Zmiany w zarządzie Energi

Dariusz Kaśków, prezes koncernu Energa, został odwołany. Wraz z nim odwołano resztę zarządu – Mariusza Rędaszka i Przemysława Piesiewicza. Do sprawowania obowiązków prezesa oddelegowano z rady nadzorczej Jacka Kościelniaka. Odwołany prezes pracował w przeszłości jako dyrektor generalny kaliskiego oddziału Energi, był też przez krótki czas wiceprezesem KGHM Polskiej Miedzi, p.o. prezesem Energi Operatora w Gdańsku i wiceprezesem Energi Operatora. Jego obecny następca to prawdopodobnie wybór czasowy – został oddelegowany z rady nadzorczej na trzy miesiące. Był członkiem Rady Audytorów Europejskiego Instytutu Studiów Strategicznych i m.in. przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz członkiem rady Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacji. W 2007 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Sejmie V kadencji był członkiem sejmowej Komisji Finansów Publicznych i wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów. W latach 2007–2011 był wiceprezesem Najwyższej Izby Kontroli. Energa niedawno wygrała przetarg na dostawy energii elektrycznej dla Telewizji Polskiej, została jednak ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za m.in. „praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów polegające na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do ceny energii elektrycznej”.