Z Eulera Hermesa do D.A.S.

Rafał Hiszpański _Prezes D.A.S

Rafał Hiszpański po kilku latach spędzonych za sterami spółek TU Euler Hermes oraz Euler Hermes Services przeszedł na stanowisko prezesa firmy D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. Tu zastąpił Mariusza Olszewskiego, który zarządzał firmą przez ostatnie 13 lat. Sam ma szerokie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Z Eulerem Hermesem był związany w latach 2012–2016, a wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. Zdaniem Larsa von Lackuma, członka rady nadzorczej ERGO International (do której to grupy należy D.A.S.) know-how Rafała Hiszpańskiego przyczyni się do rozwoju spółki w Polsce. D.A.S. powstał w Niemczech w 1928 r. Spółki działające pod tą marką ubezpieczają 9 mln klientów w 15 krajach Europy oraz w Kanadzie, Korei i Stanach Zjednoczonych. D.A.S. TUOP to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe proponujące wyłącznie ubezpieczenia ochrony prawnej. Oferuje m.in. ubezpieczenie ochrony prawnej życia prywatnego, ubezpieczenie ochrony prawnej firmy lub wolnego zawodu oraz ubezpieczenie ochrony prawnej pojazdu. W 2015 r. towarzystwo zrealizowało ponad 82 proc. wszystkich wypłat, jednocześnie wypłacając ponad 53 proc. wszystkich odszkodowań i świadczeń z zakresu ubezpieczeń ochrony prawnej. Rafał Hiszpański jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzania SGH.