Volvo Car Poland zasadzi las. Ty zdecyduj gdzie!

Nadszedł czas na kolejny etap akcji Wypożyczalnia Choinek Volvo. W ramach 4 edycji swojej akcji społecznej, firma Volvo za każde wypożyczone drzewko zobowiązała się posadzić kolejnych 10. W tym roku w drodze głosowania internauci mogą wybrać, w którym miejscu zostanie posadzonych 13 000 drzew. Do wyboru będą okolice Kościeliska lub Czarnego Dunajca.

Świąteczna akcja Wypożyczalnia Choinek Volvo po raz kolejny może pochwalić się ogromnym sukcesem. Choinki z salonów Volvo powędrowały do opiekunów, którzy dbali o nie przez Święta. Nie zapominajmy jednak, że firma Volvo Car Poland, za każde wypożyczone drzewko zobowiązała się posadzić 10 kolejnych, a w tym roku do wypożyczenia było 1 300 choinek, co daje las o łącznej liczbie 13 000 drzew – iglastych i liściastych.

Po konsultacjach z Polskim Związkiem Zrzeszeń Leśnych, który jest partnerem Wypożyczalni Choinek obok Ambasady Szwecji i Klubu Gaja, wybrane zostały dwa obszary, w których możliwe będzie zasadzenie lasu:

  1. Okolice Kościeliska – ten obszar to 35 km2 górskiego terenu położonego w malowniczej dolinie pełnej skarbów natury – potoków, jaskiń i skał. Drzewostan tego obszaru ucierpiał wskutek silnego wiatru halnego w 2013 roku, po którym nastąpiła gradacja kornika drukarza.
  2. Okolice Czarnego Dunajca – malowniczy obszar położony w pobliżu koryta rzeki o tej samej nazwie, który słynie z legendarnych spływów. Łączy to, co na Podhalu najpiękniejsze – gęste lasy, wyjątkowe ukształtowanie terenu i ekosystem rzeczny, który zapewnia życie wielu gatunkom roślin i zwierząt. Na  terenach lasów znajdują największe torfowiska dunajecko-orawskie.

O tym, gdzie pojawi się nowy las, mają zdecydować internauci. Volvo Car Poland chcąc zwiększyć zaangażowanie wszystkich osób, którym bliska jest ochrona natury, na stronie www.choinkavolvo.pl umożliwia wybór obszaru, gdzie będą posadzone drzewka. Głosowanie rozpocznie się 15 stycznia i potrwa do 22 stycznia. Głosować mogą wszyscy: nie tylko osoby, które wypożyczyły choinkę.

Drzewa są niezbędne

Jako największe rośliny na naszej planecie dostarczają tlen, wchłaniają dwutlenek węgla, stabilizują glebę i ożywiają dziką przyrodę na świecie. Są także siedliskiem wielu gatunków ptaków, a lasy dodatkowo kumulują wilgoć i zapobiegają opadaniu poziomu wód gruntowych. Dlatego niezwykle ważne jest, aby lasy były zachowane i zarządzane w sposób zrównoważony. Posadzenie lasu w miejscu, gdzie natura najbardziej ucierpiała, ma przywrócić jej równowagę i pokazać, że jeśli już teraz zaczniemy odnawiać to, co zostało zniszczone, za kilkanaście lat będziemy mogli cieszyć się dobrodziejstwami natury.

„Obszary leśne są Dobrem Narodowym i powinny podlegać szczególnej ochronie oraz zajmować coraz większą powierzchnię naszego kraju. Nasze przetrwanie, w dużej mierze zależy od dóbr, które generują lasy – od powietrza, którym oddychamy, po drewno, którego używamy. Lasy tworzą ekosystemy (fauna, flora), które są gwarantem zachowania bioróżnorodności, obszarem retencjonowania wody, zapobiegają erozji gleby i łagodzą zmiany klimatyczne. Bardzo cieszymy się, że wraz z firmą Volvo po raz kolejny możemy odnowić powierzchnię, która została pozbawiona drzew poprzez silne powiewy wiatru halnego” – mówi Władysław Pędziwiatr, Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych, który jest jednym z partnerów akcji Wypożyczalnia choinek Volvo.

Odpowiedzialność społeczna marki

Volvo, jako producent samochodów zorientowany na człowieka, jest marką dla ludzi, którym zależy na świecie, w którym żyją. Jest to sedno działalności firmy i jej podejścia do zrównoważonego rozwoju. Volvo ma jeden z najbardziej ambitnych planów klimatycznych w przemyśle samochodowym. Ich celem jest zmniejszenie emisji CO2 o 40 procent do 2025 r. – co jest pierwszym namacalnym krokiem w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r. Zdając sobie sprawę, że sama elektryfikacja nie wystarczy, ambicje klimatyczne marki Volvo wykraczają poza radykalne zmniejszenie emisji spalin poprzez całkowitą elektryfikację. Ponadto, firma planuje zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w swojej sieci produkcyjnej, w łańcuchu dostaw oraz poprzez podejście do recyklingu i ponownego wykorzystania materiałów.

„Wypożyczalnia choinek Volvo to akcja wymyślona w Polsce, ale dobrze wpisuje się w cele ekologiczne całej naszej marki. Dziękujemy wszystkim, którzy wypożyczyli choinkę z naszych salonów. Teraz czas na spełnienie naszej obietnicy i przejście do kolejnego etapu akcji. Jest nim sadzenie drzew. W tym roku mamy do wyboru dwa miejsca – okolice Kościeliska lub okolice Czarnego Dunajca. To od Państwa zależy gdzie zostanie posadzony las, wyboru można dokonać w drodze głosowania na stronie choinkavolvo.pl, do czego serdecznie zachęcam!” – powiedział Stanisław Dojs, PR Manager Volvo Car Poland.

Wszystkich chętnych do głosowania zapraszamy na stronę www.choinkavolvo.pl.