Zrównoważony rozwój i budowanie trwałej pozycji w biznesie

W dzisiejszym nieustannie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, przedsiębiorcy muszą być gotowi na różnego rodzaju wyzwania. Technologiczne innowacje IT, zmieniające się trendy rynkowe, konkurencja i oczekiwania klientów – to tylko niektóre z czynników, które wpływają na kształtowanie nowoczesnego biznesu. Jednak każde wyzwanie niesie ze sobą szansę na rozwój i sukces, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania i elastyczności. Beata Drzazga dzieli się  swoimi przemyśleniami na temat tego, jak przedsiębiorcy mogą radzić sobie w dzisiejszym świecie dynamicznych zmian w biznesie.

Jakie najważniejsze wyzwania obecnie stoją przed przedsiębiorcami w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym?

Beata Drzazga: Obecnie przedsiębiorcy muszą stawić czoła wielu wyzwaniom, z którymi wiąże się dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze. Jednym z kluczowych wyzwań IT jest rosnąca konkurencja, która wymusza na nas stałe doskonalenie naszych produktów i usług. Ponadto, technologia rozwija się w zawrotnym tempie, co może powodować trudności w dostosowaniu się do nowych narzędzi i rozwiązań. Warto również zwracać uwagę na zmieniające się oczekiwania klientów, którzy coraz bardziej cenią sobie spersonalizowane doświadczenia i odpowiedzialność społeczną firm.

Jakie są Pani rady dla przedsiębiorców, którzy chcą osiągnąć sukces?

Beata Drzazga: Zdecydowanie najważniejsze jest być elastycznym i gotowym na zmiany. Warto cały czas inwestować w rozwijanie swoich umiejętności i kompetencji IT, a także monitorować nowe trendy i technologie, które mogą mieć wpływ na naszą branżę. Niezbędny jest wykwalifikowany personel, który zna rynek i instrumenty dotyczące nowych technologii i AI. Ważne jest także budowanie solidnych relacji biznesowych i dbanie o zaangażowanie pracowników. To zaangażowani pracownicy i lojalni klienci są kluczem do trwałego sukcesu.

Co według Pani jest najważniejsze w budowaniu trwałej pozycji w biznesie?

Beata Drzazga: Najważniejszym czynnikiem w budowaniu trwałej pozycji w biznesie jest przede wszystkim otworzenie się na nowości, które możemy zaoferować klientom i łączyć to z jakością i wyprzedzeniem konkurencji. Ponadto wartości takie jak uczciwość, zaufanie i etyka biznesu stanowią fundament długotrwałych relacji zarówno z klientami, jak i pracownikami.

Czy widzi Pani jakieś konkretne wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną w biznesie?

Beata Drzazga: Tak, zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna to obecnie kluczowe wyzwania dla wielu firm. W miarę jak społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome kwestii środowiskowych i społecznych, oczekiwania wobec firm rosną. Firmy muszą teraz nie tylko dostarczać produkty i usługi, ale także brać pod uwagę wpływ swojej działalności na otoczenie i społeczeństwo.

Jednym z wyzwań jest zrozumienie i wdrożenie zrównoważonych praktyk biznesowych, które uwzględniają ochronę środowiska, minimalizację emisji CO2 i redukcję odpadów. To często wiąże się z inwestycjami w bardziej ekologiczne technologie, co może generować koszty, ale również przynosić korzyści w dłuższej perspektywie czasowej.

Odpowiedzialność społeczna również staje się kluczowym elementem strategii biznesowej. Firmy są coraz bardziej oceniane przez swoje zaangażowanie w społeczność lokalną, etyczne praktyki i uczciwe warunki pracy. Dążenie do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej może pomóc firmie w budowaniu pozytywnego wizerunku i zdobywaniu lojalności klientów.

Warto zauważyć, że te wyzwania nie tylko przynoszą korzyści dla społeczeństwa i środowiska, ale również mogą przyczynić się do długoterminowego sukcesu firmy, poprzez zwiększenie konkurencyjności, pozyskiwanie inwestorów i budowanie silnych relacji z interesariuszami.

Jaki jest kluczowy czynnik, który Pani zdaniem pozwoli firmom przetrwać i rozwijać się w dynamicznym otoczeniu biznesowym?

Beata Drzazga: Kluczowym czynnikiem, który uważam za niezwykle istotny, jest zdolność do ciągłego dostosowywania się i uczenia się. W dynamicznym otoczeniu biznesowym, w którym zmiany są nieuniknione, firmy muszą być elastyczne i gotowe na innowacje. To nie tylko dotyczy technologii czy produktów, ale także procesów, strategii i podejścia do klienta. Firmy, które potrafią reagować na zmieniające się warunki rynkowe, szybko dostosowywać się do nowych trendów i inwestować w rozwijanie kompetencji swojego zespołu, mają większą szansę na przetrwanie i rozwijanie się. Kluczowym elementem jest także dążenie do doskonałości w obszarze obsługi klienta, ponieważ zadowoleni klienci często stają się ambasadorami marki i przyczyniają się do sukcesu firmy. Podsumowując, zdolność do adaptacji, innowacyjność i dbałość o relacje z klientami stanowią fundament długotrwałego sukcesu w dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Beata Drzazga – utalentowany przedsiębiorca, doradca biznesowy i mentor życiowy, udowodniła niejednokrotnie siłę kobiecego sukcesu. Jest laureatką ponad 260 prestiżowych nagród i wyróżnień, które doceniają zarówno jej osiągnięcia biznesowe, jak i filantropijne. Jako założyciel BetaMed SA, największej firmy w Polsce specjalizującej się w długoterminowej opiece nad pacjentami, zyskała międzynarodowe uznanie. Jest założycielem kilku innych firm w Polsce i na świecie. Jej sukces przyciąga zaproszenia do udziału w prelekcjach na konferencjach ekonomicznych i medycznych na całym świecie.