Zagraniczne programy MBA

Coraz częściej polscy managerowie decydują się na podjęcie studiów MBA za granicą. Nic dziwnego, podróżowanie po Europie jest coraz tańsze i wygodniejsze, a korzyści płynące z takiego rozwiązania są nie do przecenienia

Kandydaci na studia MBA przyglądają się już nie tylko polskim studiom. Szczególnie, że coraz bardziej rośnie aktywność rekrutacyjna zagranicznych szkół wyższych. Co roku w Warszawie odbywają się targi Access MBA, na których prezentują się zagraniczne uczelnie z programami MBA. Polscy absolwenci zagranicznych uczelni, np. University of Chicago Booth School of Business, organizują spotkania dla zainteresowanych studiami za granicą. Aktywny w Polsce jest francuski Insead, Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu czy hiszpańska IESE Business School, która od kilku lat prowadzi w Warszawie Advanced Management Program. Często o popularności zagranicznego programu MBA decydują dobre kontakty uczelni z firmami. W Polsce mamy 63 programy MBA. Dlaczego zatem coraz więcej managerów wybiera studia MBA na uczelni zagranicznej?

Jak wynika z badania „Profil MBA 2016”, opracowanego przez MBA Portal, wśród polskich programów tylko w 25 proc. z nich w zajęciach biorą udział studenci z więcej niż 3 krajów. W przypadku studiów zagranicznych ta ilość sięga kilkunastu krajów. Dodatkowo studia MBA za granicą to również dostęp do zagranicznych firm, a co za tym idzie, lepsza perspektywa znalezienia pracy za granicą. Jak wybrać studia MBA? Istotne jest, by program uwzględniał najnowsze zmiany zarówno w świecie biznesu, jak i dokonań akademickich. Warto się przyjrzeć, czy uczelnia oferuje specjalne programy dostosowane do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku (np. związane z odpowiedzialnym przywództwem, rynkami globalnymi czy innowacjami), czy organizuje wizyty w konkretnych przedsiębiorstwach oraz wykłady gości specjalnych, którzy chcą podzielić się ze studentami swoim unikalnym doświadczeniem.

Zdaniem Scotta Beardsleya, dziekana Darden School of Business Uniwersytetu Virginia, dzisiaj studenci MBA pragną głównie zdobyć praktyczną wiedzę, która przygotowuje ich do wyzwań rynku. Dlatego Program MBA w Darden School of Business przy Uniwersytecie Virginia proponuje studentom całość nauczania za pomocą metody przypadków (case study). Warto zwrócić uwagę na rozwiązania technologiczne, które stwarzają nowe możliwości edukacyjne. Masowo otwierane kursy online wyznaczają nowy trend w edukacji, dzięki któremu studenci mogą się uczyć w swoim tempie z wybranego miejsca na świecie. Tak jest w Darden, ale również np. w wiedeńskiej WU Executive Academy, która ma specjalną platformę e-learningową umożliwiającą dostęp do wszystkich materiałów niezbędnych do nauki. Taki system jest pomocny, gdy student nie może pojawić się na zajęciach i chce szybko nadrobić zaległości.

O ile koszt dobrego programu MBA w Polsce to średnio 30-50 tys. zł, to za zagraniczny trzeba zapłacić ponad 100 tys. zł. Ale żeby studiować nie wystarczy zapłacić. Na przykład, kandydaci do specjalistycznego Aerospace MBA w Toulouse Business School we Francji muszą się wykazać doskonałą znajomością angielskiego, potwierdzoną co najmniej 800-punktowym wynikiem TOEIC, i dostarczyć dwa listy polecające oraz przetłumaczone kopie dyplomów ukończenia studiów. Program przyciąga wielu kandydatów z różnych krajów. Pierwsza rozmowa, która odbywa się przez Skype’a, pozwala ocenić motywację kandydata i jego znajomość języka angielskiego. Chicago Booth School of Business, jeden z czołowych programów MBA na świecie, który poza USA ma kampusy także w Londynie i Singapurze, wymaga trzech listów polecających, zdania egzaminu GMAT, napisania eseju i przedstawienia życiorysu zawodowego. Zwolnieni z GMAT mogą być niektórzy kandydaci, którzy mają przynajmniej 12 lat doświadczenia na bardzo wysokich stanowiskach managerskich lub potwierdzone dyplomem i doświadczeniem kompetencje analityczne i stosowania metod ilościowych.

– Rozmawiamy ze wszystkimi kandydatami, bo to świetna okazja do poznania ich podejścia do życia i sprawdzenia ich motywacji: dlaczego Chicago Booth, dlaczego MBA – opowiada Rachel Waites, dyrektor do spraw rekrutacji do programu EMBA na University of Chicago Booth School of Business w londyńskim kampusie. Dla osób zainteresowanych studiowaniem na zagranicznym programie MBA dostępne są w zasadzie wszystkie programy oferowane przez uczelnie z Europy, Ameryki Północnej, Azji czy Australii.