Wycena polskich managerów

Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło jest najdroższym giełdowym managerem według rankingu Martis Consulting Top 30 edycja 2017. Jego wartość oszacowano na 521 mln zł. O taką hipotetyczną wartość spadłaby giełdowa wycena banku w przypadku jego rezygnacji lub odwołania

Cytowany raport to pierwszy w Polsce ranking wartości osób kierujących spółkami notowanymi na polskiej giełdzie. Badaniem zostali objęci prezesi największych spółek notowanych na GPW z indeksów WIG20 i mWIG40, którzy zajmowali swoje stanowiska co najmniej od 1 kwietnia 2016 roku i pełnili funkcję co najmniej do 30 czerwca 2017 roku. O miejscu w rankingu decydowały trzy podstawowe czynniki: dynamika zmiany kursu w tym okresie, dynamika zmiany EBITDA na koniec 2016 roku oraz ekspercka ocena kompetencji, umiejętności i doświadczenia prezesów.

Dodatkowym czynnikiem wyceny prezesów była wielkość zarządzanej przez nich firmy, mierzona kapitalizacją. Bazą do ostatecznej wyceny była procentowa historyczna średnia wartość spadku kapitalizacji spółki na GPW w wyniku odejścia dobrze postrzeganego przez rynek prezesa z zajmowanego stanowiska (-4,2 proc.). Po korekcie związanej z odreagowaniem, na kolejnej sesji wskaźnik ten wyniósł (-1,57 proc.).

W paru przypadkach spadki kursów po rezygnacji głośnych nazwisk były tak spektakularne, że wartość spółki w ciągu 2-3 dni stopniała aż o 1,77 mld zł (Michał Krupiński – PZU), czy o 0,8 mld zł (Dominik Libicki – Cyfrowy Polsat).

Łączna wartość trzydziestu managerów zaprezentowanych w rankingu wynosi 3,1 mld zł. Z kolei łączna wartość managerów zajmujących miejsca na podium została oszacowana na 1,34 mld zł, a więc ponad 43 proc. wartości całego rankingu.

Na uwagę zasługuje brak kobiet w zestawieniu. To pochodna wciąż niskiej reprezentacji pań w zarządach. Jak wynika z V edycji raportu Deloitte „Kobiety w zarządach. Perspektywa globalna” (2017), w Polsce kobiety mają 15,2 proc. udziału w radach nadzorczych i stoją na czele zaledwie 6,3 proc. zarządów firm spośród ponad 480 spółek giełdowych notowanych w czasie opracowywania raportu na rynku głównym GPW.

Jednym z elementów branych pod uwagę przy konstruowaniu wyceny była dynamika kursu akcji spółki w okresie od początku 2016 r. do połowy 2017 r.  Celem było zobrazowanie wpływu jakości zarządzania na wyniki spółki, a przez to – po części – na wycenę rynkową akcji. By było to możliwe, konieczne było rozciągniecie badanego okresu do czasu publikacji wyników rocznych.

Drugim filarem, na którym został oparty model szacowania wartości managera była dynamika EBITDA w 2016 r. Wskaźnik EBITDA, mimo niedoskonałości, jest obarczony najmniejszą ilością wad i pozwala doprowadzić do pewnej porównywalności wyników spółek. To jednocześnie wskaźnik, który stosunkowo dobrze skorelowany jest ze zdolnością przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych.

Trzecim czynnikiem była subiektywna ocena kompetencji managerskich prezesa zarządu. Przydzielając oceny w skali od 2 do 10, wzięto pod uwagę doświadczenie managera, jego wykształcenie oraz sytuację, w jakiej znajdowała się spółka, którą kierował.

W rankingu, którego celem jest oszacowanie jak hipotetyczna rezygnacja lub odwołanie prezesa ze stanowiska wpłynie na wycenę spółki, istotnym czynnikiem jest kapitalizacja. Dlatego też liczba uzyskanych w sumie punktów została przełożona na wartość prezesa spółki w odniesieniu do jej kapitalizacji. Końcowe zestawienie dla wszystkich trzydziestu spółek przedstawia poniższy wykres.

Kluczowym elementem metodologii jest przyjęcie punktu odniesienia. W celu jego wyznaczenia zebrano dane dotyczące przecen akcji w następstwie odwołania/rezygnacji ze stanowiska pięciu prezesów, którzy cieszyli się dobrym postrzeganiem rynku i wymiernymi, dobrymi efektami w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Uśredniony spadek ceny akcji w wyniku publikacji informacji o odejściu managera sięgnął 4,2 proc. Po uwzględnieniu odreagowania po zaskoczeniu w wyniku publikacji informacji, jakie następowało na następnej sesji, średni spadek wyniósł 1,57 proc. Tak uzyskana wartość stanowi wstęp do szacowania wartości managera dla spółki, którą zarządza.

Ranking wyceny prezesów

l.p.SpółkaNazwiskoImięWycena prezesa
1PKO BPJagiełłoZbigniew521 143 740
2PKN ORLENJasińskiWojciech513 666 243
3ING Bank ŚląskiBartkiewiczBrunon307 456 432
4PGNiGWoźniakPiotr228 777 654
5mBankStypułkowskiCezary203 310 872
6CCCMiłekDariusz155 036 958
7LPPPiechockiMarek125 781 341
8Cyfrowy PolsatSolorzTobias103 429 743
9Bank MillenniumJoao BrasJorge97 208 338
10PGEBaranowskiHenryk91 847 424
11KrukKrupaPiotr89 713 047
12CD ProjektKicińskiAdam87 411 370
13BudimexBlocherDariusz68 228 791
14Bank HandlowySikoraSławomir64 882 420
15GTCKurzmannThomas50 930 586
16KętyMańkoDariusz45 609 562
17KernelVerevskiyAndrey41 015 661
18EneaKowalikMirosław40 169 197
19StalproduktJaneczekPiotr35 442 822
20OrbisClavieGilles35 378 657
21EurocashAmaralLuis35 378 614
22Asseco PolandGóralAdam30 272 687
23ForteFormanowiczMaciej23 767 946
24BogdankaSzlagaKrzysztof22 342 214
25CiechTyburaMaciej21 648 653
26ComarchFilipiakJanusz16 532 030
27SanokŁęckiMarek14 223 802
28MedicalgorithmicsDziubińskiMarek14 018 570
29RobygOkońskiZbigniew11 432 060
30WawelOrłowskiDariusz10 508 966