Wiatr od morza

Grupy ORLEN i PGE podpisały na początku września, podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, list intencyjny o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Oba koncerny zdecydowały się na to, mając na uwadze pozytywny wpływ tej nowoczesnej technologii na polską gospodarkę oraz potencjalne zaangażowanie polskich dostawców i wykonawców.

Celem współpracy jest połączenie potencjału dwóch narodowych czempionów w celu realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i stopniowego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Partnerzy liczą na korzyści operacyjne, takie jak optymalizacja kosztów, rozwiązań sieciowych i technicznych oraz logistyki morskiej. Porozumienie pozwoli też na ujednolicenie i wzmocnienie komunikacji, m.in. poprzez wspólne rozmowy z organizacjami społecznymi oraz dostawcami kluczowych elementów.

Docelowo obie firmy zamierzają zrealizować projekt z międzynarodowym koncernem branżowym mającym doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Zarówno w PGE, jak i w PKN ORLEN trwają procedury wyłonienia partnerów strategicznych do uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji złóż na Morzu Bałtyckim.

PGE Baltica, spółka odpowiedzialna za realizację programu offshore w Grupie Kapitałowej PGE, do 2030 r. chce wybudować turbiny o łącznej mocy 2,5 GW, co da jej pozycję lidera na polskim rynku morskiej energetyki wiatrowej.

Z kolei odpowiedzialna za projekt morskiej energetyki wiatrowej w PKN ORLEN spółka Baltic Power rozpoczęła na początku bieżącego roku badania środowiskowe oraz pomiary warunków wietrzności na obszarze, na który posiada koncesję. Celem prac jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i określenie produktywności morskiej farmy wiatrowej o planowanej mocy 1,2 GW. Analizowana budowa morskich farm wiatrowych stanowi jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy ORLEN na najbliższe lata. Koncern jest jednym z kluczowych wytwórców  energii elektrycznej w Polsce, a posiadane aktywa, w tym dwa bloki gazowo-parowe w Płocku i we Włocławku, stanowią dobre źródło bilansowania farm wiatrowych w przypadku niedoborów mocy.