We believe in plastics

Robert Przybylski, General Manager Plastoplan Polska Sp. z o.o. – laureat Manager Award 2024 – podkreśla, że kierowana przez niego spółka stara się brać aktywny udział w kreowaniu wizji rozwoju tworzyw sztucznych, ich roli w życiu i gospodarce człowieka, ale też ich wpływu na środowisko naturalne

 

Zarządza pan polskim oddziałem firmy o ciekawej historii.

Plastoplan Polska prowadzi działalność na rynku dystrybucji tworzyw sztucznych od 2011 roku. Założyciel spółki, Hans W. Hromatka, zajmuje się profesjonalnie dystrybucją tworzyw sztucznych znacznie dłużej – od roku 1971. Wówczas powstał w Wiedniu pierwszy Plastoplan, który rozpoczął współpracę z GE Plastics, dystrybuując tworzywa techniczne tego producenta. W ciągu kolejnych 20 lat była to dominująca działalność firmy, która zaowocowała decyzją o ekspansji i powielaniu sprawdzonego modelu biznesowego w kolejnych krajach: w Szwajcarii, Niemczech, Czechach, Słowacji czy na Węgrzech.

Hromatka Group Management AG z siedzibą w Aesch w Szwajcarii jest holdingiem wszystkich spółek Grupy działających w Europie. Dzisiaj Grupa Hromatka jest jednym z wiodących dystrybutorów tworzyw technicznych, nadal jednak pozostaje rodzinną firmą, której siłę tworzy przede wszystkim dobrze zmotywowany zespół specjalistów czerpiących radość ze współpracy z klientami.

 

Jak rozwijał się biznes Plastoplanu w naszym kraju?

Nasza spółka została zbudowana od zera, zatem proszę sobie wyobrazić, jakiego ogromu energii i zaangażowania potrzebowaliśmy, by znaleźć dla siebie miejsce na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek tworzyw sztucznych. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy od lat sprawdzonym, rzetelnym i godnym zaufania partnerem przemysłu przetwórczego, co potwierdza fakt, że dotychczas w Polsce dostarczyliśmy blisko 100 tys. ton tworzyw do blisko 1000 zadowolonych klientów, jednocześnie zwiększając biznes stabilnie i w sposób zrównoważony. Dobrze zaopatrzone magazyny oraz współpraca z renomowanymi dostawcami usług logistycznych pozwalają nam realizować większość dostaw do klientów w ciągu 24 h od momentu otrzymania zamówienia. Nasz wykwalifikowany zespół sprawuje pełną opiekę nad klientem, od powstania wizji rozwiązania, aż po produkcję seryjną. Dowodem na to, jakich wartościowych ludzi gromadzimy w Plastoplan niech będzie fakt, że jeden z naszych Account Managerów, p. Jacek Łyżwa czterokrotnie zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Omniplast – jednym z najbardziej wymagających sprawdzianów wiedzy z szeroko pojętego zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 

A jak pan rozumie rolę dystrybutora w branży tworzyw sztucznych?

Zapewniając dostęp do surowca małym i średnim przetwórcom, jednocześnie skracamy czas dostaw poprzez wykorzystanie własnych zasobów magazynowych będących buforem – safety stock – dla naszych klientów. Plastoplan Polska, jako część paneuropejskiej Grupy, jest uczestnikiem łańcucha wymiany informacji, doświadczeń oraz najnowszych rozwiązań technicznych w szeroko pojętej branży. Gwarantujemy ciągłości dostaw w ścisłej współpracy z naszymi dostawcami, precyzyjnie prognozując i planując zapotrzebowanie naszych klientów. To nasza odpowiedzialność, ale również wyznacznik jakości serwisu, jaki Spółka świadczy swoim odbiorcom. Naszą filozofią jest projektowe podejście do współpracy z klientem, jesteśmy obecni od pierwszego etapu, jakim jest idea detalu i wybór odpowiedniego tworzywa. Często asystujemy przy testach, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Klienci znajdują u nas informacje o najważniejszych właściwościach tworzyw i parametrach przetwórczych, które w istotny sposób wpływają na własności i cenę wyrobu gotowego. Nie bez znaczenia jest przy tym znajomość przepisów i norm, które te wyroby definiują. Świadomość newralgicznych elementów, z których składa się proces projektowania i produkcji pozwala nam być wartościowym partnerem dla naszego klienta.

 

Które obszary aktywności definiuje pan jako najważniejsze dla Spółki?

Mamy ambicje być kompleksowym dostawcą rozwiązań dla przemysłu tworzywowego, stąd też Plastoplan Polska posiada bogate portfolio tworzyw w swojej ofercie. Są to zarówno tworzywa wielkomasowe – jak poliolefiny techniczne i kompaundy, jak i te najbardziej zaawansowane tworzywa wysokosprawne, znajdujące swoje zastosowania w najbardziej wymagających aplikacjach. Istotnie przemysł motoryzacyjny, opakowaniowy czy też AGD to nasze główne obszary aktywności, ale dostarczamy również tworzywa dla medycyny. Są to zarówno surowce do produkcji opakowań dla wyrobów farmaceutycznych, jak też tworzywa techniczne przeznaczone do produkcji wyrobów i urządzeń medycznych stosowanych w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Branża i my wszyscy będący uczestnikami rynku staramy się być coraz bardziej cyrkularni, zatem nie może zabraknąć w naszej ofercie tworzyw sztucznych będących recyklatami z ponownie przetworzonych odpadów tworzywowych, tak pokonsumenckich, jaki i poprzemysłowych.

 

Gdzie jeszcze szukacie przewag na rynku, który przecież jest bardzo konkurencyjny?

We believe in plastics, to motto, które nam przyświeca od początków działalności. Plastoplan to tworzywa, my nieustannie w tworzywa wierzymy, bo nie ma współczesnego świata bez tworzyw sztucznych. Ale Plastoplan to nie tylko tworzywa – jesteśmy, między innymi, autorami trzech pionierskich projektów: rent the engineer, rent the laboratory, rent the production. Mówiąc w skrócie, nasze zasoby ludzkie i urządzenia są do dyspozycji naszych klientów. Gdy trzeba popracować nad projektem detalu, nasi inżynierowie są do dyspozycji. Gdy potrzeba tworzywa skrojonego pod potrzeby klienta, nasze linie do kompaundingu są na to gotowe. Gdy niezbędne jest przeprowadzenie precyzyjnych badań wyrobu gotowego, nasze laboratorium stoi otworem. Lubimy eksplorować obszary, które nie są łatwo kojarzone z firmami dystrybucyjnymi, a które pozwalają nam budować przewagi konkurencyjne. Mamy nieustannie ambicję zmieniać się i rozwijać tak, by być jak najbardziej kompleksowym partnerem dla naszych klientów.

 

Co za tym idzie?

W zeszłym roku wystartowaliśmy z projektem TECH-DAY, formatem praktykowanym w pozostałych Spółkach naszej Grupy w Europie. TECH-DAY to w zamyśle spotkanie, podczas którego przemysł otrzymuje szansę poznania najnowszych rozwiązań branżowych. Techniczny charakter konferencji pozwala na swobodną wymianę doświadczeń oraz dyskusję na temat wyzwań, z którymi nasza branża mierzy się każdego dnia. Wierzymy, że innowacyjność oraz kompleksowość prezentowanych rozwiązań pozwala naszym klientom sprostać wymaganiom, które nieustannie stawia przed nami dynamicznie zmieniający się rynek. Jesteśmy przekonani, że dodatkową wartością TECH-DAY jest integracja branży i networking. Obecność przetwórców z sektorów takich, jak automotive, medycznego, AGD, E&E czy opakowaniowego przy udziale producentów tworzyw naszym klientom gwarantuje doskonałą biznesową platformę komunikacji. Uważając, że zmiany trzeba rozpocząć od siebie, szukamy cyrkularności w naszej codziennej działalności gospodarczej. Podjęliśmy decyzję o przystąpieniu w tym roku do programu Operation Clean Sweep, mającym na celu wyeliminowanie wycieku tworzyw do środowiska. Wszystkie nasze magazyny oraz transport będą uczestnikami tego programu, corocznie certyfikowanymi. Będziemy propagować OCS pośród naszych klientów, tak by ani jedna granulka tworzywa dostarczanego przez Plastoplan Polska nie znalazła się w środowisku, zanieczyszczając je.

 

Mamy aktualnie do czynienia z ofensywą legislacyjną dotyczącą tworzyw sztucznych – dyrektywa SUP i PPWR, system kaucyjny, rozszerzona odpowiedzialność producenta. Jak ocenia Pan kierunki proponowanych zmian?

Nie ma dzisiejszego świata bez tworzyw sztucznych, nie sposób nawet wyobrazić sobie nowoczesnej medycyny, transportu, przemysłu spożywczego czy też branży AGD bez udziału tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw pomagają przedłużyć termin przydatności do spożycia żywności, powodują, że samochody są lżejsze i spalają mniej paliwa, umożliwiają produkcję nowoczesnych protez kończyn czy też umożliwiają efektywne loty w kosmos. Ale jest druga strona medalu, świat zanieczyszczony odpadami, również tworzywowymi, ogromne przestrzenie wysypisk śmieci i pływające po oceanach wyspy plastiku. By to zmienić, potrzeba synergii zmian branżowych oraz budowania świadomości ekologicznej poprzez dobrą edukację społeczeństw. Jak zwykle bywa, Europa postanowiła być pionierem tych zmian i próbuje się przeformatować na miejsce ograniczenia konsumowania zasobów naturalnych kosztem ponownego przetworzenia tych już wykorzystanych.

 

Zapewne – jak zawsze – diabeł tkwi w szczegółach?

Poza wszelką dyskusją jest kierunek legislacji, czyli założenia PPWR, jak redukcja odpadów opakowaniowych, projektowanie opakowań z myślą o recyklingu, recykling poużytkowy. Ponadto ciężko nie zgodzić się z koniecznością wprowadzenia systemu kaucyjnego również dla butelek z tworzyw, na marginesie już działającego np. w Niemczech. Podnoszenie świadomości ekologicznej, oznaczanie odp. produktów z tworzyw, by ułatwić ich zbiórkę selektywną, zwiększanie udziału recyklatów w wyrobach gotowych to tylko kilka bezdyskusyjnie dobrych założeń. Ale jednocześnie mamy ogromną nierównowagę w traktowaniu opakowań z tworzyw w stosunku do opakowań z papieru, mamy banowanie wręcz niektórych wyrobów z tworzyw. Nie mam przekonania, że są to najlepsze z możliwych regulacje. Na szczęście mamy organizacje, jak Plastics Europe oraz EuPC, które w imieniu środowiska edukują prawodawców, by stanowione prawo było jak najlepsze.

 

Biorąc pod uwagę energiczne zmiany branży tworzywowej, gdzie widzi pan spółkę w przyszłości?

Nieustannie staramy się brać aktywny udział w kreowaniu wizji rozwoju tworzyw sztucznych, ich roli w życiu i gospodarce człowieka, ich wpływu na środowisko naturalne. Rozumiemy, że tworzywa sztuczne to materiały o wysokiej wartości, których miarą jest wielokrotne użycie w gospodarce w obiegu zamkniętym. Odpowiedzialne stosowanie tworzyw sztucznych daje ogromne korzyści dzięki ich unikalnym właściwościom, jak również gwarantuje, że będą one miały minimalny wpływ na środowisko naturalne. Gospodarka w obiegu zamkniętym, czyli ponowne wykorzystanie wyrobów z tworzyw sztucznych do produkcji regranulatów oraz chemiczny recykling odpadów to przyszłość naszej branży. Plastoplan Polska, tak jak pozostałe spółki siostrzane, jest przygotowany, by stać się newralgiczną częścią łańcucha dostaw tworzyw z recyklingu chemicznego opartego o bilans masy, co potwierdzają certyfikaty zgodne ze standardem ISCC PLUS, które posiadamy.

 

Branża tworzyw sztucznych w naszym kraju od ponad dwudziestu lat stabilnie się rozwija.

Dzięki temu patrzymy w przyszłość z optymizmem. Polski rynek przez wiele lat był zdominowany przez przetwórstwo tworzyw wielkomasowych, ale w miarę jego dojrzewania i rozwoju technologii coraz mocniej swoją obecność zaznacza przetwórstwo tworzyw wysokosprawnych w technologiach o wysokiej wartości. Plastoplan Polska jest i będzie wszędzie tam, gdzie generuje się wartość dodaną poprzez mądre i zrównoważone wykorzystanie unikalnych właściwości tworzyw sztucznych.