Wyniki badania nt. transformacji cyfrowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Świat biznesu w tej części Europy stoi w obliczu daleko idącej transformacji cyfrowej, napędzanej przede wszystkim przez rosnącą dostępność i przystępność technologii cyfrowych oraz zmieniające się oczekiwania klientów oraz pracowników – wynika z badania DT Global Business Consulting przeprowadzonego na zlecenie HP Enterprise oraz firmy Canon.

Szersza niż tylko cyfryzacja, cyfrowa transformacja to zorientowana na klienta strategiczna ewolucja biznesu, która obejmuje wdrażanie technologii cyfrowych, ale także zmiany organizacyjne. Szeroko zakrojony jej wpływ wynika ze skrzyżowania różnych technologii, które coraz bardziej zyskują na popularności w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE). Około jedna trzecia ankietowanych firm twierdzi, że media społecznościowe, przetwarzanie w chmurze oraz technologie mobilne, takie jak aplikacje i digitalizacja dokumentów czy automatyzacja przepływu pracy są w pełni zintegrowane w ramach ich działalności biznesowej, podczas gdy większość innych korzysta z tych technologii przynajmniej w pewnym stopniu. Gorzej jest z Big Data, analityką biznesową, Internet of Things i wszystkim co jest definiowane software’owo, ale i tak korzysta z nich od 40 do 64 proc. ankietowanych firm w obszarze CEE.

AI i zaawansowana robotyka

Jest na porządku dziennym. Absorpcja sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego, a także zaawansowanej robotyki i druku 3D jest stosowana w bardziej ograniczonym zakresie, ponieważ ok. 75 proc. ankietowanych firm (a w przypadku druku 3D – 85 proc.) w ogóle nie korzysta z tych technologii. Na ich powszechne stosowanie można już jednak liczyć w ciągu najbliższych pięciu lat.

Cyfrowa dokumentacja

Zwrot z dokumentacji papierowej w kierunku cyfrowej dokonuje się w coraz szybszym tempie. Ponad jedna trzecia badanych firm twierdzi, że odbiera i przetwarza większość dokumentów w formacie cyfrowym, trzy razy więcej od tych, którzy twierdzą, że nadal pracują głównie z dokumentami papierowymi.

Wczesny etap

Firmy w regionie CEE nadal znajdują się na wczesnym etapie transformacji cyfrowej. Nieprzemyślane inicjatywy digitalizacji są nadal normą dla większości firm w Europie Środkowo-Wschodniej. Za outsiderów w tym obszarze uważa się mniej niż 2 proc. ankietowanych, za to za liderów – tylko 12 proc.

Dochód z cyfryzacji

Nie jest jeszcze zbyt wysoki, ale szybko rośnie. W większości krajów w CEE przychody z cyfrowych linii biznesowych wynoszą mniej niż 20 proc. całości dla zdecydowanej większości firm, choć generalnie rosną znacznie szybciej niż tradycyjne formaty. Europa Środkowa i kraje bałtyckie wyprzedzają nieco resztę regionu, choć największe różnice występują między firmami, a nie krajami.

Dobre przygotowanie

Ogólnie rzecz biorąc, CEE wydaje się być na dobrym poziomie cyfrowym i rzeczywiście ma kilka mocnych stron: wysoki poziom edukacji technicznej, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, dobra wiedza cyfrowa, żywotna scena startowa i mniej problemów ze starszymi systemami. CEE ma znaczny potencjał w wykorzystaniu technologii cyfrowych do przyspieszenia nadrabiania zaległości gospodarczych w stosunku do Europy Zachodniej.

Korzyści wewnętrzne, jak i zewnętrzne

Firmy w regionie CEE patrzą na cyfrową transformację zarówno z perspektywy wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Uważają, że wiodącą korzyścią z transformacji cyfrowej jest poprawa efektywności operacyjnej dzięki cyfryzacji procesów wewnętrznych (88 proc.), ale poprawa jakości obsługi klienta jest krytyczna (81 proc.). Trzy czwarte widzi transformację cyfrową jako prowadzącą do lepszego, bardziej zwinnego modelu biznesowego.

Główne wyzwania

Wiodącymi wyzwaniami dla transformacji cyfrowej, z których każde zostało wymienione przez 57 proc. respondentów, są niewystarczające zasoby i szersza zmiana kulturowa wymagana w organizacji. Dwa inne istotne wyzwania, z których każde wymieniane jest przez prawie połowę respondentów, dotyczą starszych systemów i znalezienia odpowiednich talentów o określonych umiejętnościach. Kwestią o kluczowym znaczeniu jest również bezpieczeństwo.

Różne podejścia

Istnieją różne podejścia do zarządzania transformacją cyfrową. Przedsiębiorstwa zajmują się cyfrową transformacją głównie poprzez oddzielne inicjatywy w ramach swoich tradycyjnych struktur biznesowych (61 proc.). Jednak znacząca mniejszość (głównie wywodząca się spośród liderów cyfrowych i outsiderów) próbuje różnorakich podejść do poszczególnych wyzwań związanych z transformacją cyfrową: wydzielenia oddzielnej jednostki odpowiedzialnej za cyfryzację, a nawet zmiany całego modelu operacyjnego.

Nowe umiejętności

Zaledwie 18 proc. respondentów uważa, że ​​ich firmy mają już wystarczające umiejętności niezbędne do transformacji cyfrowej. Potrzeba jednak więcej pracy, aby przekwalifikować obecnych pracowników: tylko 19 proc. stwierdziło, że ich firmy wprowadziły lub wkrótce wprowadzą programy przekwalifikowania w całej firmie. Zatrudnienie młodszych ludzi ze specyficznymi umiejętnościami cyfrowymi już nie wystarcza, muszą jeszcze rozumieć biznes nowego pracodawcy. Jednak ogólnie rzecz biorąc, duża ilość cyfrowych talentów powinna dawać regionowi CEE przewagę konkurencyjną.

Automatyzacja

Nie ulega wątpliwości, że powinna ona pomóc w rozwiązaniu problemu niedoborów siły roboczej w regionie CEE. Nie należy się przy tym obawiać, że doprowadzi ona do masowej utraty miejsc pracy, ale raczej do zmian jej w charakterze. Tylko jedna piąta respondentów uważała, że ​​automatyzacja doprowadzi do zmniejszenia liczby pracowników w ich firmach. Rzeczywiście, w kontekście rosnących kosztów płac i niedoborów siły roboczej, automatyzacja ma być główną korzyścią w utrzymaniu atrakcyjności CEE dla przedsiębiorstw międzynarodowych.

Ewolucja nie rewolucja

Cyfrową transformację można traktować jako stałą ewolucję, ale tempo zmian i zaburzeń wzrośnie. Dobre zarządzanie zmianami będzie krytyczne. Cyfrowa transformacja to coś więcej niż tylko konkretne technologie. Dotychczas często chodziło o wewnętrzną wydajność, ale ostatecznie zmiany muszą być ukierunkowane na klienta, a technologia powinna wspierać jasną strategię firmy.

Wojciech Gryciuk, Opr: DD