XVIII Kongres MBA Toward a Better Business – New Development Trajectories 13 – 15 maja 2022 r.

Międzynarodowy Kongres MBA realizowany corocznie przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to największa w Polsce konferencja integrująca środowisko studentów i absolwentów studiów MBA. Jest to wydarzenie kierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla z różnych branż, pracujących zarówno dla firm międzynarodowych, jak i polskich. Ostatnie edycje przyciągały każdorazowo ponad 200 uczestników.

Tegoroczny Kongres został poświęcony tematyce nowych sposobów prowadzenia i rozwijania biznesu, który tworzy wartość nie tylko dla właścicieli, ale także dla społeczeństwa. Będziemy mówić o tematach aktualnych, ale również ważnych z punktu widzenia tworzenia firm jutra. Jutra, które kształtujemy już dziś. Na Kongresie spotkają Państwo praktyków odnoszących sukcesy w swojej dziedzinie, czołowych ekspertów, przedsiębiorców oraz naukowców, którzy swoją pracą wspierają świat biznesu. Osoby te podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Nie zabraknie też czasu na dyskusje inicjowane przez uczestników i stawianie trudnych pytań, na które wspólnie będziemy szukać odpowiedzi.

“The price of greatness is responsibility.”
― Winston Churchill

XVIII Międzynarodowy Kongres MBA obejmuje 6 paneli tematycznych:

  1. Better Business Communication
  2. Becoming an ESG leader
  • The Future of Executive Education
  1. Machine Learning is not Magic – How Can it Improve our Business
  2. Zdrowy pracownik, zdrowa organizacja – skuteczne strategie
  3. Jak uczynić samorząd lepszym?

Międzynarodowy Kongres MBA to jednak nie tylko panele! To znacznie więcej.
Na uczestników czekają m. in.:

Visits & Meetings – industry, science & culture – tradycją jest, że Kongres MBA rozpoczyna się od Company Visits, czyli odwiedzin interesujących firm zlokalizowanych w okolicach Krakowa. Uczestnicy Kongresu w tym roku będą mieli możliwości posłuchania i zobaczenia jak na co dzień zorganizowane są wizytowane firmy oraz jak rozwiązują ciekawe wyzwania biznesowe. Wizyty studyjne są idealną okazją do poznania procesów oraz tajników sukcesu czołowych organizacji naszego regionu. Oprócz inspiracji biznesowych dbamy też o sferę ducha, dlatego w tym roku jedna z wizyt odbędzie się w Galerii Starmach.

Warsztaty – nasi goście mają okazję uczestniczyć w części warsztatowej. Spotkania poprowadzą trenerzy o wysokim poziomie wiedzy merytorycznej oraz bogatym doświadczeniu zawodowym. Kongres to świetna okazja do dalszego doskonalenia swoich kompetencji i poszerzania horyzontów, dzięki zajęciom w interdyscyplinarnych grupach o szerokim przekroju branż, z których wywodzą się nasi uczestnicy.

Networking & Gala Dinner – Kongres to okazja do wymiany myśli i doświadczeń podczas swobodnych dyskusji oraz czas nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Ważnym wydarzeniem podczas pierwszego dnia wydarzenia jest uroczysta Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną. W tym roku będziemy licytować m.in. działa sztuki i przedmioty o szczególnej wartości historycznej. Będzie to również okazja do dobrej zabawy na parkiecie oraz przy charytatywnej ruletce w ramach Casino Night.

Wyjątkowym spotkaniem wieńczącym całość Kongresu będzie piknik rodzinny organizowany na terenie Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie, k. Krakowa. Podczas pikniku odbędą się lekcje golfa dla początkujących oraz Turniej KSB UEK Golf Cup dla osób umiejących już kierować piłeczkę do dołka.

To wszystko podczas XVIII Międzynarodowego Kongresu MBA.

Do zobaczenia 13-15 maja 2022!

dr Jakub Kwaśny
Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

www.kongresmba.pl