Zarządy spółek giełdowych debatowały o przyszłości rynku kapitałowego

KZ_1Wyzwania stojące przed rynkiem kapitałowym. Funkcjonowanie giełd w nowym otoczeniu technologicznym. Wpływ polityki regulacyjno-nadzorczej na rozwój rynku. Menedżer jako zawód wysokiego ryzyka. Te i wiele innych tematów zostało omówionych podczas XI Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG, który odbył się 26-27 października 2016 roku.

 

Kongres rozpoczęło wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych  –  Mirosława Kachniewskiego prezentujące sytuacje na polskim rynku kapitałowym w porównaniu do innych rynków europejskich.

Patrząc na dane z tego roku spółki więcej oddają w formie dywidend, niż zarabiają – jako rynek oddały o ponad 11 miliardów zł więcej, niż zarobiły. Pieniądz płynie nie od inwestorów do emitentów, ale od emitentów do inwestorów, czyli nie możemy powiedzieć, że giełda finansuje rozwój gospodarczy. Dzieje się tak dlatego, że 2 najważniejsze grupy akcjonariuszy, czyli Skarb Państwa i OFE ekstremalnie skróciły perspektywę osiągania korzyści. SP potrzebuje pieniędzy tu i teraz, aby realizować potrzeby bieżącego rządu, a OFE potrzebują pieniędzy na suwak, czyli na realizację pomysłu poprzedniego rządu. Te czynniki sprawiają, że sytuacja emitentów jest coraz trudniejsza – mówi Prezes Kachniewski.

Następnie odbyła się debata na temat zagrożeń, wyzwań i nadziei kolejnych 25 lat rynku kapitałowego. W dyskusji moderowanej przez Macieja Głogowskiego (Dziennikarz, Radio TOK FM) wzięli udział Mariusz Grendowicz (Członek Rady Nadzorczej, GTC), Jakub Makurat (Dyrektor Generalny, Ebury), Adam Pawłowicz, (Wiceprezes Zarządu, Work Service), Witold Słowik (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju), Iwona Sroka (Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych), Michael Wolff (Prezes Zarządu, Pfleiderer Group)

KZ_3

Rynek kapitałowy jest ważnym źródłem finansowania Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dlatego też jego rozwój zapisaliśmy w SOR jako jeden ze strategicznych projektów. Jestem przekonany, że dzięki zmianom regulacyjnym, takim jak obniżenie kosztów podatkowych dla inwestorów czy przebudowa modelu funkcjonowania OFE, zachęcimy uczestników rynku do zwiększenia zaangażowania ich kapitału w branże o wysokim stopniu produktywności. Pozyskane w ten sposób finansowanie, w swojej naturze znacznie lepsze od klasycznego finansowania kredytowego udzielanego przez banki, trafi do polskich firm na inwestycje w projekty rozwojowe, start-upy i innowacje, stymulując trwały rozwój gospodarczy kraju  – Witold Słowik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju.

Zaproszeni Goście  dyskutowali o nowych wyzwaniach wobec wzrastającej konkurencji międzynarodowej; o wpływ czynników makroekonomicznych na rozwój rynku; funkcjonowanie giełd w nowym otoczeniu technologicznym; wyzwania rynku wobec zmian w systemie emerytalnym; polityka regulacyjno-nadzorcza a rozwój rynku.

Unia Rynków Kapitałowych ma na celu zniesienia barier, które blokują inwestycje transgraniczne w Unii Europejskiej oraz utrudniają przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, dostęp do finansowania. W przypadku infrastruktury rynków kapitałowych, w ramach znoszenia barier transgranicznych planowana jest likwidacja utrudnień wynikających z różnic w regulacjach dotyczących własności papierów wartościowych, prawie upadłościowym oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy krajowymi instytucjami nadzorującymi rynki kapitałowe. Z punktu widzenia GK KDPW – wszelkie ewentualne nieefektywności działania instytucji infrastruktury, wynikające z wadliwych regulacji, przekładają się bezpośrednio na sprawność funkcjonowania całego rynku kapitałowego – stąd niesłychanie istotna jest analiza skutków regulacji i usuwanie potencjalnych barier w tym obszarze. Dla nas i naszych klientów szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na skomplikowane procesy związane z opodatkowaniem u źródła i obsługą zwolnień z tego podatku – mówi dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP.

W debacie „Czy istnieje życie pozagiełdowe” pod batutą Bartosza Drabikowskiego (Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski) wzięli udział: Krzysztof Konopiński (CFO, Private Equity Managers), Mariusz Machajewski (Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Grupa LOTOS), Roman Młodkowski (Manager, konsultant, dziennikarz ekonomiczny), Maciej Nowohoński (Członek Zarządu ds. Finansów, Orange Polska), Marek Wierzbowski (Partner, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni). Rozmawiano o możliwości notowania na innych rynkach, alternatywnych formach finansowania udziałowego, granicach możliwości finansowania przez banki oraz finansowaniu innowacji przez emisje obligacji.

Kryzys finansowy 2008 roku był początkiem dynamicznych przeobrażeń na rynkach finansowych. Nastąpiły nie tylko istotne zmiany w otoczeniu regulacyjnym ale również zmieniły się zachowania uczestników rynku. Pomimo prowadzonej przez władze monetarne wielu krajów polityki zwiększania podaży pieniądza na rynek i w konsekwencji niskich stóp procentowych kryteria dla ubiegających się o finansowanie uległy istotnemu zaostrzeniu. W związku z tym dyskusja na temat dywersyfikacji źródeł finansowania spółek jest niezwykle ważna, szczególnie dla podmiotów mających ambitne plany rozwojowe. Tylko staranny dobór instrumentów finansujących, często pochodzących z różnych rynków, zapewnia nie tylko możliwość sfinansowania projektów rozwojowych, ale również daje komfort funkcjonowania przedsiębiorstwa na długie lata – Mariusz Machajewski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Grupa LOTOS.

Uczestnicy Kongresu biorąc udział w Charytatywnym Bieg Rynku Kapitałowego, który poprowadził Robert Korzeniowski, mieli okazję wesprzeć edukację młodzieży ponadgimnazjalnej w zakresie przedsiębiorczości w ramach programu „Zarządzanie firmą”, który jest realizowany przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Minimalnym dystansem było 1 km – z możliwością przebiegnięcia go wielokrotnie. Uczestnicy przebiegli 186 osobokilometrów.KZ_6

Wieczorną galę uświetniło wystąpienie „Sztuka biznesu” Gościa Specjalnego  –  Jana Englerta, Dyrektora Teatru Narodowego.

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się od warsztatów tematycznych:

  • Skuteczna transformacja firmy na różnych etapach jej rozwoju
  • Strategie obrony przed zarzutem naruszenia przepisów o raportowaniu w działalności spółek publicznych
  • Przed kamerą i na scenie

Debata „Menedżer jako zawód wysokiego ryzyka” kończąca Kongres, podsumowywała takie wątki jak: pierwsze miesiące z MAR, ryzyka emitentów i menedżerów w nowym otoczeniu prawnym, metody minimalizacji nowych zagrożeń, teoria i praktyka egzekwowania regulacji oraz problemy osób blisko związanych rodzinnie i biznesowo.

Gospodarzem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Partnerzy Instytucjonalni, Ebury, Grupa Energa, Grupa LOTOS, InfoStrefa, Orange Polska, Pfleiderer Group i Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy  –  Adwokaci i Radcowie Prawni jako Partnerzy, Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny, ABC Data, AC, Atende, Capital Partners, Grupa Azoty, LPP i LUG jako Patroni, BMW Group Polska jako Partner Specjalny oraz Tatra Holding jako Partner Organizacyjny. Partnerem kolejnej edycji Charytatywnego Biegu Rynku Kapitałowego jest Mennica Skarbowa. Projekt realizowany jest pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Skarbu Państwa i Komisji Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji o Kongresie jest dostępnych na: http://seg.org.pl/pl/xi-kongres-zarzadow-spolek-gieldowych-seg.