Zmiany w zarządach Murapol S.A. oraz Abadon Real Estate S.A.

5 lutego 2018 roku rada nadzorcza Murapol S.A. powołała Roberta Dobrowolskiego do składu zarządu Spółki. Nowemu członkowi zarządu powierzono zadania związane z finansowymi aspektami funkcjonowania Murapol S.A. Zmiany nastąpiły także w zarządzie Abadon Real Estate S.A. Organ nadzorczy spółki powołał na stanowisko prezesa zarządu dotychczasowego wiceprezesa – Nikodema Iskrę.

Robert Dobrowolski, jako członek zarządu ds. finansowych Murapol S.A., będzie odpowiedzialny za finanse oraz szeroko rozumiane sprawy administracyjne Spółki.

Menedżer posiada 20-letnie doświadczenie w finansowym i operacyjnym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej realizował projekty dla czołowych graczy na rynku polskim oraz międzynarodowym z sektorów: farmacja, finanse, telekomunikacja, media, FMCG czy produkcja. Robert Dobrowolski posiada doświadczenie w znaczących, zakończonych sukcesami transakcjach: M&A, delisting, IPO, jak również w projektowaniu oraz wdrażaniu strategii czy restrukturyzacji przedsiębiorstw. W 2017 roku realizował projekty doradcze oraz współpracował z największym NGO w Polsce. W latach 2015-2016 współpracował z Farmacol S.A. jako doradca zarządu, pełniąc również obowiązki dyrektora ds. finansów i rozwoju grupy. W latach 2014-2015 zajmował stanowisko dyrektora finansowego Getin Holding S.A. oraz prezesa zarządu Getin International S.A. W latach 2007-2014 współpracował z Emitel Sp. z o.o. gdzie pełnił funkcje: menedżera ds. controllingu, zastępcy dyrektora finansowego, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. transformacji w roli członka zarządu. W latach 2012-2013 zajmował stanowiska prezesa i członka zarządu w spółkach Info-TV-FM oraz RSTV. W latach 1997-2006 pełnił funkcje specjalistyczne i menedżerskie w obszarze finansów w Pol-Am-Pack S.A., Grupa Onet.pl oraz Ahold Sp. z o.o. Robert Dobrowolski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie na kierunku zarządzanie strategiczne oraz studiów MBA na tej samej uczelni. Należy również do ACCA.

Obecnie w skład zarządu Murapol S.A. wchodzą Nikodem Iskra na stanowisku prezesa zarządu, Michal Feist, który jako wiceprezes zarządu nadzoruje procesy M&A oraz ład korporacyjny, a także relacje z GPW, KNF i UOKiK, dr Iwona Sroka, której powierzono stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za obszar komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich Murapol S.A. oraz proces przygotowania spółki do wejścia na warszawski parkiet, a także Robert Dobrowolski w funkcji członka zarządu ds. finansowych.

W dniu 5 lutego 2018 roku rada nadzorcza Abadon Real Estate S.A., podmiotu należącego do Grupy Murapol, powołała na stanowisko prezesa zarządu spółki dotychczasowego wiceprezesa – Nikodema Iskrę. Do końca 2017 roku stanowisko to zajmował Michał Sapota, obecnie członek jej rady nadzorczej. W skład zarządu Abadon Real Estate S.A. wchodzi także Michał Feist w funkcji wiceprezesa zarządu.