Wywiad z Magdą Gajownik de Vries

Jakie wyzwania dotyczące cyfryzacji stoją przed firmami obecnie?

Stoimy przed wyzwaniem aktywizacji cyfrowej znacznej części polskich przedsiębiorstw. Jest to kluczowa sprawa dla ich konkurencyjności i bezpieczeństwa. Wyniki Testu Dojrzałości Cyfrowej przeprowadzonego przez zespół PFR na blisko 500 przedsiębiorstwach z sektora MŚP pokazują, że w dziedzinie adaptacji nowych technologii, w polskich firmach jest jeszcze wiele do zrobienia. Dla przykładu zaledwie 12 proc. firm bada potrzeby swoich klientów, 19 proc. ma strategię, plan lub wizję cyfryzacji. Tylko 33 proc. proc. przedsiębiorstw wykorzystuje narzędzia cyfrowe automatyzujące proste czynności, które pomagają zyskać czas i zwiększyć produktywność firmy. Natomiast chodzi o bezpieczeństwo firm w sieci, które jest podstawą do jakiegokolwiek cyfrowego rozwoju jedynie 53% z przebadanych firm korzysta z dwuetapowego logowania do systemów. To są obszary, które wymagają wsparcia w pierwszej kolejności.

Polskie firmy coraz częściej szukają wsparcia w obszarze cyfryzacji, z jakich narzędzi powinny skorzystać w pierwszej kolejności?

 

Nasze podeście do cyfryzacji jest kompleksowe. Wierzymy, że na dojrzałość cyfrową dojrzałość cyfrową organizacji składa się co najmniej 10 obszarów tematycznych tj. strategia cyfryzacji, kompetencje cyfrowe, innowacyjność, cyfrowe produkty, usługi lub modele biznesowe, narzędzia cyfrowe, dane w organizacji, infrastruktura ICT, cyberbezpieczeństwo i komunikacja z klientem. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie obszary rozwoju cyfrowego mogą być kluczowe dla każdej firmy. Dlatego myśląc o narzędziach , warto spojrzeć na firmę szerzej, i patrzeć przez pryzmat potrzeb, procesów i specyfikę działalności,  a dopiero na samym końcu zastanowić się and doborem narzędzia. Aby wspomóc firmy w tym procesie stworzyliśmy Mapy Cyfrowe, które pozwalają dokonać przeglądu dostępnych narzędzi według wspomnianych obszarów tematycznych, a co więcej w ramach  Partnerstwa Technologicznego PFR skorzystać z darmowych rozwiązań wersji próbnych narzędzi cele ich przetestowania i upewnienia się czy rzeczywiście sprawdzi się ono w firmie.

Jakie obszary obejmuje Cyfrowa Wyprawka dla Firm?

 

Cyfrowa Wyprawa dla Firm jest przeznaczona dla polskich przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP, które potrzebują wsparcia we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych. Program oferuje wiedzę o cyfryzacji oraz narzędzia finansowe i doradcze w jednym miejscu, we współpracy z czołowymi instytucjami i ekspertami. Na przedsiębiorców czeka program, który składa się z 6 kroków:

  1. Test Dojrzałości Innowacyjnej do samooceny poziomu dojrzałości cyfrowej,
  2. Spersonalizowany raport w wynikami firmy, który może być podstawą do stworzenia strategii Cyfryzacji.
  3. Szkolenia i webinary m.in. z obszaru AI, cyberbezpieczeństwa, e-fakturowania chmury obliczeniowej.
  4. Warsztaty z ekspertem pogłębiające wiedzę i spersonalizowane pod potrzeby danego przedsiębiorstwa np. z Sztucznej Inteligencji dla Liderów, projektowania Map Cyfrowych, cyberbezpieczeństwa firmy czy też sprzedaży na podstawie danych.
  5. Kanał Partnerski PFR, w którym można skorzystać z bezpłatnych rozwiązań wersji demo lub czasowych wersji rozwiązań polskich firm technologicznych.
  6. Aktualne zestawienie źródeł finansowania na cyfryzację.

Czym jest Test Dojrzałości Cyfrowej?

Test Dojrzałości Cyfrowej to bezpłatne narzędzie, które w łatwy i szybki sposób pozwoli organizacji na sprawdzenie, na jakim poziomie cyfryzacji aktualnie się znajduje i co zrobić, aby wejść na wyższy poziom digitalizacji.

W zarządzaniu mówi się, że ważniejszy jest proces planowania i tworzenia strategii niż sam końcowy dokument. Dlaczego? Bo sam proces uświadamia organizacji, w którym miejscu się znajduje, gdzie występują wyzwania oraz w którym kierunku chce się rozwijać. Jest to więc zdobywanie samoświadomości oraz edukacja, która pozwala zdobyć niezbędne kompetencje potrzebne do przeprowadzenia zmian.

Oddaliśmy w ręce przedsiębiorców Test Dojrzałości Cyfrowej, który ma na celu wywołać refleksję wśród jego odbiorców co do obszarów, na których rozwój warto postawić. Dodatkowo, parafrazując klasyka zarządzania Petera Druckera, że „aby czymś zarządzać musisz umieć to zmierzyć”. Test Dojrzałości Cyfrowej umożliwia pomiar czegoś, co wydaje się nieuchwytne, a mianowicie potencjału organizacji w obszarze cyfryzacji, po to by sprawnie i efektywnie nią zarządzać.

Kto może skorzystać z Cyfrowej Wyprawki?

 

Cyfrowa Wyprawa dla Firm jest przeznaczona dla polskich przedsiębiorstw, głównie z sektora MŚP, które potrzebują wsparcia we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych. Z szczególnością zachęcamy firmy, w których występują bardziej złożone procesy, mogące podlegać cyfryzacji np. obsługa klienta, produkcja, logistyka, procesy administracyjne, tworzenie nowych produktów lub usług. Od niedawana zachęcamy także polskich dostawców technologii do dołączenia do Partnerstwa Technologicznego PFR, którzy w ramach programu mają możliwość udostępnienia wersji próbnej swojego rozwiązania w ramach Cyfrowej Wyprawki.

Gdzie i jakie informacje dotyczącej wsparcia PFR mogą znaleźć zainteresowani przedsiębiorcy?

Warto podkreślić, że większość oferty, którą kierujemy do przedsiębiorców jest bezpłatna. Jedynie warsztaty, które wymagają znacznego zaangażowania ekspertów i indywidualnego dopasowania ich programu na potrzeby firmy są prowadzone odpłatnie. Zachęcamy firmy do śledzenia naszej strony (https://pfrsa.pl/cyfrowa-wyprawka.html?zakladki=cyfryzacja-procesow-w-firmie) i udziału w wydarzeniach, abyśmy wspólnie tworzyli społeczność firm rozwijających się cyfrowo.

Magda Gajownik de Vries – menadżerka w Departamencie Rozwoju Innowacji w Polskim Fundusz Rozwoju. W PFR tworzy ofertę – doradczo szkoleniową dla dużych przedsiębiorstw w zakresie innowacji, transformacji cyfrowej i energetycznej. Sieciuje przedsiębiorców ze start-upami, inwestorami i agencjami z Grupy