Wysoki wzrost świadomości aspektów ESG wśród Polaków, ale nadal daleko do czołówki światowej

Polska odnotowała znaczący wzrost świadomości społecznej odnośnie wartości zrównoważonego rozwoju (ESG). 36% Polaków przyznaje, że co najmniej słyszało o aspektach związanych z obszarem ESG, co stanowi aż siedmioprocentowy skok w stosunku do badania z poprzedniego roku. Niemniej nadal znajdujemy się znacznie poniżej średniej globalnej, która w badaniu ESG Monitor 2023 wyniosła 53%. W Hongkongu, który znajduje się na czele zestawienia, społeczna świadomość dotycząca aspektów ESG wynosi aż 85%.

SEC Newgate ESG Monitor to globalne badanie przeprowadzone na ponad dwunastu tysiącach respondentów z 12 krajów. To trzecia edycja raportu, a jednocześnie druga, w której badaniem objęto również Polskę. Głównym celem raportu jest monitorowanie świadomości i zainteresowania kwestiami ESG, szczególnie w kontekście zachowań konsumentów, ich postrzegania działań rządów i firm oraz postaw i aktywizmu w kwestiach ESG.

Nadal większość Polaków jest zdania, że działania w kraju nie idą w dobrym kierunku, a 71% respondentów uważa wręcz, że zmiany nabierają złego obrotu. Na plus można odnotować jednak fakt, że w zeszłym roku ta liczba była jeszcze większa i wynosiła aż 82%. Tylko 29% badanych uważa, że działania w Polsce zmierzają w dobrą stronę. W tym aspekcie również znajdujemy się daleko od czołówki światowej (98% Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz od średniej (49%). Wyprzedzamy jednak Francję (27%) oraz Wielką Brytanię (26%).

Spośród wszystkich 26 zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, główną troską polskiego społeczeństwa, podobnie jak rok wcześniej, są rosnące koszty życia. W najnowszej edycji odpowiedziało tak 36% respondentów, czyli o 5% mniej niż w badaniu z 2022 roku. Zyskała natomiast kwestia ogólnodostępnej i wysokiej jakości opieki zdrowotnej (33%). Na trzecie miejsce, z 2-proc. spadkiem, przesunęło się znaczenie wzmacniania lokalnej gospodarki. Co ciekawe, w globalnym badaniu, we wszystkich 12 krajach, na podium znalazły się dokładnie te same wartości.

Badanie SEC Negwate ESG Monitor pokazało, że prawie 7 na 10 konsumentów na całym świecie (68%) zgadza się, że firmy powinny w bardziej przejrzysty sposób informować konsumentów i inwestorów o wynikach swoich działań w zakresie ESG, a podobna liczba (69%) pragnie, aby informacje te były przekazywane w spójny sposób, w celu ułatwienia zrozumienia danych.

Pomimo dużego zainteresowania kwestiami ESG, bardzo niewielu ankietowanych (6%) twierdzi, że często szuka informacji na temat działań lub wyników firmy w zakresie ESG, a 89% twierdzi, że nie ufa lub nie jest pewna, czy ufa temu, co biznes mówi o swoich działaniach i wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Z naszych badań jasno wynika, że oczekiwania konsumentów uległy zmianie, a społeczność oczekuje od korporacji myślenia o ich wpływie na planetę. Pracodawcy będą również musieli obserwować i reagować na zmiany pokoleniowe i społeczne podczas komunikowania kwestii ESG. Dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że zrozumienie działań ESG stale rośnie, a obecnie istnieje wiele organizacji, z którymi firmy mogą współpracować, aby zwiększyć swoje kompetencje w obszarze zrównoważonego rozwoju i prowadzić komunikację w bardziej przystępny sposób – powiedział Fiorenzo Tagliabue, CEO Grupy SEC Newgate.

W tegorocznym badaniu ESG Monitor wzięło udział ponad 12 000 respondentów z 12 krajów z całego świata. Oprócz rynku polskiego w projekcie przebadano również społeczne postrzeganie wartości ESG w Australii, Francji, Hiszpanii, Hongkongu, Kolumbii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Singapurze, Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Link do pobrania raportu: https://secnewgate.com/esg-monitor/reports/