Zrównoważony rozwój w centrum uwagi „Sustainable Economy Summit” (20-21 maja 2024)

X jubileuszowa edycja konferencji „Sustainable Economy Summit” odbyła się w hotelu Sheraton Grand Warsaw i wzięło w niej udział blisko 500 uczestników konferencji. Przez dwa dni mieli oni okazję uczestniczyć w 6 dyskusjach panelowych, a także wysłuchać kilkunastu prezentacji ekspertów i wystąpień gości specjalnych. W trakcie konferencji omawiane były m.in. tematy niskoemisyjnego budownictwa, zielonej energii i cyfryzacji, a także kryteriów ESG oraz odpowiedzialności biznesu i gospodarki o obiegu zamkniętym. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był wieczór wręczenia „Diamentów Sustainable Economy”, podczas którego wyróżniono spółki i przedsiębiorców, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Pierwszy dzień konferencji

Został on zainaugurowany został wystąpieniem prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, który wygłosił prezentację pt. „ESG – konieczność czy marketing?”. Rozpoczął on wystąpienie od podkreślenia wagi debat na temat ESG oraz inicjatyw takich jak „Sustainable Economy Summit”, zwracając jednak uwagę, że nie są one wystarczające, gdyż rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż mogą to przewidzieć najgłębsze teoretyczne rozważania. Obecnie przedsiębiorcy są niejako uwięzieni pomiędzy chęcią prowadzenia korzystnych społecznie i środowiskowo działań, a koniecznością generowania zysków, zarówno dla siebie, jak i dla firmy oraz akcjonariuszy. Profesor uważa jednak, że ta sprzeczność jest pozorna, jako że argumenty za ESG nie dotyczą wyłącznie kwestii moralnych. Zgodność z kryteriami ESG w dłuższej perspektywie ma bowiem także wpływ na zyski finansowe.

Następnie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać case study, przedstawionego przez prof. Rafała Ohme, CEO, Firm Mindset i Toma Pawlikowskiego, Global Strategic Director, Sustainable Brands. Wystąpienie zatytułowane zostało „Zrównoważona transformacja. A miało być tak pięknie”. Prelegenci podkreślili, że choć działania w zakresie transformacji są zwykle dobrze przygotowane, to jednak ich efekty często wymagają korekty. Zdaniem mówców spowodowane jest to faktem, iż większe znaczenie od regulacji i analiz ma zmiana nastawienia i świadomości społecznej odnośnie transformacji. W tym miejscu pojawia się problem „say-do gap”, czyli rozdźwięku pomiędzy deklaracjami, a faktycznymi działaniami. Nie wynika on ze świadomego kłamstwa, a tzw. social masking, czyli nieświadomego dostosowywania swoich słów i przekonań do oczekiwań odbiorcy. Dzięki innowacyjnej metodzie opartej na algorytmach sztucznej inteligencji prelegenci stworzyli aplikację pozwalającą na oszacowanie wielkości „say-do gap”. Prezentację zakończyli wymieniając zalety swojego systemu, który pozwala na identyfikację ambasadorów zmiany, rozpoznanie przeszkód, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz poprawienie efektywności wdrażania i zmniejszenie kosztów transformacji.

Kolejnym punktem programu, tym razem online, była prezentacja Petera McAteera, Konsultanta, Doradcy, Wykładowcy, Autora i Dyrektora Zarządzającego SustainLearning LCC. Jej tytuł to „Sustainability and Competitive Advantage”. Zdaniem prelegenta przewaga konkurencyjna oparta na zrównoważonym rozwoju jest dziś kluczowa dla wszystkich przedsiębiorstw. Dbając wyłącznie o regulacyjne wymogi ESG nie da się zbudować przewagi, a jedynie podstawę konieczną do utrzymania się na rynku. Niezbędne jest poszukiwanie nowych możliwości biznesowych i wyprzedzanie regulacji, które będą się pojawiać. Fundusze dostępne na zrównoważoną transformację na świecie są ogromne i przedsiębiorstwa muszą o nie konkurować.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, pt. Niskoemisyjne budownictwo i nieruchomości”. Definiując temat dyskusji prelegenci podkreślili, że nieco inne podejście i standardy należy stosować w odniesieniu do niskoemisyjnego budownictwa mieszkaniowego, a inne do komercyjnego. Proste rozwiązania ograniczające emisje, np. rekuperacja powietrza czy efektywne ogrzewanie, często nie sprawdzają się w mieszkalnictwie, gdyż ich skuteczność zależy od użytkowników budynku. Największym źródłem śladu węglowego budownictwa są właśnie starsze budynki mieszkalne. Jednocześnie stanowią największą szansę na szybkie zmniejszenie ogólnej emisyjności, poprzez ich modernizację. To ostatni moment na rozpoczęcie tego procesu, bo za 5-10 lat budynki o niskiej efektywności energetyczną w ogóle przestaną być wynajmowane – albo ze względu na brak popytu, albo regulacje prawne. Na zakończenie prelegenci zachęcili jednak wszystkich do rozważenia choćby niewielkich inwestycji w energooszczędność i niskoemisyjność, gdyż przy niewielkich kosztach pozwalają one zmniejszyć emisje nawet o 30%.

Po przerwie lunchowej kolejnym punktem programu było case study zaprezentowane przez Agnieszkę Łyczak-Szymczyk, Partnera, Sustainability Manager,  BASF Polska. Wystąpienie zatytułowane było „Razem dla Planety – czyli jak firma chemiczna wraz z partnerami działa na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W swojej prezentacji prelegentka przedstawiła pokrótce założenia programu Razem dla Planety, który firma BASF opracowała z myślą o przedsiębiorstwach wdrażających praktyki zrównoważonego rozwoju, w celu odpowiedniego uhonorowania i promocji ich działań.

Następne wystąpienie zaprezentowali wspólnie Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systèmes oraz Daniel Kostrzewa, Head of Business, Członek Zarządu, Unitra. Tytuł prezentacji brzmiał „Zrównoważony eco-design”. Wystąpienie rozpoczęli od próby zdefiniowania pojęcia zrównoważonego designu. Zdaniem prelegentów polega on na projektowaniu w taki sposób by, od początku brać pod uwagę surowce, wodę i energię konieczną do wytworzenia i eksploatacji produktu w ciągu całego jego życia, aż do oceny jego końcowego wpływu na zanieczyszczenie środowiska i możliwości recyklingu.

Po tym wystąpieniu nadszedł czas na panel drugi, zatytułowany „Zielona cyfryzacja”. Zdaniem dyskutantów głównym problemem wdrażania zielonej cyfryzacji jest brak wiedzy i zrozumienia. Kolejne to obawa przed kosztownymi inwestycjami oraz zagrożeniem cyberatakami. Niewiele innowacji jest z miejsca ciepło przyjmowane przez większość społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest edukacja i budowanie świadomości. Zwykle jednak dopiero twarde dowody w postaci oszczędności finansowych ostatecznie przekonują sceptyków. Zielona cyfryzacja daje rezultat przede wszystkim w dłuższej perspektywie czasowej. Np. rozwój sieci światłowodowej był niezwykle kosztowny i trudny, ale jej eksploatacja jest znacznie tańsza i mniej energochłonna. Na koniec debatujący podkreślili, że są obszary, w których Polska nie ma się czego wstydzić w kontekście cyfryzacji. Przykładem jest tu choćby sektor bankowy. Wspólne rozwiązanie największych banków, takie jak BLIK, nie funkcjonuje praktycznie nigdzie indziej.

Po krótkiej przerwie publiczność miała okazję zapoznać się z case study przygotowanym przez dr Maximiliana Piekuta, LLM – General Manager, Greeners. Tytuł prezentacji to „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?”. W opinii prelegenta transformacja energetyczna pozostaje dużym wyzwaniem. Podstawowym jest koszt finansowy. Całkowity koszt dla Polski do 2040 roku zgodnie z wytycznymi UE wyniesie 370 mld euro. Koszty ekonomiczne to jednak nie wszystko. Trudnością są także warunki zewnętrzne, np. ceny energii, obowiązki regulacyjne, rosnąca świadomość konsumencka czy historyczna struktura energetyczna. Czy więc dylemat pomiędzy optymalizacją ekonomiczną, a troską o dobro społeczne i środowiskowe faktycznie istnieje? Niekoniecznie. Tempo i sposób wdrożenia strategii transformacyjnej ma bowiem ogromny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie, a co za tym idzie także na prognozę jego zysków.

Ostatni panel pierwszego dnia konferencji odbył się pod hasłem „Zielona Energia”. Rozpoczynając dyskusję prelegenci przywołali słynną skalę Nikołaja Kardaszowa, zgodnie z którą miarą rozwoju cywilizacji jest ilość zużywanej energii. Ma ona zastosowanie zarówno w skali kosmicznej, jak i bardziej lokalnej. To że społeczeństwa bardziej rozwinięte zużywają więcej energii wcale nie oznacza jednak, że są bardziej emisyjne. Większość energii w rozwiniętych gospodarkach pochodzi bowiem z zielonych źródeł, a wszelkie potencjalne straty energetyczne czy uboczne produkty procesu ogrzewania lub chłodzenia są ponownie wykorzystywane. Kluczem do niskoemisyjności nie jest więc bezwarunkowe ograniczenie zużycia energii czy materiałów, lecz przede wszystkim mądre z nich korzystanie i dbanie, by pochodziły z ekologicznych źródeł.

Zdaniem dyskutantów potencjał zielonej energii w Polsce rozwija się w dobrym tempie. Mamy już dostępnych 17 GW mocy fotowoltaicznych i 10 GW z lądowych farm wiatrowych. OZE stanowi obecnie ok. ¼ całego miksu energetycznego Polski i ten udział będzie rósł. Wkrótce dołączy do niego ogromna ilość energii z wiatrowych farm morskich. Problemem jest przede wszystkim kwestia magazynowania nadmiarów energii generowanej w sprzyjających warunkach pogodowych. Na koniec uczestnicy panelu zaznaczyli, że do miksu warto też dodać zielone źródła niezależne od pogody, np. wodór oraz energetykę jądrową.

Drugi dzień konferencji

Rozpoczął się od wystąpienia  Kamila Wyszkowskiego, Krajowego Przedstawiciela, Dyrektora Wykonawczego UN Global Compact Network Poland, Przedstawiciela UNOPS w Polsce, który wygłosił prezentację pt. „Zmiana klimatu, wielkie wymieranie gatunkowe i dlaczego przed zagładą uratują nas prawnicy, ekonomiści i bankierzy”. Na wstępie prelegent objaśnił, że tytuł wystąpienia ma nieco prowokacyjny charakter, jako że bezpośrednio świat uratują zapewne przyrodnicy, jednak nie uda im się to bez rozbudowanego i wydajnego systemu finansowego, który będzie ich wspierać. Niezbędne są także doprecyzowane regulacje o charakterze globalnym, które mają realne przełożenie na lokalny krajobraz. Zdaniem Gościa Specjalnego już teraz mamy do dyspozycji wiele innowacyjnych rozwiązań, które mogą przechylić szalę w walce ze zmianami klimatu.

Jako kolejny wystąpił Eamon Gilmore, czołowy Europejski Dyplomata, były Wicepremier Irlandii, były Minister Spraw Zagranicznych i Handlu. Wygłosił prezentację pod hasłem “Business and Human Rights, and the new EU legislation on Corporate Sustainability Due Diligence”. Podkreślił on w swoim przesłaniu, że podczas gdy zmiany klimatyczne bez wątpienia należą do najważniejszych wyzwań naszych czasów, konieczne jest uświadomienie sobie, że zrównoważony rozwój jest nieuchronnie związany z szerszymi kwestiami pokoju i bezpieczeństwa. W obliczu szalejących konfliktów i kryzysów humanitarnych dotykających miliony ludzi na całym świecie, osiągnięcie zrównoważonych celów zależy od wspierania pokoju i stabilności.

Po krótkiej przerwie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać case study, przedstawionego przez Pawła Żuka, Prezesa Rady Nadzorczej, Centrum Medyczno-Diagnostyczne. Wystąpienie zatytułowane zostało „System opieki senioralnej jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw”. Wskazał on, że odsetek Polaków powyżej 65 lat przekroczył 19%, z czego co trzeci żyje samotnie. Istniejące dysproporcje w wydatkach na opiekę senioralną podkreślają potrzebę lepszej współpracy między sektorami opieki społecznej i zdrowotnej. Problem seniorów obejmuje wielochorobowość, brak koordynacji w leczeniu, depresję, izolację społeczną i ryzyko wykluczenia cyfrowego. W podsumowaniu Pan Paweł podkreślił, że kluczowa dla polepszenia stanu opieki senioralnej w Polsce jest większa współpraca pomiędzy opieką społeczną i zdrowotną.

Następnie nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, pt. „Odpowiedzialny biznes – wyższa forma kapitalizmu”. Dyskutanci zgodnie przyznali, że zbliżamy się do momentu, kiedy aspekty społeczne i środowiskowe faktycznie staną się aktywnym elementem gospodarki rynkowej. Kapitał wciąż jest siłą napędową biznesu, ale sam już nie wystarcza. Kapitał jest narzędziem niezbędnym do inwestycji, ale to my decydujemy, w co będziemy inwestować. Wciąż jednak rynek oczekuje maksymalizacji zysków firm i często działania ograniczające ten cel są przez akcjonariuszy odbierane negatywnie. Konkludując dyskusję, wszyscy uczestnicy panelu podkreślali, że marżowość w biznesie jest konieczna, a zysk i zrównoważony rozwój to nie alternatywa. Biznes musi być prowadzony dwutorowo.

Po przerwie lunchowej kolejnym punktem programu było case study zaprezentowane przez Marcina Ujejskiego, Prezesa Zarządu, BeLeaf. Wystąpienie zatytułowane zostało „Był las nie było nas, będzie las nie będzie nas”. Przedstawił on założenia projektu, któremu towarzyszy publikacja książkowa o tym samym tytule co prezentacja. Zdaniem prelegenta świat mierzy się obecnie z szeregiem wyzwań, o których zbyt mało mówi się publicznie, tymczasem nadszedł czas, by zacząć myśleć o kolejnych pokoleniach bardziej niż kiedykolwiek. Projekt ma na celu mówić o tych wyzwaniach i pokazać przykłady firm, które są ich świadome, żeby inspirować kolejnych do takich działań.

Potem nadszedł czas na panel drugi, zatytułowany „ESG w biznesie”. Podstawową kwestią, na jaką zwrócili uwagę prelegenci, jest fakt, że ESG nie może być ograniczane wyłącznie do raportowania. Jest ono ważne, ale do ESG trzeba stosować podejście holistyczne, obejmujące cały cykl życia produktu, możliwości jego naprawy, ponownego wykorzystania i recyklingu. Rolą i odpowiedzialnością producentów jest edukacja w zakresie tego, co właściwie składa się na ślad środowiskowy danego produktu i w jaki sposób konsument może dokonać świadomego wyboru. Musimy patrzeć na pełen cykl życia i cały łańcuch wartości.

Po krótkiej przerwie publiczność miała okazję zapoznać się z wystąpieniem prof. dr Hansa-Otto Pörtnera, biologa morskiego, byłego współprzewodniczącego Grupy Roboczej II Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i członka niemieckiej Rady Doradczej ds. Zmian Globalnych. Tytuł prezentacji to “Sustainable Development in Times of Multiple Crises – Key Findings from the Sixth IPCC Assessment Report”. W swojej prezentacji skupił się on na omówieniu wniosków z szóstego raportu Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Na początku zaznaczył, że w istocie nie jest to jeden dokument, lecz kilka. Oprócz ogólnego, powstały także raporty skupiające się na oceanach, fizyce zmian klimatycznych czy streszczenie raportu. Zdaniem mówcy żyjemy obecnie w świecie trzech makrokryzysów i wyzwań: zmian klimatycznych, spadającej bioróżnorodności i zanieczyszczenia środowiska. Wszystkie trzy kryzysy przenikają się wzajemnie i są ze sobą powiązane. Jednocześnie są bezpośrednio związane z ludzką działalnością i ludzkim przetrwaniem.

Ostatni panel konferencji odbył się pod hasłem „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”. Wśród panelistów panował konsensus co do faktu, że kluczowa dla budowy GOZ jest faktyczna współpraca pomiędzy producentami, a sieciami sprzedaży, konsumentami i organizacjami odzysku. Najzdrowsza dla środowiska jest możliwość długiego użytkowania, naprawiania, przerabiania i recyklingowania produktów. Konieczna jest także zmiana świadomości społecznej. Odpowiedzialne zakupy to bowiem podstawa GOZ. Pierwszym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać przed każdym zakupem, jest „czy ja tego na pewno potrzebuję?”.

 

Diamenty Sustainable Economy

Kulminacją konferencji była wieczorna ceremonia wręczenia „Diamentów Sustainable Economy”. Nominowane zostały podmioty, które na co dzień promują etyczne działania, będąc wzorem dla swoich współpracowników, klientów i kontrahentów. Kapituła Konkursu, dokonała wyboru w 11 kategoriach konkursowych, przyznając ostatecznie 11 nagród oraz 3 wyróżnienia, a także jedną nagrodę specjalną.

Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

 • Lider Zrównoważonej Produkcji – Signify Poland,
 • Lider ESG w Nieruchomościach – Panattoni Development Europe,
 • Lider ESG w Budownictwie – Heidelberg Materials (wyróżnienie: REMEA),
 • Lider Ekologii w Energetyce – Polenergia (wyróżnienie: Respect Energy),
 • Lider Odpowiedzialnego Recyklingu – VIVE Textile Recycling (wyróżnienie: 2loop Tech),
 • Lider Neutralności Klimatycznej – InPost,
 • Lider Zrównoważonego Finansowania – BNP Paribas Bank Polska,
 • Lider Społecznej Odpowiedzialności – Nowy Styl,
 • Lider Etyki w Biznesie – Lyreco Polska,
 • Lider Różnorodności – IKEA Retail,
 • Osobowość Zrównoważonego Rozwoju – Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, Przedstawiciel UNOPS w Polsce,
 • Nagroda Specjalna ROBYG

Pierwszy dzień konferencji można obejrzeć pod tym linkiem.

Drugi dzień konferencji można obejrzeć pod tym linkiem.

Galę „Diamenty Sustainable Economy” można obejrzeć pod tym linkiem.

Wojciech Gryciuk