VMware tworzy przyszłość sieci komputerowych

Virtual Cloud Network zyskuje szerokie wsparcie branży, dostarczając kompletną, opartą na strukturach biznesowych architekturę programowo definiowanej sieci.

Oferta rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa VMware NSX zapewni spójną, wszechobecną komunikację i ochronę tradycyjnym oraz nowym aplikacjom w centrach danych, oddziałach firm, chmurze i na brzegu sieci.

Mający wielkie doświadczenie w branży Tom Gillis staje na czele działu Network and Security firmy VMware.

Firma VMware, lider rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw, zaprezentowała Virtual Cloud Network, swoją wizję przyszłości sieci komputerowych. Virtual Cloud Network umożliwi organizacjom tworzenie struktur cyfrowego biznesu poprzez łączenie i zabezpieczanie aplikacji, danych i użytkowników w całej hiper-rozproszonej sieci.

Realizację wizji VMware umożliwi oferta rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa VMware NSX, która zapewni spójną i łatwo dostępną komunikację oraz ochronę aplikacji i danych w  programowo definiowanych środowiskach centrów danych, oddziałowych, chmurowych oraz telekomunikacyjnych. Światowi liderzy cyfrowej transformacji zademonstrowali swoje wsparcie dla wizji VMware i udostępnienia oferty NSX (zob. poniżej).

Oferta NSX obejmuje inwestycje w rozwiązania związane z nowymi funkcjonalnościami, w tym:
Integrację VMware NSX SD-WAN z VMware NSX Data Center i VMware NSX Cloud.
Wsparcie NSX Cloud dla aplikacji uruchamianych w chmurze Microsoft Azure.
Wsparcie NSX Data Center dla aplikacji kontenerowych natywnie chmurowych i uruchamianych na serwerach fizycznych (ang. bare metal).
Optymalizację wydajności Telco/NFV i sieci dla rozproszonych obciążeń w NSX Data Center.

„Oprogramowanie jest przyszłością sieci, a sieć przyszłości to Virtual Cloud Network” – stwierdził Rajiv Ramaswami, Chief Operating Officer, odpowiedzialny za produkty i usługi chmurowe w VMware. „Firma VMware już teraz ułatwia tworzenie definiowanych programowo sieci Virtual Cloud Network, które połączą i zabezpieczą aplikacje oraz użytkowników. Udostępniając nową ofertę rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa NSX, pomagamy klientom w budowie sieci Virtual Cloud Network poprzez tworzenie opartej na oprogramowaniu cyfrowej struktury biznesowej, która jest elastyczna, programowalna i z natury bardziej bezpieczna.”

„Gdy przedsiębiorstwa decydują się na uruchamianie coraz większej liczby aplikacji w chmurze publicznej, parametry centrum danych zostają zdefiniowane na nowo. W praktyce oznacza to, że centrum danych, w którym znajdują się aplikacje i dane, przestało być środowiskiem wyłącznie lokalnym” – powiedział Brad Casemore, wiceprezes ds. badań w dziale Datacenter Networks firmy IDC.  „Zyskało ono naturę rozproszoną. Oznacza to, że sieci, które obsługują i dostarczają aplikację muszą być w podobny sposób przekształcone. Ze swoją wizją Virtual Cloud Network firma VMware odpowiada na rosnącą potrzebę przedsiębiorstw posiadania spójnej polityki sieciowej i bezpieczeństwa, która wspiera aplikacje bez względu na to, gdzie się znajdują, na jakiej infrastrukturze są uruchamiane i jaki transport wykorzystują.”

Virtual Cloud Network: nowe podejście na następnych 20 lat

Organizacje decydują się na cyfrową transformację, by uzyskać doskonalszą obsługę klientów, użytkowników i pracowników oraz osiągać lepsze wyniki biznesowe. Działania te skutkują nowym poziomem złożoności sieci i bezpieczeństwa, gdy organizacje przechodzą ze scentralizowanych ośrodków przetwarzania danych do hiper-rozproszonych aplikacji i brzegowych centrów danych.

Realizacja wizji Virtual Cloud Network umożliwia firmom skomunikowanie, lepsze zabezpieczanie i zoptymalizowanie dostarczania aplikacji i danych w czasach, gdy większość obciążeń funkcjonuje poza centrum danych. Dzięki Virtual Cloud Network klienci będą mogli tworzyć kompletną, opartą na oprogramowaniu architekturę, która dostarczy usługi aplikacjom i danym, bez względu na to, gdzie się znajdują. Sieć Virtual Cloud Network będzie działać w skali globalnej, od brzegu do brzegu, zapewniając wszechobecną komunikację i bezpieczeństwo aplikacjom i danym, niezależnie od infrastruktury lub lokalizacji. Virtual Cloud Network ułatwi organizacjom cyfryzację biznesu, uwalniając korzyści z obecnie wykorzystywanych technologii sieciowych i znacząco redukując złożoność środowiska sieciowego.

VMware przyśpiesza transformację biznesu dzięki programowaniu sieci i bezpieczeństwa

Oferta rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa VMware NSX tworzy wspólne środowisko operacyjne do łączenia, zabezpieczania i operowania siecią Virtual Cloud Network. Portfolio produktowe obejmuje nowe i ulepszone funkcjonalności dla środowisk centrów danych, oddziałowych, chmurowych oraz telekomunikacyjnych, zapewniając wsparcie dla tradycyjnych i nowych schematów aplikacyjnych. Dzięki ofercie VMware NSX klienci będą mogli zarządzać spójnymi sieciami i bezpieczeństwem w prywatnych centrach danych oraz chmurach AWS, Azure i IBM Cloud.

Wirtualizacja sieci: VMware NSX Data Center to najczęściej wybierana platforma wirtualizacji sieci dla korporacyjnych data center, wdrożona przez ponad 4500 klientów na całym świecie. Platforma NSX Data Center umożliwia użytkownikom projektowanie, budowanie i uruchamianie nowej generacji centrów danych.  Jest to zrealizowane w oparciu o strategię, która łączy, zabezpiecza i automatyzuje tradycyjne i nowe aplikacje oraz ułatwia ochronę aplikacji i danych, dzięki mechanizmom bezpieczeństwa, będących nieodłącznym elementem infrastruktury.

Dzięki najnowszej aktualizacji NSX Data Center udostępni nowe funkcjonalności kontenerowe i bare metal, wprowadzające spójne usługi sieciowe dla wszystkich aplikacji i modeli wdrożeniowych. Szybkie, zintegrowane wydania kontenerowe zapewnią globalne bezpieczeństwo i inne korzyści nowym aplikacjom (np. PKS – Pivotal Container Service). VMware dodaje także nowe akcelerowane optymalizacje wydajnościowe dla rozproszonych obciążeń, zapewniając lepszą obsługę środowisk Telco/NFV.

 

Programowo definiowane sieci rozległe (SD-WAN): VMware NSX SD-WAN by VeloCloud to wiodące w branży rozwiązanie SD-WAN, które łączy ekonomiczność i elastyczność najlepszego nakładania sieci w czasie rzeczywistym z szybkością wdrażania, skalą i automatyzacją usług dostarczanych z chmury. Dzięki NSX SD-WAN klienci mogą korzystać z większej wydajności chmury i aplikacji, uzyskując pełen wgląd ze wskaźnikami działania, kontrolę i automatyzację wszystkich urządzeń końcowych użytkowników przy niższym koszcie całkowitym. NSX SD-WAN integruje się z platformami NSX Data Center i NSX Cloud, umożliwiając klientom rozszerzanie spójnych sieci i bezpieczeństwa od centrów danych, przez odziały firmy po chmurę publiczną. Utrzymuje przy tym wgląd operacyjny i kontrolę w trybie end-to-end. NSX SD-WAN by VeloCloud to rozszerzalna platforma dla przedsiębiorstw i operatorów telekomunikacyjnych do integrowania zarówno usług on-premises, jak i chmurowych w ramach tego samego spójnego schematu polityk biznesowych. NSX SD-WAN jest dostępna dla klientów na trzy sposoby. Mogą oni zakupić platformę w formie usługi w VMware lub u przeszło 60 dostawców usług komunikacyjnych z całego świata. NSX SD-WAN jest także dostępna jako rozwiązanie do lokalnego wdrażania. Do tej pory NSX SD-WAN wdrożyło ponad 2000 klientów.

 

Sieci Multi-Cloud: Platforma VMware NSX Cloud zapewnia spójną sieć i bezpieczeństwo aplikacjom uruchamianym zarówno w prywatnych centrach danych opartych, jak i natywnie w chmurach publicznych. NSX Cloud rozwiązuje problemy związane z wykorzystaniem jednocześnie wielu chmur prywatnych, takie jak: niespójność polityk i konstrukcji w chmurach; ręczne zarządzanie wymagające polityk dla każdej z chmur, każdego regionu i VPC: ograniczony wgląd w ruch East-West; narzędzia operacyjne, które są specyficzne dla każdej chmury.

W najnowszym wydaniu NSX Cloud firma VMware zapewnia nowe, natywne mechanizmy kontroli dla klientów, którzy w ramach swojej strategii multi-cloud korzystają z usług Microsoft Azure.

 

Komunikacja w chmurze hybrydowej: Rozwiązanie VMware NSX Hybrid Connect pomaga klientom w rozwiązaniu jednego z największych problemów na drodze do spójnej sieci w chmurze hybrydowej. Vmware NSX Hybrid Connect umożliwia im stworzenie spójnej, wydajnej i bezpieczniejszej struktury programowej, która łączy centra danych z chmurami, zapewniając jednocześnie pojedyncze zarządzanie i kontrolę. Dzięki NSX Hybrid Connect klienci mogą bezproblemowo migrować obciążenia z dowolnego środowiska VMware do nowoczesnego, programowo definiowanego centrum danych uruchamianego w dowolnym środowisku on-premises, w chmurze publicznej, bądź zarządzanym przez partnera typu VMware Cloud Provider.

 

Operacje sieciowe, zarządzanie i wgląd

VMware umożliwia klientom stworzenie kompletnego, nastawionego na cel systemu zamkniętej pętli, który zapewnia kontrolę wydajność poprzez operacyjną automatyzację i pełny, 360-stopniowy wgląd, a także szybkie naprawy wykorzystujące proaktywną i predykcyjną analitykę. Rozwiązanie VMware vRealize Network Insight daje klientom pełną widoczność wszystkich komponentów tworzących wdrożone usługi w prywatnych i publicznych chmurach, środowiskach wirtualnych i fizycznych. Z kolei VMware vRealize Suite umożliwia klientom otrzymywanie informacji w trybie ciągłym i w czasie bliskim rzeczywistego, związanych z kondycją, wydajnością i pojemnością zasobów sieciowych, a także priorytetyzowanych powiadomień z alertami, dotyczących integracji rozwiązań i działania aplikacji.

Tom Gillis staje na czele biznesowego działu Network and Security firmy VMware

Firma VMware informuje, że Tom Gillis, obecnie CEO i współzałożyciel Bracket Computing, z dniem 14 maja dołącza do firmy jako wiceprezes i dyrektor generalny Networking and Security Business Unit.

Mający wielkie doświadczenie zawodowe Tom Gillis posiada głęboką wiedzę na temat kierunku rozwoju chmury, bezpieczeństwa i informatyki w przedsiębiorstwach, co czyni z niego idealnego lidera, który będzie tworzyć strategię VMware w zakresie sieci i bezpieczeństwa. Tom Gillis, zanim został szefem Bracket Computing, był wiceprezesem i dyrektorem generalnym Security Technology Group, czołowego działu firmy Cisco, odpowiedzialnego za całą ofertę produktową Network and Content Security.

Klienci VMware popierają wizję Virtual Cloud Network

 

Brooks Brothers

„Cyfrowa transformacja stała się dla nas czymś niezbędnym wobec konieczności zwiększenia efektowności operacyjnej i dostarczania najwyższej klasy obsługi klientom w ponad 500 lokalizacjach na całym świecie. Mieliśmy już szansę docenić prostotę i korzyści wydajnościowe programowo definiowanej architektury rozwiązania VMware NSX SD-WAN by VeloCloud. Virtual Cloud Network umożliwi nam dalsze postępy na drodze do całkowitej cyfryzacji biznesu” – Manny Stergakis, Technical Architect, Brooks Brothers

Equity Trust

„Equity Trust kontynuuje odkrywanie sposobów rozwoju naszej platformy technologicznej, którego celem jest dostarczanie wiodącej w branży obsługi klientom. Poszukujemy partnerów technologicznych, takich jak VMware, by wprowadzać innowacje. Virtual Cloud Network jest tego najlepszym przykładem. Możemy wykorzystać to podejście do stworzenia przyszłościowej architektury infrastrukturalnej oraz osiągnięcia elastyczności i bezpieczeństwa, które są potrzebne do tego, by być najlepszym w branży.” – John Moses, dyrektor, Enterprise Technology, Equity Trust

Partnerzy VMware wspierają rozwój branży w kierunku programowo definiowanych sieci

Accenture

„Dzięki konsekwentnej strategii VMware w obszarze integracji SD-WAN i sieciowych produktów dla centrów danych jesteśmy o krok bliżej zrealizowania naszej wizji bezproblemowej, bezpiecznej i niezawodnej sieci łączącej urządzenia z chmurą” – Larry Socher, dyrektor zarządzający, Infrastructure Growth & Strategy w Accenture

Dell EMC

„Dostawcy usług i przedsiębiorstwa modernizują swoją infrastrukturę, nie tylko w centrum danych, ale także na zewnątrz sieci, w tym w oddziałach firm. Naszym zdaniem Virtual Cloud Network tworzy doskonały schemat komunikacji dla wszystkich punktów końcowych w cyfrowym biznesie. Nasz ścisła współpraca z VMware ułatwi klientom budowanie środowiska Virtual Cloud Network na bazie otwartej fizycznej warstwy sieciowej Dell EMC, która w ramach kompletnego rozwiązania obsłuży platformy NSX Data Center i NSX SD-WAN.” – Tom Burns, wiceprezes, Networking and Solutions, Dell EMC

Deloitte

„Na drodze do cyfryzacji organizacje muszą posiąść zdolność do szybkiego wdrażania i modyfikowania produktów oraz usług pod kątem osiąganych korzyści. Niestety, najczęściej spowalnia je posiadana infrastruktura sieciowa starszego typu, która zwykle opiera się na przestarzałych protokołach i sprzętowo definiowanych konstrukcjach. Kompleksowa strategia sieciowa, która uwzględnia wirtualne sieci w chmurze – w tym SD-WAN, może znacząco zwiększyć pojemność, bezpieczeństwo i wydajność, jednocześnie redukując koszty. Programowo definiowana architektura może także zwiększać wartość dotychczas poczynionych inwestycji w IT, modernizując istniejące w firmach platformy sieciowe i zapewniając elastyczność programowego definiowania, potrzebną do szybkiego wdrażania nowych usług i modyfikowania dotychczasowych, bez całkowitej wymiany infrastruktury” – Bob Black, dyrektor, Deloitte Cloud Infrastructure and Engineering

IBM Global Technology Services

„Jako globalny integrator usług hybrydowych/multi-cloud dział IBM Services dostrzega ważną rolę, jaką sieci programowo definiowane odgrywają w transformacji przedsiębiorstw. Inwestujemy wraz z naszymi klientami w możliwość bezproblemowego wprowadzania do przedsiębiorstw rozwiązań VMware NSX, HCX i SD-WAN, gdy korzystają one z oferty rozwiązań IBM Cloud for VMware w ramach naszego standardowego portfolio usług systemowych i sieciowych.” – Archana Vemulapalli, dyrektor generalny, Network Services, IBM Global Technology Services

Microsoft Corp.

„Microsoft posiada jedną z największych chmur na świecie, dzięki czemu mamy niesamowity wgląd w budowę i zarządzanie globalnymi, wysoko wydajnymi i dostępnymi oraz bezpiecznymi sieciami, które obsługują naszych klientów. Podzielamy wizję VMware przyszłości kształtowanej przez sieci programowo definiowane i z satysfakcją współpracujemy z tą firmą przy NSX Cloud, by ta wizja się spełniła. NSX zapewnia spójną platformę sieciową i bezpieczną obsługę aplikacji uruchamianych w centrach danych naszym wspólnych klientów oraz natywnie w chmurze Azure. Wiążemy duże nadzieje z dalszą współpracą z VMware, która rozszerzy te możliwości.” – Dr. Albert Greenberg, wiceprezes, Azure Networking Development, Microsoft Corp.

Sprint

„W ciągle ewoluującym świecie cyfrowego biznesu Sprint skupia się na dostarczaniu największej wartości swoim klientom, wykorzystując posiadane kompetencje w zakresie usług zarządzanych i zapewnianiu wyjątkowego wglądu w sieci korporacyjne. Podejście Virtual Cloud Network zwiększa długoterminowe korzyści ekonomiczne. W obszarze WAN przedsiębiorstwa są w stanie je uzyskać poprzez wykorzystanie rozwiązania VMware NSX SD-WAN by VeloCloud, oferowanego przez nas dla oddziałowych sieci naszych klientów korporacyjnych” – Mike Fitz, wiceprezes ds. produktu w Sprint

Anna Erwińska