Zaproszenie na 16 Forum Gospodarcze FG TIME 2024 (11-12 marca 2024, Warszawa)

16 FGTIME 2024

Forum Gospodarcze TIME (FG TIME) to od lat największe wydarzenie sektora ICT w Polsce, także w roku 2024. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz najważniejszych konferencji w CEE. Stanowi miejsce ważnej debaty oraz konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej, a także regulatorów z przedsiębiorcami.

Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej. W tegorocznej edycji wydarzenia będą przeważać tematy związane z wyzwaniami zielonej transformacji cyfrowej. Nadszedł czas na nowe rozdanie. Czas rozpoczęcia reformy rozproszonego rynku energii w Polsce, budowę europejskiej autonomii cyfrowej z użyciem sztucznej inteligencji w przemyśle i usługach. Chcemy akcelerować przemiany technologiczne, gospodarcze, społeczne, które są ważne z perspektywy „tu i teraz” nie tylko dlatego, że jako społeczeństwo oczekujemy poprawy jakości naszego życia. Świat nie stoi przecież w miejscu, a Polska udowadnia, swoim ciągłym dążeniem do wyznaczania nowych standardów w dziedzinie technologicznego rozwoju, iż aspiruje do roli lidera w cyfrowej rewolucji.

Więcej informacji nt. FG TIME 2024 jest tutaj.