Zmieniony zarząd PKP

Na czele zarządu PKP stanął Krzysztof Mamiński, swego czasu prezes Przewozów RegionalnychNowy szef firmy był już członkiem zarządu Polskich Kolei Państwowych, był też pełnomocnikiem zarządu PKP ds. dialogu społecznego w grupie PKP. Ma za sobą przeszłość związkową – jako członek Komisji Krajowej „Solidarności” pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. Z transportem kolejowym jest związany od 1980 r., kiedy rozpoczął pracę w Ośrodku Informatyki CDOKP. Zastąpił Mirosława Pawłowskiego, który został odwołany, a wraz z nim posady stracili pozostali członkowie zarządu PKP: Cecylia Lachor, Marek Michalski i Michał Beim. Cecylia Lachor była pełnomocnikiem zarządu PKP ds. finansowych, zajmowała się rachunkowością w Instytucie Kolejnictwa, w PKP InterCity i w PKP PLK. Michał Beim jest doktorem w zakresie nauk o ziemi i wiceprezesem Stowarzyszenia „Sekcja Rowerzystów Miejskich”. Marek Michalski odpowiadał za kwestie związane z funduszami unijnymi w Ministerstwie Rozwoju. Odwołany prezes od lat był związany z branżą kolejową i spółkami grupy PKP. Odwołanie zarządu ma związek z zarzutami postawionymi przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie prezesowi i członkom zarządu PKP w sprawie karalnej niegospodarności i nieumyślnego wyrządzenia szkody wielkiej wartości.

fot.: Archiwum