Zmiany w Zarządzie Rady Administrującej Renault

Rada przyjęła rezygnację dotychczasowego prezesa-dyrektora generalnego. Wyraziła zadowolenie z tego, że dzięki swojemu rozwojowi Alians Renault-Nissan-Mitsubishi mógł stać się jednym z wiodących producentów samochodów na świecie. Rada Administrująca postanowiła powołać nowy zarząd Renault i przy tej okazji rozdzielić stanowiska prezesa i dyrektora generalnego.

Rada Administrująca powołała nowego członka Rady Jeana-Dominique’a Senarda. Jednocześnie powołała go na stanowisko Prezesa Rady Administrującej. Zgodnie z propozycją przedstawioną przez nowego prezesa Rada powołała Thierry’ego Bollorégo na stanowisko Dyrektora Generalnego.

Nowy prezes Rady Administrującej Renault oprócz wszystkich funkcji pełnionych zazwyczaj przez prezesa Rady będzie musiał ocenić lub, w razie potrzeby, wprowadzić zmiany w sposobie zarządzania Renault, w szczególności w celu zapewnienia przejścia do nowej struktury organizacyjnej. Swoje propozycje zmian w zarządzaniu zaprezentuje Radzie przed najbliższym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.

Ponadto Rada Administrująca Renault pragnie zachować aktywny nadzór nad działaniem Aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi. Dlatego podjęto decyzję o powierzeniu prezesowi pełnej odpowiedzialności za kierowanie Aliansem w imieniu Renault w porozumieniu z dyrektorem generalnym.

Prezes Rady Administrującej Renault będzie głównym partnerem dla japońskiego koncernu oraz innych partnerów Aliansu w rozmowach dotyczących organizacji i zmian w Aliansie. Prezes zaproponuje Radzie Administrującej nową umowę Aliansu, która jego zdaniem pomoże zabezpieczyć przyszłość Renault. Będzie głównym przedstawicielem Renault w organach kierowniczych Aliansu i Nissana, w których Renault dysponuje prawem zgłaszania propozycji. Natomiast dyrektor generalny będzie koordynował działalność Aliansu na poziomie operacyjnym pod nadzorem prezesa.

Rada Administrująca wyraziła swoje zaufanie dla nowego kierownictwa wraz z życzeniami pełnego powodzenia w realizacji jego misji.

źródło: Renault