Współczesny samorząd: mieszkańcy, współpraca, innowacje


Jak pozyskać kluczowe inwestycje dla regionu, czy możliwa jest efektywna współpraca samorządu, biznesu i mieszkańców oraz jak zwiększyć efektywność wykorzystywania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – to wiodące tematy II Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia w ICE Kraków Congress Centre


Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast Europy w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się już do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale i całego kontynentu. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski tłumacząc sens organizacji kolejnej już edycji Europejskiego Kongresu Samorządów przekonywał, że nie ma inteligentnego rozwoju miast bez współpracy z biznesem i nauką. – To rzeczy ze sobą bardzo ściśle związane. Jeżeli mówimy o poprawie jakości życia mieszkańców trzeba mieć świadomość, że musi się ona odbywać wspólnie z tymi jednostkami – zaznaczył. Jego zdaniem, współczesne samorządy stoją przed całkowicie innymi wyzwaniami niż jeszcze kilkanaście lat temu. Planując rewitalizację, modernizację czy tworzenie nowej przestrzeni, nie mogą one podejmować arbitralnych decyzji ponieważ przestrzeń miasta jest przestrzenią społeczną i nie wystarczy myśleć o niej w kategoriach scenografii. Trzeba też dostrzegać w niej instrument kształtowania jakości życia.

– Ludzie najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne w ich wsi czy mieście i dlatego im więcej odpowiedzialności za losy mieszkańców gmina, powiat czy województwo bierze na siebie, tym większą wykazuje dojrzałość i jednocześnie tym lepiej powinna rozwiązywać ich problemy – podkreśla z kolei Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Jego zdaniem, rozszerzanie współpracy między regionami europejskimi wydaje się wręcz czymś naturalnym, gdyż dzięki temu skuteczniej wykorzystywane będą środki, którymi dysponują, zarówno te z budżetu, jak i z rozlicznych programów Unii Europejskiej. – Europejski Kongres Samorządów jest więc takim miejscem, gdzie warto poszukiwać najskuteczniejszych rozwiązań i modeli współpracy – podkreśla Zygmunt Berdychowski.


Europa Regionów

Obrady ubiegłorocznej konferencji otworzyła sesja plenarna pod hasłem „Europa Regionów – nowe otwarcie”, podczas której przewodniczący Komitetu Regionów Unii Europejskiej Markku Markkula ocenił, że rola samorządów w UE ciągle się zmienia. Jego zdaniem, duże szkody w ich rozwoju poczynił kryzys finansowy, przez który w kilku państwach Europy doszło do „renacjonalizacji unijnej polityki”. – Z drugiej strony, mówi się o nowym otwarciu i nowych szansach dla samorządów. To my, podejmujący decyzje na poziomie samorządów, powinniśmy mieć większy głos na temat przyszłości Unii Europejskiej – przekonywał Markku Markkula. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreślał odpowiedzialność za wykorzystanie nowej puli unijnych funduszy. – Mamy dwa podstawowe cele. Chcemy, by innowacyjność weszła nam w krew, stała się czymś codziennym.

Chcemy też skoncentrować unijne środki na poprawie jakości życia mieszkańców miasta i regionu – wyjaśniał. – Wsparcie finansowe z Unii oczywiście powinno przyczyniać się do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia obywateli, ale w ferworze rozdawania i przyjmowania pieniędzy z Unii nie możemy zapomnieć o fundamentach, jakimi są wspieranie demokracji, praw człowieka oraz różnorodności kulturalnej i etnicznej – przestrzegała natomiast Gudrun Mosler-Törnström, przewodnicząca Izby Regionów w Radzie Europy. Kolejny z uczestników Kongresu, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, przekonywał, że potrzebna jest nam ustawa metropolitalna. – Na przykład, w aglomeracji katowickiej wspólna przestrzeń przekroczyła granice administracyjne, to samo dzieje się w Trójmieście czy na obszarach podmiejskich wielkich metropolii – podkreślał prezes największego polskiego banku. Innym z ważnych wydarzeń ubiegłorocznego kongresu była debata prezydentów miast na temat finansów. Samorządy największych regionów będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 około 25 proc. wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, a obecnie (unijna perspektywa na lata 2014-2020) będzie to już niemal 40 procent. Nowy budżet, z którego mogą czerpać regiony, to również inwestycje w miasta, ponieważ na dofinansowanie mogą liczyć projekty związane z kompleksową rewitalizacją, ekologicznym transportem miejskim i gospodarką niskoemisyjną.


Spotkanie liderów

Europejski Kongres Samorządów jest platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Jest to jednocześnie okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów. Wydarzenie w swojej formie nawiązuje do Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Kongres to ponad 1200 uczestników, siedem ścieżek tematycznych (finanse, gospodarka, społeczeństwo, innowacje, środowisko, rewitalizacja i samorząd gospodarczy), ponad 50 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, wykłady, prezentacje oraz uroczysta gala. W ubiegłorocznej edycji tej imprezy udział wzięli m.in.: Markku Markkula, przewodniczący Komitetu Regionów UE, Gudrun Mosler-Törnström, przewodnicząca Izby Regionów w Radzie Europy, Davit Narmania, mer Tbilisi oraz prezydenci miast: Hanna Gronkiewicz- Waltz (m.st. Warszawa), Jacek Majchrowski (Kraków), Wojciech Szczurek (Gdynia), Tadeusz Truskolaski (Białystok), Zygmunt Frankiewicz (Gliwice), a także marszałkowie województw: Marek Woźniak (Wielkopolska), Elżbieta Polak (Lubuskie) i Władysław Ortyl (Podkarpackie).

Paweł Piszczek

Więcej na:  http://www.forum-ekonomiczne.pl/