Zarządy młodsze i bardziej zróżnicowane

Według analizy przeprowadzonej przez firmę konsultingową Horváth, czołowe niemieckie firmy stają się coraz bardziej zróżnicowane, a członkowie zarządów stają się młodsi i bardziej międzynarodowi. Tylko odsetek kobiet w zarządach jest wciąż niski i wynosi około 15 procent.

Zdaniem Horváth, wśród 700 członków zarządów 160 spółek notowanych ba giełdach DAX, MDAX i SDAX, po odmłodzeniu zarządu następuje również nowa kultura korporacyjna. O przyszłym rozwoju gospodarczym Niemiec w dużej mierze decydują zarządy spółek giełdowych w kraju, dlatego warto przyjrzeć się ich strukturze. W 2022 roku około 77 nowych członków zarządu zostało po raz pierwszy powołanych do grupy DAX. To znacznie mniej niż rok wcześniej, kiedy zatrudniono 100 nowych managerów najwyższego szczebla. Średni wiek nowych dyrektorów wynosił 50 lat, w porównaniu z 51 lat rok wcześniej i 52 lata w 2020 r. Średni wiek wszystkich obecnych dyrektorów w 2022 r. to 53 lata. Tylko 60 proc. nowych członków zarządu w 2022 r. ma obywatelstwo niemieckie, w porównaniu do 71 proc. rok wcześniej. W sumie trzech z czterech członków zarządu to obywatele Niemiec. Najwięcej zagranicznych reżyserów pochodzi z USA, Wielkiej Brytanii i Francji. Zaskakujące jest to, że odsetek kobiet zmienia się bardzo powoli, mimo podejmowanych wysiłków. Nawet jeśli w 2022 roku 26 procent nowych stanowisk w zarządach zostało obsadzonych przez kobiety, oznacza to, że odsetek kobiet w całym zarządzie wynosi zaledwie nieco poniżej 15 procent – co oznacza wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu z 2021 rokiem.

Co ciekawe, zarówno kobiety, jak i mężczyźni często rezygnują ze swoich stanowisk, zanim oficjalnie przejdą na emeryturę. Spośród 72 członków zarządu, którzy odeszli ze spółek giełdowych w 2022r., 62 odeszło przed przejściem na emeryturę (86 proc.). 18 proc. członków, którzy odeszli z Zarządu, stanowiły kobiety, a rozstania następowały zazwyczaj w innej funkcji lub działalności.

Wiele kobiet nie jest na swoich stanowiskach wystarczająco długo, aby można je było zaplanować na emeryturę. Prawdziwymi powodami odejścia są zatem bardziej zmiany związane z przejściem do nowego zadania, osobiste dopasowanie do obecnej roli w zarządzie lub motywy osobiste. Co najmniej zauważalne jest to, że dobra połowa członków zarządu, którzy odeszli w 2022 roku, pracuje teraz na odpowiedzialnych stanowiskach w innych spółkach. Ogólna mniejsza fluktuacja na poziomie zarządów wynika z potrzeby większej stabilności zarządzania. Wstrząsy gospodarcze wywołane pandemią odcisnęły swoje piętno i ujawniły słabości, które wcześniej nie były tak widoczne i ułatwiły podejmowanie decyzji o zmianach w zarządach.

W następstwie pandemii chęć do zmian spadła: w 2022 r. stanowisko CEO było zmieniane tylko 13 razy, w 2021 r. były to 24 nowe nominacje. Obsadzanie zarządów coraz młodszymi, międzynarodowymi i wysoko wykwalifikowanymi kandydatami pozwala wierzyć w rozwój dalszej międzynarodowej sieci kontaktów, a tym samym przyszłych kultur korporacyjnych. Chociaż eksperci i właściciele nadal ufają niemieckim cnotom, takim jak skrupulatność, rzetelność i siła organizacyjna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, coraz częściej stosowane są amerykańskie i anglosaskie metody biznesowe, które charakteryzują się większą zwinnością, zdolnościami adaptacyjnymi i mobilnością.

Andrzej Mroziński