Grupowe polisy zdrowotne

Paper people surrounded by hands in gesture of protection. Concept of insurance, social protection and support.

Korzystanie z grupowych polis zdrowotnych staje się coraz powszechniejsze nie tylko w wielkich korporacjach, lecz także wśród przedstawicieli sektora MŚP. A ponad 50 proc. pracowników ankietowanych w 2016 r. przez firmę Sedlak & Sedlak uważa je wręcz za najbardziej atrakcyjne świadczenia i benefity pozapłacowe

Systematyczny rozwój tych świadczeń spowodował, że na rynku pojawiły się elastyczne rozwiązania, pozwalające dopasować produkt do praktycznie każdej organizacji. Podstawową wartością ubezpieczenia zdrowotnego jest możliwość szybkiego skorzystania z konsultacji lekarskich oraz badań diagnostycznych w sieci placówek zlokalizowanych na terenie całego kraju. W przypadku lekarza rodzinnego, internisty i pediatry od momentu zgłoszenia u ubezpieczyciela do przyjęcia przez lekarza nie mija więcej niż doba. Natomiast na wizytę u większości specjalistów czeka się z reguły trzy dni, a nie dłużej niż pięć. Dodatkowo w ramach polisy można korzystać z takich świadczeń i usług jak konsultacje profesorskie, badania diagnostyczne, pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne, szczepienia i assistance medyczne. To korzyści dla pracowników. A dla przedsiębiorców? Niebagatelną korzyścią dla pracodawcy jest możliwość włączenia do polisy zdrowotnej kompleksowej usługi medycyny pracy. Zgodnie z przepisami pracownik musi wykonać te badania w ramach godzin pracy i z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. A towarzystwo ubezpieczeń, współpracujące z wieloma placówkami medycznymi, jest w stanie dużo lepiej zorganizować całe badania medycyny pracy, tak by odbyły się one możliwie szybko: w jednym dniu, w jednej placówce, w lokalizacji dogodnej dla pracownika. W efekcie pracodawca mniej „traci” na nieobecności pracownika. Medycyna pracy w formie ubezpieczenia zdrowotnego to przede wszystkim optymalizacja kosztów w kilku innych obszarach, np. przewidywalność opłat, gdyż poziom składki ustalany jest z góry i nie zależy od liczby wykonanych badań. A ponieważ ubezpieczyciel przejmuje na siebie cały proces organizacji badań i rozliczeń z placówkami medycznymi, obniża to także koszty działów HR. Nic dziwnego, że dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, szczególnie w sytuacji pogarszającego się dostępu do publicznej służby zdrowia, cieszą się rosnącą popularnością. W wielu przedsiębiorstwach, bez względu na wielkość, zauważa się już oddolne naciski pracowników na zorganizowanie takich świadczeń.