Wyniki Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego 2018

The Economist Intelligence Unit i Corteva AgriscienceTM,
Dział Rolniczy firmy DowDuPont, opublikowały wyniki Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego 2018

Raport sygnalizuje zwrot ku bardziej niezawodnym środkom zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Corteva AgriscienceTM, Dział Rolniczy firmy DowDuPont, oraz The Economist Intelligence Unit (EIU) opublikowały wyniki Światowego Indeksu Bezpieczeństwa Żywnościowego 2018 (Global Food Security Index; GFSI). Raport sporządzony na zlecenie Corteva Agriscience systematyzuje i pomaga zrozumieć czynniki określające bezpieczeństwo żywnościowe badanych krajów lub jego niedostatek. W roku 2018 liderem rankingu po raz pierwszy został Singapur. Wysoki wynik kraj ten zawdzięcza po części wzrostowi PKB na mieszkańca o prawie 30 procent od 2012 roku, przy czym udział żywności w wydatkach gospodarstw domowych wyniósł tam 6,9 procent. Poza rosnącym PKB Singapur może także pochwalić się najniższymi taryfami importowymi na produkty rolnicze spośród wszystkich krajów uwzględnionych w indeksie.

Kryteria rankingu GFSI są oparte na analizie systemów żywnościowych i efektów zmian środowiskowych na całym świecie. GFSI jest pierwszym rankingiem bezpieczeństwa żywnościowego, w którym uwzględniono dostępność ekonomiczną i fizyczną oraz jakość żywności. Badaniami objęto 113 krajów — w wielu z nich Corteva Agriscience ma swoje przedstawicielstwa.

Największą poprawę w ostatnim roku odnotowały kraje o niższych średnich oraz niskich dochodach, co sygnalizuje zwrot ku bardziej niezawodnym środkom zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Lepsze wyniki są zasługą poprawiającej się infrastruktury rolniczej oraz rosnących możliwości w zakresie wyżywienia coraz liczniejszych populacji.

Wpływ na środowisko

W 2017 roku, uznając potrzebę ochrony zasobów, przystosowania się do zmian klimatu oraz przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju w rolnictwie, ranking GFSI poszerzono o nową kategorię środowiskową. Kategoria zasobów naturalnych i odporności (Natural Resource & Resilience) służy do pomiaru zagrożeń środowiskowych dla krajów objętych GFSI. Analiza obejmuje takie zjawiska, jak zmiany temperatury, wylesianie oraz wyczerpywanie się zasobów wody. Po uwzględnieniu kategorii zasobów naturalnych i odporności w GFSI 2018, średnie wyniki krajów o wyższych dochodach pogorszyły się bardziej niż we wszystkich pozostałych grupach dochodowych. Wskazuje to jednak na zagrożenia, na które muszą przygotować się wszystkie kraje.

„Dzięki uwzględnieniu kategorii zasobów naturalnych i odporności światowi liderzy dysponują jeszcze jedną metodą pomiaru bezpieczeństwa żywnościowego, mogą się także zastanowić nad długofalowymi konsekwencjami naszych działań dla zmian klimatu” — powiedział Jerry Flint, szef działu inicjatyw globalnych i zrównoważonego rozwoju w Corteva Agriscience. „Śledząc stopień narażenia na ryzyko, liderzy sektora rolniczego mogą lepiej przygotować się na najgorszy scenariusz. Rozumiejąc współzależności między poszczególnymi czynnikami ryzyka oraz znaczenie każdego z nich z osobna, możemy je do pewnego stopnia łagodzić i budować bezpieczniejszą przyszłość”.

Raport GFSI kończy się wnioskiem, że zmiany klimatyczne na świecie już teraz zwiększają niepewność co do warunków produkcji i dystrybucji żywności, stwarzając nowe i niespotkane wcześniej wyzwania. Na tym niezbadanym terytorium trudno cokolwiek przewidzieć, dlatego rośnie znaczenie efektywności i odporności w systemach żywnościowych.

Przetasowania w rankingu

Mimo widocznej w indeksie GFSI 2018 poprawy dostępności fizycznej i ekonomicznej, jakość i bezpieczeństwo żywności ogółem pogorszyły się, za co częściowo odpowiada zmniejszona dywersyfikacja diety oraz niższa jakość białka. Poprawę odnotowano natomiast pod względem publikacji krajowych wytycznych dotyczących żywienia, wprowadzania strategii żywieniowych oraz funkcjonowania sektora spożywczego. W raporcie wskazano jednak, że kraje wciąż mają wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie w zakresie ograniczania zagrożeń skażeniem w całym łańcuchu zaopatrzenia w żywność.

Już drugi rok z rzędu spada pozycja Stanów Zjednoczonych. Lider GFSI z lat 2012 i 2016 teraz zajął trzecie miejsce, razem z Wielką Brytanią. Słabsza pozycja USA wiąże się jednak nie z niższym ogólnym wynikiem, ale z mniejszą dynamiką jego wzrostu (85,0 w 2018 r. i 84,6 w 2017 r.) w porównaniu do innych krajów. Wskaźnik stabilności politycznej w tym kraju pogorszył się w porównaniu z 2016 rokiem, przyczyniając się do wyhamowania postępów w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego poczynionych w latach 2016–2018. Zagrożenie wprowadzeniem barier w wymianie handlowej może wpłynąć na wzrost cen żywności, co dodatkowo zaszkodzi wynikowi USA.

Wyniki Polski 

W rankingu GFSI pozycja Polski od kilku lat systematycznie rośnie. W 2018 Polska awansowała na 26 miejsce (z 27 w 2017 r. i 29 w 2016 r.), z ogólnym wynikiem 75,4 (w 2017 wyniósł on 74,2, a w 2016
– 74,1). Polska została doceniona szczególnie za standardy żywieniowe, obecność systemów zabezpieczenia żywnościowego, dostęp rolników do finansowania i bezpieczeństwo żywnościowe.

Za wyzwanie dla kraju na przyszłe lata uznano wzrost PKB na jednego mieszkańca, choć z roku na rok jego wartość wzrasta. Wydatki gospodarstw domowych, przeznaczone na żywność, są w Polsce dość wysokie w porównaniu z krajami Europy Zachodniej i wynoszą 16,9%, przy czym warto zaznaczyć, że
z roku na rok wydatki te maleją (w 2017 r. wyniosły 17,2%, a w 2016 – 18%).

Dość nisko oceniono stabilność polityczną Polski. W ramach tego kryterium gorszą ocenę otrzymały w Europie jedynie Ukraina, Białoruś i Rosja.

W kategorii zasobów naturalnych i odporności Polska zajmuje wysoką 7. pozycję, choć zwrócono uwagę na takie zagrożenia w kraju, jak susza, powodzie czy erozja gleby.

Aby poznać szczegóły GFSI online, należy odwiedzić stronę: http://foodsecurityindex.eiu.com/.

About Corteva Agriscience, Agriculture Division of DowDuPont                 

Corteva Agriscience, Agriculture Division of DowDuPont (NYSE: DWDP), is intended to become an independent, publicly traded company when the previously announced spinoff is complete by June 2019. The division combines the strengths of DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection and Dow AgroSciences. Corteva Agriscience provides growers around the world with the most complete portfolio in the industry — including some of the most recognized brands in agriculture: Pioneer®, Encirca®, the newly launched Brevant Seeds, as well as award-winning Crop Protection products — while bringing new products to market through our solid pipeline of active chemistry and technologies. More information can be found at www.corteva.com.

Follow Corteva Agriscience™, Agriculture Division of DowDuPont, on Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube.