Zproszenie na „Sustainable Economy Summit”

VIII edycja konferencji odbędzie w Warszawie w dniach 30-31 maja

Podczas wydarzenia organizowanego m.in. pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także UN Global Compact Network Poland, wybitni eksperci ze świata nauki oraz biznesu będą toczyć dyskusje na temat wdrożenia i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście działań globalnych jak również podejmowania lokalnych inicjatyw.

Postępujące zmiany klimatu są trendem o największych negatywnych skutkach dla przyszłości świata. Konferencja Sustainable Economy Summit  to unikatowe wydarzenie, które wyznacza nowe szlaki rozwoju uwzględniającego wartości  biznesowe połączone z odpowiedzialnością za dobro planety. Pokazujemy liderów zmian i możliwości  zmniejszenia negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko.

Podczas dwóch dni dyskusji panelowych poruszymy następujące zagadnienia:

  • Neutralność klimatyczna
  • Gospodarka obiegu zamkniętego
  • Odnawialne źródła energii
  • Zrównoważone budownictwo
  • Finansowanie zielonych inwestycji
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu

W konferencji uczestniczą przedstawiciele firm z wielu sektorów gospodarki, a także liczne organizacje rządowe, organizacje non-profit oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

Oprócz dyskusji panelowych swoje przemówienia wygłoszą goście specjalni:

Kamil Wyszkowski – Dyrektor UN Global Compact Network Poland – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ

Prof. Guy Standing – brytyjski profesor, badacz społeczny, ekonomista, specjalista w zakresie badań nad rozwojem

oraz

Prof. Witold Orłowski – Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Konferencja Sustainable Economy Summit odbywa się raz do roku i w ciągu 8 lat zdołała osiągnąć status jednego z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Polsce, traktujących o tematyce zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Strona internetowa konferencji:

https://executiveclub.pl/sustainable-economy-summit/

Rejestracja na konferencje:

https://executiveclub.pl/rejestracja-ses/