Zajęcia otwarte w Akademii Leona Koźmińskiego

Już 9 września 2017 roku w Akademii Leona Koźmińskiego odbędą się zajęcia otwarte dla kandydatów na studia podyplomowe. W tym roku dedykowano je dwóm kierunkom: „Praktyczne zastosowanie SAP ERP” oraz nowości w ofercie uczelni – „Zarządzaniu w gospodarce o obiegu zamkniętym”. To doskonała okazja dla przyszłych studentów, żeby zobaczyć, jak w praktyce wygląda kształcenie w obu dziedzinach.

Studia podyplomowe umożliwiają poszerzanie wiedzy, kompetencji, a także zapoznanie się z nowymi trendami panującymi w światowej gospodarce. Często okazują się niezbędne na wyższych szczeblach kariery zawodowej.

Dla studentów, którzy są zainteresowani wykorzystaniem informatyki w biznesie, przygotowane zostało spotkanie stanowiące bogate wprowadzenie do tego kierunku. Poprowadzi je Sebastian Sobczyk, specjalizujący się w systemach informatycznych wspomagających działalność przedsiębiorstwa (ERP), trener programów SAP i Comarch XL, oraz Paweł Woźniak, senior konsultant SAP w modułach MM / WM / M / PP w obszarze funkcjonalnym, technicznym, a także na płaszczyźnie procesów logistycznych w wiodących zakładach przemysłu chemicznego w Polsce. 

„Zarządzanie gospodarką w obiegu zamkniętym” to natomiast dobra okazja do zapoznania się z nowymi trendami biznesowymi. Celem studiów jest przygotowanie kadry przedsiębiorców i menedżerów do zmian w zakresie reorganizacji pozyskiwania, produkcji i dystrybucji towarów oraz usług z modelu linearnego na cyrkularny. Zmiany związane są z pakietem wymagań wprowadzanych w ramach dyrektyw unijnych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie. W programie jednodniowych zajęć przewidziano dwa studia przypadków. Pierwsze prowadzone przez Piotra Grodkiewicza, audytora M&M Consulting, drugie przez dr Katarzynę Michniewską z ALK. Dla najbardziej aktywnych słuchaczy organizatorzy przygotowali upominki – książki i czasopisma popularnonaukowe związane z tematem studiów.

Akademia Leona Koźmińskiego jest jedyną uczelnią w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, która posiada wszystkie najważniejsze akredytacje biznesowe: EQUIS, AACSB, AMBA oraz CEEMAN. Koźmiński jest również najwyżej notowaną polską szkołą w rankingach „Financial Times”.

Aby wziąć udział w spotkaniach należy wejść na stronę Akademii www.kozminski.edu.pl i zapisać się na wybrany dzień otwarty. Liczba miejsc jest ograniczona.