Zwrotny przekaz

Artur Thielmann doradca zarządu Atende SA
Artur Thielmann
doradca zarządu Atende SA

W Polsce są już pierwsi operatorzy, którzy wypływają na błękitny ocean możliwości związanych z Przemysłem 4.0. Przykładem może być P4 – operator sieci komórkowej Play. W sierpniu 2016 r. firma uruchomiła usługę Play Now, która umożliwia abonentom dostęp do treści telewizyjnych – kilkudziesięciu kanałów na żywo oraz VOD.

Warunkiem efektywnego wykorzystania danych, które systemy IT mogą gromadzić i przetwarzać, np. transakcji związanych z dostępem do konkretnych treści multimedialnych, są łączenie ich w indywidualne profile i umiejętność dotarcia ze zwrotnym przekazem do odpowiedniej osoby. Uprzywilejowaną pozycję mają te podmioty, które z racji zawieranych umów mają możliwość identyfikacji poszczególnych osób. Do wykorzystania Big Data w szerszym zakresie, np. w marketingu, przyda się interdyscyplinarny zespół, w skład którego wejdą specjaliści od pozyskiwania danych, aspektów prawnych, budowania modeli statystycznych, technologii przetwarzania zdarzeń w kwalifikowane profile i organizacji wykorzystania tworzonych profili. Jest to szansa dla firm zewnętrznych, rozumiejących zagadnienia systemów rozproszonych, ich wydajności, skalowalności, wiarygodności i bezpieczeństwa danych.

Przyszła wartość danych leży w otwartym dialogu z konsumentami. Odbiorcą danych przetworzonych może być sam użytkownik, który może z nich pozyskiwać przesłanki do własnych decyzji, np. związanych z miejscem, w którym się aktualnie znajduje. Przekazując klientom możliwie pełną wiedzę o potencjalnych korzyściach i zagrożeniach wynikających z udostępnienia informacji na swój temat, możemy wyposażyć ich w narzędzia, których być może zechcą używać, ale już na zasadzie świadomej zgody.