Wywiad z dr Przemysławem Wajdą, Dyrektorem Programu MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów

Jak absolwenci programu MBA wyróżniają w porównaniu z absolwentami innych kierunków?

Jest kilka cech, wyróżniających absolwentów programu Executive MBA. Za najważniejszą uważam umiejętność postrzegania biznesu jako całości, dostrzegania i rozumienia zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami zarządzania. Executive MBA kształtuje również elastyczność myślenia, zdolność szybkiego i skutecznego reagowania w szybko zmieniającej się rzeczywistości. MBA poszerza perspektywę i dostarcza narzędzi, pozwalających podejmować skuteczne decyzje – to z kolei skutkuje wzrostem pewności siebie, na co często zwracają uwagę absolwenci programu.

Co byś poradził osobom, które rozważają podjęcie udział w programie MBA?

Na etapie przygotowań do udziału w programie MBA najważniejsze jest przekonanie, że znajdujemy się w odpowiednim momencie kariery na podjęcie takiego wyzwania. Niezbędne jest posiadanie kilkuletniego doświadczenie menedżerskiego. Kwalifikując kandydatów do programu ogromną wagę przywiązuję do ich motywacji. Polecam zatem każdemu zadanie sobie pytania „po co mi MBA? W czym mi pomoże jego ukończenie? Które kompetencje chcę rozwinąć w szczególnym stopniu? Czy korzystniejsze dla mnie będzie studiowanie w języku polskim czy angielskim?” Do udziału w MBA trzeba dojrzeć, a posiadanie odpowiedzi na te pytania o takiej dojrzałości świadczy.

Kolejnym, po podjęciu decyzji, etapem jest znalezienie odpowiedniej oferty. Tu polecam, by kandydaci sprawdzili opinie o programach. Znaczenie ma renoma instytucji walidujących. Należy przyjrzeć się zawartości programu i – co w przypadku MBA szczególnie ważne – sylwetkom prowadzących zajęcia. MBA z założenia nie maj charakteru akademickiego. Ważne zatem, by prowadzący mieli również doświadczenie praktyczne, którym mogą się podzielić.

Kto zapisuje się na studia MBA? Czy można rozpocząć program od razu po magisterce?

Należy zwrócić uwagę na różnicę między programem MBA i Executive MBA. Wszystkie programy GFKM mają charakter Executive. Oznacza to, że przeznaczone są dla ludzi, posiadających doświadczenie menedżerskie i zajmujących wyższe stanowiska zarządcze bądź przygotowujących się do objęcia takich stanowisk. Doświadczenie zawodowe uczestników jest istotnym elementem wartości programu. Po pierwsze, w programie dominują formy zajęć angażujące uczestników i wymagające ich wkładu wynikającego właśnie z doświadczenia. Po drugie, im bogatsze doświadczenie uczestników, tym lepszy efekt networkingu, wskazywanego często jako jeden z istotnych elementów programu.

Jakie są różnice programami w języku polskim i angielskim?

Różnic jest kilka. Przede wszystkim język: ok. 40% zajęć w programie International Executive MBA prowadzonych jest w języku angielskim, głównie przez zagranicznych wykładowców, związanych między innym z Rotterdam School of Management. Różne są także instytucje walidujące programy – walidatorem programu z językiem angielskim jest Rotterdam School of Management, zaś MBA w języku polskim Porto Business School. Nieco inna jest także struktura. Uczestnicy programu International po ukończeniu pierwszego semestru wybierają jedną z czterech ścieżek specjalistycznych i realizują ją oprócz modułów obowiązkowych dla wszystkich, stanowiących rdzeń programu. Ważnym elementem International Executive MBA GFKM jest dokonywana na początku i na końcu programu ocena potencjału uczestnika, stosujemy w tym celu ocenę 360 stopni i MindSonar.

Dlaczego program MBA w GFKM?

Tworząc programy Executive MBA GFKM korzysta ze swojego wieloletniego doświadczenia – oferujemy MBA od 1991 roku. Pozwala nam to lepiej dostrzegać zmiany na rynku i rozpoznawać potrzeby kolejnych pokoleń uczestników. Wprowadziliśmy na przykład, w Białymstoku i Bydgoszczy, program trzysemestralny z elementami online. Jako szkoła biznesu jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami i metodami prowadzenia zajęć – to szczególnie mocna strona naszego Executive MBA. Stawiamy na aspekty praktyczne. Większość zajęć w ramach Executive MBA GFKM prowadzą wykładowcy ze znaczącym doświadczeniem w biznesie, przekazujący wiedzę i umiejętności, możliwe do natychmiastowego zastosowania.

Celem, który realizujemy, jest całościowy rozwój uczestników MBA, począwszy od rozumienia otoczenia biznesu i jego wpływu, poprzez równomierne rozwinięcie kompetencji „miękkich” i „twardych”, na rozwoju osobistym kończąc. Jakość naszych programów potwierdzona jest przez renomowane instytucje walidujące: Rotterdam School of Management i Porto Business School. Ważnym elementem Executive MBA GFKM jest też skuteczny system wsparcia uczestników. Od momentu zgłoszenia do programu do dnia odebrania dyplomu każdy może liczyć na szybką i skuteczną pomoc koordynatorów programu zarówno w kwestiach merytorycznych jak i organizacyjnych. Dbamy także o absolwentów, organizując regularne spotkania Klubu Absolwentów i Doroczne Zjazdy Absolwentów MBA.