Ważne wyzwanie dla firm

  Przeprowadzone w grudniu 2020 roku badanie Deloitte #GetOutInFront nic nie straciło na aktualności. Potwierdza ważny trend – konsumenci oczekują, że marki podejmą aktywne działania w dziedzinie zmian klimatycznych.

  Raport Deloitte to efekt przebadania 10 tys. osób w sześciu krajach. Generalny wniosek sprowadza się do stwierdzenia, że konsumenci chcą, żeby firmy dokonały istotnego postępu w dziedzinie zagrożeń środowiska. Prawidłowa ocena tego trendu i właściwa reakcja menedżerów wyższego szczebla mogą spowodować, że marki będą bardziej odporne na ewolucję postaw konsumentów.

  Kierunek zmian pokazuje deklarowana przez 40 proc. respondentów chęć angażowania się w różne inicjatywy społeczne, obejmujące m.in. zmianę zwyczajów zakupowych. Aż 38 proc. podjęło już działania podpisując petycje, uczestnicząc w protestach, czy też przekazując darowizny. Wzrost aktywizmu to bez wątpienia zasługa mediów społecznościowych, które ułatwiają kontakty i budują nastawienie wyrażane przede wszystkim przez przedstawicieli pokolenia Z i millenialsów. A to nie może być obojętne dla biznesu.

  Jakie tematy są szczególnie bliskie uczestnikom opisywanego badania? 64 proc. wymienia recykling. Identycznej wielkości grupę niepokoi kwestia jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. 62 proc. stawia na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. We wszystkich krajach priorytet stanowi redukcja emisji dwutlenku węgla.

  Badanie Deloitte to sygnał ostrzegawczy dla marek, żeby podjąć poważne działania na rzecz ochrony środowiska. 23 proc. konsumentów twierdzi, że będzie kupowało przede wszystkim ekologiczne produkty, 42 proc. już zmieniło swe nawyki konsumpcyjne motywując to zagrożeniami dla klimatu, a 21 proc. zachęcało inne osoby do wyboru firm, respektujących reguły zrównoważonego świata. Największą wrażliwość wykazują respondenci w wieku 18-24 lat. Są trzy razy bardziej skłonni do zmiany marki niż osoby w wieku 65 lat i starsze.

  Co mogą zrobić firmy, żeby pokazać, iż poważnie traktują te kwestie? 58 proc. respondentów chce, by marki zmieniły swoje praktyki, a 55 proc. wręcz oczekuje, że będą one budowały świadomość wokół takich problemów jak zmiana klimatu.

  To poważne wyzwanie dla firm, które dbają o reputację, więc muszą prawidłowo oceniać nastroje społeczne. Nie ma innej drogi, więc liderzy kadry zarządzającej będą musieli głębiej zaangażować się w omawiane procesy, wychodząc poza zakres sprawozdawczości ESG. Kolejny krok to włączenie ważnych kwestii społecznych do strategii firm, koncentrując wysiłki na wiarygodnych, autentycznych przedsięwzięciach.

   

  Opracowano na podstawie artykułu “Consumers Expect Brands to Address Climate Change” Marka Hutcheona, dyrektora Deloitte North and South Europe.