Zakończyło się III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

fot. Renata Dąbrowska

Za nami III Forum Wizja Rozwoju – największa na Pomorzu konferencja gospodarcza, która miała miejsce 24 – 25 sierpnia w budynkach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Łącznie odbyło się aż 81 paneli dyskusyjnych w ramach kilkunastu bloków tematycznych, ujmujących szerokie spektrum zagadnień kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. 

Forum Wizja Rozwoju to jedna z największych konferencji gospodarczych w kraju, podczas której eksperci różnych dziedzin ze środowiska akademickiego, przedstawiciele biznesu oraz politycy wspólnie biorą udział w debatach poruszających szerokie spektrum zagadnień kluczowych dla rozwoju rodzimej gospodarki. W przeciągu dwóch dni zrealizowane zostało osiem sesji, w których skład weszły takie bloki tematyczne jak: Morska Energetyka Wiatrowa; Gospodarka Narodowa; Media; Gospodarka Narodowa; Technologia Innowacyjna; Ekonomia i Rynek Pracy; Finanse; Inwestycje; Edukacja, Badania i Rozwój dla Gospodarki; Gospodarka Morska; Współpraca Gospodarcza; Pakt dla Przedsiębiorców; Forum Partnerów; Srebrna Gospodarka; Wyzwania. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki, którego wystąpienie stanowiło uroczyste otwarcie konferencji.

– Nasz okręt flagowy Europy Centralnej stoi dziś przed wielkimi wyzwaniami, ale także wielkimi szansami i możliwościami. mówił Premier Mateusz Morawiecki w czasie swojego wystąpienia w sali plenarnej Akademii Marynarki Wojennej – Pierwsze miesiące udowodniły, że umiemy radzić sobie z epidemią lepiej niż inne kraje. Na wykresie pokazującym, jak państwa radzą sobie z ochroną zdrowia obywateli oraz ratowaniem miejsc pracy, Polska była w prawym górnym rogu – najlepszym miejscu, w którym mogła. Jesteśmy stawiani za wzór, ze względu na to, jak do tej pory poradziliśmy sobie z problemami gospodarczymi.

– Forum Wizja Rozwoju jest największym gospodarczym wydarzeniem w Polsce północnej podczas którego praktycy, naukowcy, przedsiębiorcy, finansiści, dziennikarze, wizjonerzy, a także krytycy przez dwa dni rozmawiają o wizji rozwoju polskiej gospodarki. Oceniają dotychczasowy stan w różnych sektorach i wskazują najnowocześniejsze rozwiązania które przyczynią się do osiągnięcia światowego poziomu produktów wytwarzanych przez Polskie przedsiębiorstwa. – mówił Andrzej Michalak, Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju.

Wzorem poprzednich edycji podczas Forum nie zabrakło debat najbardziej istotnych dla polskiej gospodarki, w których udział wzięli przedstawiciele czołowych Spółek Skarbu Państwa. Tradycyjnie duże zainteresowanie budziło wystąpienie prezesa Orlenu, Daniela Obajtka.

PKN ORLEN jest firmą, która od wielu lat jest obecna na międzynarodowych konkurencyjnych rynkach i jest przygotowana na zmiany. Z sukcesem prowadzimy inwestycje i posiadamy duże doświadczenie w procesach akwizycyjnych.  – mówił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN – Bezpieczeństwa energetycznego kraju nie możemy opierać wyłącznie na jednym segmencie działalności, będziemy skuteczniejsi jeśli zdywersyfikujemy przychody i w ten sposób uodpornimy się na wahania otoczenia. Prowadzone przez nas fuzje są gwarancją bezpieczeństwa i zapewnią rozwój w kolejnych dekadach.  

Wsparcie merytoryczne w wielu panelach dyskusyjnych zapewniła również kadra ekspertów Lotosu.

– Grupa LOTOS czuje się odpowiedzialna za to, co czeka nasz kraj w przyszłości. Działalność i rozwój naszego koncernu bezpośrednio przekłada się na rozwój polskiej gospodarki i bezpieczeństwo energetyczne kraju. – mówił Paweł Jan Majewski, Prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Obecnie Polska stoi w obliczu transformacji energetycznej, widzimy, jak zmienia się sektor paliwowo-energetyczny. Przejęcie Grupy LOTOS przez PKN Orlen pozwoli stworzyć dużego gracza konkurencyjnego w regionie, który dołączy do światowej czołówki.

Ważną rolę w programie konferencji, jak w latach poprzednich odegrały tematy dotyczące polityki senioralnej.

– Wzorem ubiegłych lat zaplanowaliśmy oddzielny blok tematyczny, ujmujący szeroko pojętą problematykę polityki senioralnej – srebrną gospodarkę. Współczesny senior coraz bardziej odbiega od powszechnie utartego stereotypu osoby biernej, słabej czy zależnej. Dziś większość osób starszych aktywnie angażuje się w sprawy społeczności lokalnych, poszukuje nowych wyzwań, celuje w dalszy rozwój. – mówiła Małgorzata Zwiercan, inicjatorka Forum Wizja Rozwoju. Stwarza to szereg nowych zagrożeń, dlatego w tegorocznej edycji forum poruszaliśmy tematy dotyczące bezpieczeństwa osób starszych w przestrzeni społecznej. Mam nadzieję, że wnioski z dyskusji znajdą odzwierciedlenie zarówno w działaniach władz lokalnych, jak i państwowych.

Na panelach często pojawiał się też temat koronawirusa i jego wpływu na gospodarkę i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Eksperci z największych polskich firm wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

mówił Włodzimierz Kocon, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Epidemia była największym wyzwaniem, z jakim mierzyliśmy się w ostatnim czasie. Mówię zarówno o tym, co działo się na świecie, jak i kontekście makroekonomicznym. Już w lutym wdrożyliśmy rozwiązania, dzięki którym utrzymaliśmy ciągłość produkcji. Można powiedzieć, że zrealizowaliśmy plany dla pierwszego półrocza założone jeszcze przed epidemią. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że te założenia ekonomiczne – i nie tylko – zrealizowaliśmy. podsumował Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Pierwszy dzień konferencji zwieńczyła uroczysta Gala w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, podczas której odbyło się wręczenie Nagród Gospodarczych w VII kategoriach dla firm najbardziej zasłużonych w kreowaniu polskiego rynku. Organizatorzy Forum przyznali również nagrodę specjalną, której laureatem został Kordian Kulaszewicz – Prezes, współzałożyciel i fundator Fundacji Adaptacja , członek rady  konsultacyjnej ds. Seniorów i niepełnosprawnych przy MRPiPS, sekretarz Społecznej Rady ds. zdrowia i niepełnosprawnych oraz Radny Dzielnicy Chylonia

Kolejnym uroczystym momentem było zakończenie Hackatonu – maratonu programowania, który w tym roku stawiał sobie za cel opracowanie innowacyjnego projektu, mającego na celu poprawę komfortu życia mieszkańców aglomeracji miejskich. W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn. Zwycięski zespół otrzymał nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych. Mecenatem wydarzenia był państwowy instytut badawczy NASK.

Tegorocznym Wydarzeniem towarzyszącym konferencji Forum Wizja Rozwoju było Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Eksperci wzięli udział w dyskusjach poruszających zagadnienia mające związek z funkcjonowaniem Kół Gospodyń Wiejskich w przestrzeni publicznej.

We wtorek odbyła się prezentacja kół i wręczenie nagród dla Kół najbardziej zaangażowanych w rozwój pomorskich rejonów wiejskich.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki.  Partnerem Generalnym wydarzenia był PKN ORLEN. Partnerami Strategicznymi byli: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Lotos S.A. i KGHM Polska Miedź S.A.. Partnerem Głównym  był Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz Fundacja KGHM Polska Miedź, a Partnerami plus – Węglokoks S.A. i PKO Bank Polski. Partnerami wydarzenia były także: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Fundacja Promocji Rozwoju, Gas Storage Poland, Hotel Sopot, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, PARP, PFR portal PPK, PGNiG, PGZ Stocznia Wojenna, SAP Polska oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.