Wygodne informacje

Risk Management Work process.Picture Trader working Market Report Document Touching Screen Tablet.Using Worldwide Graphic Icons,Stock Exchange Report.Business Project Startup.Horizontal,Flares Effect

Od początku 2017 r. notowane na GPW spółki będą musiały wypełniać nowy obowiązek polegający na publikowaniu sprawozdań zawierających informacje niefinansowe

Jest to efekt dyrektywy 2014/09/UE, która powinna zostać implementowana do polskiego prawa poprzez nowelizację ustawy o rachunkowości. Raportowanie informacji niefinansowych nie będzie nowością dla 20–30 największych spółek, które już dziś, a często od wielu lat sporządzają tzw. raporty CSR, raporty społeczne, raporty odpowiedzialności korporacyjnej. Dla ponad stu podmiotów problematyka ta jest jednak zupełnie nowa. Wejście w świat raportowania niefinansowego jest trudniejsze niż kolejne rozszerzenie obowiązków dotyczących sprawozdań finansowych. Musimy bowiem zająć się obszarami, które prawdopodobnie nigdy nie były monitorowane w naszej spółce. Co więcej, musimy najpierw ustalić, o jakie obszary chodzi. Sprawozdania finansowe są opracowywane na podstawie precyzyjnych zapisów ustawy o rachunkowości oraz MSR i MSSF. W przypadku informacji niefinansowych dyrektywa pozostawia emitentowi wybór uznanego standardu, który chce zastosować przy tworzeniu swojego raportu. Wśród spółek, które już dziś raportują kwestie niefinansowe, największą popularnością cieszą się wytyczne G4 opracowane przez GRI (Global Reporting Initiative). Te spółki w 2017 r. i w kolejnych latach prawdopodobnie będą kontynuowały dotychczasowy tryb raportowania. Nauczenie się raportowania według G4 może być jednak dużym wyzwaniem dla pozostałych spółek. Dlatego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Fundacja Standardów Raportowania podjęły inicjatywę stworzenia Standardu Informacji Niefinansowych (SIN), który ma być dostosowany do potrzeb notowanych na GPW emitentów. Tworzony przez zespół kilkunastu ekspertów i konsultowany jesienią 2016 r. z instytucjami i organizacjami rynku kapitałowego SIN ma być standardem łatwym w użyciu i prostym do zastosowania przez każdą spółkę, która jeszcze nie raportowała informacji niefinansowych, a od 2017 r. musi zacząć to robić.

SIN składa się z kilkunastostronicowej głównej części standardu oraz kilku aneksów, które zawierają uzupełnienia, wyjaśnienia i rozwinięcie poszczególnych bardziej skomplikowanych treści. Taka konstrukcja umożliwia stosunkowo proste zapoznanie się z problematyką raportowania informacji niefinansowych nawet osobom, które nigdy się tym wcześniej nie zajmowały. SIN jest więc dobrym początkiem dla spółek, które zaczynają raportowanie informacji niefinansowych. Jednym z najważniejszych zagadnień, od których zaczynamy przygotowania do raportowania informacji niefinansowych, jest ustalenie, co będziemy raportować. Polega ono na określeniu istotności (ang. materiality) poszczególnych obszarów i zagadnień. Przecież dla jednej spółki istotniejsze będą kwestie środowiskowe (bo wpływa znacząco na przyrodę wokół swoich zakładów produkcyjnych), a dla innej sprawy pracownicze lub społeczności lokalnej (np. gdy chodzi o dewelopera wpływającego istotnie na otoczenie swoich inwestycji). Odpowiednie badania i testy istotności trzeba więc przeprowadzić na etapie ustalania, co powinno zawierać nasze sprawozdanie. W SIN jeden z aneksów będzie miał szczegółową matrycę, dzięki której będziemy mogli sprawdzić, jakie obszary, a nawet które konkretnie wskaźniki, są istotne w przypadku spółki z naszej branży. Nie zastąpi to oczywiście samego badania istotności (przecież spółki różnią się między sobą nawet w obrębie jednej branży, np. deweloperzy mieszkaniowi i komercyjni), ale może ułatwić jego zaplanowanie i przeprowadzenie.

SIN zawiera też przykładowe wskaźniki, które można zastosować do opisu poszczególnych obszarów działalności spółki oraz do mierzenia efektów wprowadzonych strategii i polityki. Ich lista nie jest na tym etapie kompletna. W grudniu 2016 r. Komisja Europejska powinna wydać wytyczne dotyczące wskaźników, a wówczas te zawarte w projekcie SIN być może zostaną odpowiednio dostosowane. Przede wszystkim jednak to spółka sama powinna dobrać wskaźniki, które najlepiej przedstawiają jej obraz. Wytyczne Komisji Europejskiej i przykłady zawarte w SIN powinny więc stanowić inspirację dla osób przygotowujących raport niefinansowy.

Obowiązek publikowania sprawozdań niefinansowych jest narzucony przepisami prawa europejskiego. Warto jednak do niego podejść jak do szansy, która umożliwi kierownictwu spółki spojrzenie na nią pod nowym, innym kątem. Doświadczenie firm, które już rozpoczęły raportowanie informacji niefinansowych, są jednoznacznie pozytywne – proces przygotowania do tej sprawozdawczości pozwolił na uporządkowanie wielu obszarów, uzyskanie oszczędności w innych, a w wielu punktach organizacji uruchomił procesy innowacyjne, które w dłuższej perspektywie przyczyniają się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego