorców. Dzięki temu organizator ma zapewnienia udziału w Targach licznej grupy importerów z Chin zainteresowanych ofertą polskich producentów.

Podczas targów odbędzie się szereg towarzyszących wydarzeń. Jednym z nich będzie

III Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej, a także cykl warsztatów poruszających między innymi problematykę międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a także urzędów marszałkowskich.

Patronem medialnym wydarzenia jest redakcja miesięcznika Manager Magazine.

Oferta dla Zwiedzających:

Wszystkim, którzy zarejestrują się jako zwiedzający wykorzystując do tego redakcyjny link http://managermba.szef.co/formularze/targi2019 i rzeczywiście wezmą w nich udział, redakcja ufunduje w prezencie bezpłatną roczną prenumeratę miesięcznika Manager Magazine w postaci elektronicznej od numeru czerwcowego.

Kontakt: Wojciech Gryciuk, z-ca red. nacz. Manager Magazin, e-mail: w.gryciuk@managermba.pl, kom. 797 314 113, http://manageronline.pl, http://manager.inwestycje.pl

Oferta dla Wystawców:

     Organizator gwarantuje:

 • obecność ok. 5 000 kupców z Europy Centralnej i Wschodniej oraz z Chin,
 • wstęp do strefy networkingu biznesowego,
 • możliwość wzięcia udziału w spotkaniach networkingowych,
 • promocję Wystawcy w magazynie TTG Wiadomości Gospodarcze (1/2 strony),
 • prezentację Wystawcy w serwisach i mediach społecznościowych Organizatora,
 • możliwość wystąpienia w panelu podczas III Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej,
 • udostępnienie przyłącza energii elektrycznej,
 • udostępnienie i obsługę punktu odbioru przesyłek kurierskich w dniach 27-28.05.19,
 • możliwość wzięcia udziału w akcji rabatowej oferowanej przez Wystawcę dla uczestników Targów,
 • możliwość wzięcia udziału w konkursach targowych,
 • wejściówki na bankiet Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej Wschodniej, Targów Export Expo i China Homelife Poland w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 18,
 • prezentację wystawcy na stronach: http://wig.waw.pl , http://sejmikgospodarczy.org , http://ru.sejmikgospodarczy.org/, http://eng.sejmikgospodarczy.org/, http://erece.org/ w języku polskim, rosyjskim lub angielskim.
 • dwukrotną wysyłkę newslettera do baz: „Polscy przedsiębiorcy” (ok. 350 tys. rekordów), „Przedsiębiorcy rosyjskojęzyczni” (ok. 200 tys. rekordów).

Minimalna powierzchnia stoiska – 6 m², maksymalna powierzchnia stoiska 12 m².

Cena za 1 m² – 900 zł netto

Osobą odpowiedzialną za organizację Targów jest Katarzyna Kaczmarska, tel. 22 225 01 11, e-mail biuro@wig.waw.pl

Więcej informacji o Targach: http://exportexpo.org/

Opr: DD