Zrównoważone innowacje pomagają firmom osiągać lepsze wyniki na rynku

W obliczu coraz powszechniejszych zakłóceń na światowych i krajowych rynkach, firmy zaangażowane w ciągłe innowacje będą tymi, które w przyszłości będą dobrze prosperować - wynika z badania "More praised than practiced", przeprowadzonego przez Financial Times (FT) Focus przy wsparciu Dassault Systèmes

Hand holding light bulb with icons energy sources for renewable,love the world concept.

Z badania płynie zaskakujący wniosek: istnieje duży rozdźwięk pomiędzy deklaracjami liderów biznesowych dotyczącymi potrzeby wprowadzania zrównoważonych innowacji, a ich realizacją w praktyce. Choć większość firm jest świadoma nowych trendów i wyzwań, przed którymi stają dziś organizacje, tylko 36% badanych planuje podjąć odpowiednie działania. Przedsiębiorstwa mogą jeszcze nie przykładać dużej wagi do zrównoważonych innowacji, ale czy jest to realny problem? Czy w praktyce zrównoważone innowacje przynoszą zyski?

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Aby odpowiedzieć na to pytanie, FT Focus na początek zbadał około 10% firm, które zgłosiły największy postęp we wprowadzaniu kluczowych atrybutów zrównoważonego rozwoju w sposobie projektowania i dostarczania produktów oraz usług. Następnie porównano tę „grupę liderów” z podobnej wielkości grupą firm, które odnotowały najmniejsze postępy.

W grupie liderów 81 procent respondentów uważa, że wielkość śladu środowiskowego i społecznego związanego z produkcją i użytkowaniem ich produktów stanowi przewagę konkurencyjną. W drugiej grupie uważa tak tylko 40 procent respondentów. Tylko 6 procent z grupy liderów nie zgadza się z tym stwierdzeniem, w porównaniu z 31 procentami w pozostałej grupie. Firmy, które najszybciej wprowadzają innowacje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, budują reputację w zakresie ESG (ang. Environmental, Social, and Governance), ale w rzeczywistości robią znacznie więcej – dążą do osiągnięcia lepszych wyników na rynku:

  • Rozwijają nowe modele biznesowe, aby opracowywać produkty z wykorzystaniem zasad projektowania w obiegu zamkniętym
  • Wdrażają zaawansowane rozwiązania cyfrowe w celu oceny cyklu życia produktu na wszystkich etapach jego rozwoju
  • Wspierają kreatywną współpracę poprzez łączenie wszystkich dyscyplin w celu opracowywania nowych koncepcji, projektowania, modelowania, testowania i w końcu wprowadzania innowacji

Zaawansowana technologia kluczowym krokiem

Biorąc pod uwagę złożoność oceny korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych płynących z wprowadzenia nowego produktu lub usługi, konieczne jest znalezienie sposobów ich pomiaru. W tym celu firmy sięgają po różne technologie, od druku 3D i rzeczywistości wirtualnej po wykorzystanie technologii blockchain i cyfrowych bliźniaków. Mogą one również znacznie przyspieszyć tempo wprowadzania zrównoważonych innowacji.

Dzięki doświadczeniom wirtualnych bliźniaków i narzędziom, takim jak rozwiązanie do oceny cyklu życia, dostępnym na platformie 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes oferuje nowe sposoby wczesnego określania wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju i oceny decyzji przed ich wdrożeniem. Pomaga to obniżyć koszty operacyjne i rozwiązać największe wyzwania związane z dekarbonizacją w łańcuchach wartości, zrównoważoną produkcją, zużyciem energii i wody oraz wejściem na ścieżkę gospodarki cyrkularnej, oferującej radykalnie nowe podejście do business-as-usual. W przeciwieństwie do liniowego modelu „take-make-waste”, gospodarka cyrkularna reprezentuje nowe podejście systemowe dla firm, opierające się na trzech zasadach: eliminacji odpadów i zanieczyszczeń, utrzymaniu produktów i materiałów w użyciu oraz regeneracji systemów naturalnych.

Wojciech Gryciuk

Badanie zostało przeprowadzone w 2021 roku przez FT Focus.  Wśród respondentów znalazło się 300 managerów wyższego szczebla ds. R&D, zrównoważonego rozwoju i technologii, z firm reprezentujących siedem kluczowych branż.  Wszystkie organizacje odnotowują roczne przychody na poziomie co najmniej 250 mln USD. 

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie: https://www.3ds.com/sustainability/ft-report-reinforces-sustainable-innovation