Ze smartfonem w kosmosie – lekcja pokazowa w ramach programu „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”

Stacja Galaxy

„Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” to nowy program edukacyjny Samsung, który wspiera bezpieczeństwo online oraz higienę cyfrową dzieci. Dzisiaj uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście mogli wziąć udział w lekcji pokazowej, poprowadzonej w oparciu o scenariusz przygotowany przez ekspertów programu. W ramach zajęć pt. „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” dzieci mogły m.in. zbudować własny smartfon oraz wyposażyć go w niezbędne funkcje – i to bez korzystania z technologii.

Program „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” skierowany jest do dzieci w wieku 7-9 lat, do ich rodziców, opiekunów, a także do nauczycieli i szkół. Celem programu jest kształtowanie odpowiedzialnej postawy dzieci i dorosłych w cyfrowym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania mobilnych urządzeń. Inicjatywa jest uzupełnieniem treści z zakresu edukacji cyfrowej zawartych w podstawie programowej w szkołach.

– Misją firmy Samsung już od wielu lat jest rozwijanie kompetencji dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Chcielibyśmy, aby korzystanie z naszych urządzeń – telefonów czy tabletów – wspierało, a nie zastępowało relacje międzyludzkie w realnym świecie. Wierzymy, że to właśnie edukacja od najmłodszych lat jest najważniejsza dla bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z cyfrowych technologii – powiedział Conor Pierce, prezes Samsung Electronics Polska.

Dzisiaj, podczas oficjalnego wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie, zaproszeni goście mogli dowiedzieć się, na czym dokładnie skupia się program, jakie zasoby udostępnia oraz jakie korzyści mogą odnieść szkoły, uczniowie oraz nauczyciele, dzięki udziałowi w nim. W trakcie spotkania wystąpili następujący goście: Hanna Krupa – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima, Conor Pierce – Prezes Samsung Electronics Polska, Iwona Krop-Machalica – Dyrektor Departamentu Wychowania i Profilaktyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wioletta Krzyżanowska – Mazowiecka Kurator Oświaty, Katarzyna Hernandez – Dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w sieci, Biuro Rzeczniczki Praw Dziecka, Barbara Leśniczak – Kierownik Zespołu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej NASK – Państwowy Instytut Badawczy, Andrzej Dulka – Prezes Zarządu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Szymon Wójcik – Koordynator Zespołu Badawczego, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

– Współcześnie coraz młodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z Internetem. Dzieje się to często niestety bez jakiejkolwiek kontroli rodziców. Przedszkolak z tabletem czy telefonem w ręku jest widokiem powszechnym, a na etapie wczesnoszkolnym pojawia się coraz więcej przypadków dzieci silnie uzależnionych od dostępu do sieci i wymagających specjalistycznej pomocy psychologicznej. Młodzież każdego dnia mierzy się w sieci z hejtem czy cyberprzemocą, co w efekcie prowadzi w wielu przypadkach do kryzysów psychicznych. Dlatego podstawowym warunkiem bezpieczeństwa dzieci w sieci jest świadomość zarówno korzyści, jak i niebezpieczeństw z nią związanych. Edukacja w zakresie higieny cyfrowej jest współcześnie dla nas  rodziców, opiekunów i nauczycieli – nie tylko wyzwaniem, ale i obowiązkiem – powiedziała Wioletta Krzyżanowska, Mazowiecka Kurator Oświaty.

– Nowe technologie są nieodłączną częścią życia każdego z nas. Także dzieci muszą odnaleźć się i dobrze poruszać w rzeczywistości cyfrowej. Edukacja i higiena cyfrowa powinny być obecne w szkole, jako element lekcji. W Biurze Rzecznika Praw Dziecka kwestie obecności dzieci w środowisku cyfrowym są traktowane priorytetowo. Dlatego powstał zespół ds. edukacji cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci, który będzie dbać o to, by dzieci korzystając z internetu były bezpieczniejsze oraz by czas w nim spędzony okazał się produktywny – powiedziała Katarzyna Hernandez, Dyrektorka Zespołu Edukacji Cyfrowej i Bezpieczeństwa w Sieci.

– We współczesnym świecie kompetencje cyfrowe są kluczową umiejętnością, dlatego jako NASK angażujemy się w przedsięwzięcia związane zarówno z bezpieczeństwem w sieci, jak i higieną cyfrową. Realizujemy projekty edukacyjne, które wspierają najmłodszych w bezpiecznym poruszaniu się w internecie i jednocześnie pokazują dorosłym, jak stać się przewodnikiem dziecka w cyfrowym świecie. Takie cele stawia sobie również program „Stacji Galaxy”. Warto podkreślić, że jego najmłodsi uczestnicy będą poznawać nowoczesne technologie w formie nauki przez zabawę – z wykorzystaniem interaktywnych zadań i razem z bohaterami, którzy pomogą im zrozumieć cyfrowy świat! – skomentowała Barbara Leśniczak, Kierownik Zespołu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

– Bardzo ważne jest, by szkoła była odpowiedzialna cyfrowo, nowe technologie wykorzystywała do nauczania, ale równolegle dbała o wychowanie i relacje, rozwijała w uczniach kompetencje społeczne, edukowała rodziców – dodała Iwona Krop-Machalica, Dyrektor Departamentu Wychowania i Profilaktyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ze smartfonem w kosmosie

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście udali się do sali lekcyjnej, aby wziąć udział w lekcji pokazowej w oparciu o scenariusz przygotowany przez nauczycieli i ekspertów programu. Lekcję pt. „Ze smartfonem w kosmosie” poprowadziła Agnieszka Chomicka-Bosy, nauczycielka i trenerka kompetencji cyfrowych.

Zajęcia osadzone były w konwencji podróży po kosmosie w towarzystwie dziecięcych bohaterów Stacji Galaxy – Netki i Webera. Podczas zajęć uczniowie III klasy szkoły podstawowej odwiedzali kolejne kosmiczne stacje i wykonywali zadania. Pierwsze z nich to zbudowanie własnego smartfonu, a następnie spersonalizowanie jego wyglądu oraz wyposażanie w kolejne funkcje. Uczniowie mogli także zainstalować aplikacje – ale tylko takie, które były im naprawdę niezbędne (np. robienie zdjęć, wideo, czy aplikacje do komunikacji). A to wszystko w modelu offline, bez użycia technologii. Z tak przygotowanymi telefonami dzieci mogły ruszyć w galaktyczną podróż, podczas której poznawały kosmiczne zwierzęta, lokalne zwyczaje czy próbowały różnych przysmaków. Na zakończenie dzieci dowiedziały się m.in. dlaczego tak ważne jest, aby smartfon odpowiednio zabezpieczyć, a w efekcie same stworzyły takie symboliczne zabezpieczenia.

Konkurs dla aktywnych szkół

Jeszcze do 31 marca br. szkoły podstawowe mogą zgłaszać się do programu „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”. Już teraz do inicjatywy zarejestrowało się 148 szkół z całej Polski. Obecnie trwają szkolenia nauczycieli przygotowujące do prowadzenia zajęć Stacji Galaxy w szkołach z dziećmi  klas I-III. Szkoły uczestniczące otrzymają na zakończenie certyfikat udziału w programie „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci”.

Dla najbardziej aktywnych szkół przewidziano także nagrody rzeczowe. Placówki będą mogły wziąć udział w specjalnym konkursie pod hasłem „Aktywna Stacja Galaxy”. 10 najaktywniejszych szkół otrzyma nagrody w postaci wyposażenia przestrzeni klasy, na które składa się zestaw: 15 tabletów Tab S9 FE oraz interaktywny filpchart Samsung Fl!p 2.  Konkurs trwa do 10 maja br. Pierwszym warunkiem, który musi spełnić szkoła zainteresowana udziałem w konkursie, jest rejestracja w programie: https://stacjagalaxy.pl/rejestracja

Regulamin oraz szczegóły konkursu można znaleźć na stronie: Samsung (stacjagalaxy.pl)

Program „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” został objęty patronatem Ministra Edukacji, Ministra Cyfryzacji oraz NASK. Partnerem jest Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog.