Wyższe formy inteligencji logistycznej

3_PW_01-Piotr Sędziak

Piotr Sędziak
dyrektor ds. operacji, ABC Data SA

Współczesna logistyka oparta jest przede wszystkim na sprawnym oprogramowaniu obsługującym: produkcję, magazynowanie, sprzedaż, dystrybucję. Systemy informatyczne, takie jak ERP, SCM, WMS i TMS, stanowią dziś bazę do optymalizacji i właściwej obsługi klienta. W obszarze intralogistyki kluczową rolę odgrywa system WMS. Pozwala on na wdrożenie wielu optymalizacji procesowych, m.in. dostosowanie ścieżki rozłożenia lub zbiórki towarów, ideę bezpapierowego magazynu i zarządzanie oparte na kodach kreskowych bądź RFID. WMS stanowi kręgosłup dla tradycyjnych usprawnień, takich jak przenośniki rolkowe, sterowanie maszynami pakującymi i etykietującymi przesyłki etykietami firm kurierskich. Co więcej, bezpośrednio lub poprzez współpracę z systemami WCS wspiera rozwój technologii nierozerwalnie związanych z wyższymi formami inteligencji logistycznej, takimi jak:

• autonomiczne wózki regałowe i samojezdne, swobodnie przemieszczające się pojazdy,
• roboty stosowane w procesach logistycznych, wyręczające ludzi w powtarzalnych czynnościach,
• inteligentne okulary wspomagające procesy pickingu,
• technologie inteligentnego rozpoznawania obrazu,
• rozszerzona rzeczywistość, wykorzystywana np. w procesie szkolenia kierowców wózków widłowych oraz procesach pickingu,
• zastosowanie beaconów i dronów w pracach magazynowych,
• mechanizmy sortujące.

ABC Data, jako dystrybutor sprzętu elektronicznego o portfolio przekraczającym 200 tys. indeksów, zna wagę dobrego systemu klasy WMS. Projekty stałego usprawniania aplikacji mają za zadanie ciągłą optymalizację procesów, a także przygotowanie naszej logistyki na wyzwania Logistyki 3.0, a nawet wyższej.