Uruchomienie polskich oszczędności, sposobem na spowolnienie gospodarcze w Europie

Jak zawsze pod koniec roku różne instytucje finansowe publikują prognozy na te bliższą i trochę dalszą przyszłość. Zdaniem analityków Santander Banku wzrost PKB Polski spowolni w 2020 r. do ok. 3 proc.

W grudniowym opracowaniu bankowi eksperci tłumaczą, że obniżenie prognozy wzrostu PKB na 2020 r., jest konsekwencją rosnącego pesymizmu dot. inwestycji, gdzie pojawiło się sporo sygnałów nadchodzącej stagnacji, a w sektorze publicznym nawet spadków. Konsumpcja i eksport netto powinny – ich zdaniem – łagodzić skalę spowolnienia. W sumie, zdaniem bankowców można się spodziewać wyhamowania wzrostu gospodarczego z ok. 5 proc. w 2018 r. i ok. 4 proc. w 2019 do ok. 3 proc. w 2020. Warto zauważyć, że analitycy Santandera uważają, że pod koniec 2020 roku polska gospodarka znajdzie się w dobrym punkcie wyjściowym do delikatnego ożywienia w 2021, o ile światowa gospodarka faktycznie zacznie wydobywać się z dołka” – napisali ekonomiści w raporcie „Polska: Perspektywy 2020”.

– Cykle koniunkturalne są naturalne dla gospodarki wolnorynkowej. Słynny „efekt motyla” naprawdę nie jest tylko teorią, ale zjawiskiem, które obserwujemy na światowej gospodarce – podkreśla Ewa Małyszko, prezes zarządu PFR TFI. – Jednym ze sposobów na ograniczanie „wrażliwości” krajowej gospodarki na globalne zawirowania, jest umiejętne wykorzystywania krajowych zasobów. W tym także oszczędności. Edukacja ekonomiczna to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi dziś nie tylko PFR TFI, ale cały rynek usług finansowych. Skalę wyzwania pokazuje najlepiej najnowsza grudniowa informacja o oszczędnościach Polaków. W ciągu roku o blisko 9 proc., wzrosła ilość gotówki, jaką przechowujemy w domowych sejfach, schowkach i szufladach. Mówimy tutaj o ponad 210 miliardach złotych – podsumowuje prezes Ewa Małyszko.

Jednym z najlepszych rozwiązań umożliwiających z jednej strony zabezpieczenia emerytalnego każdego pracownika, z drugiej uruchomienie rezerw finansowych, które pozwolą wypracowywać korzyści dla wszystkich jest system Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tym bardziej, że siłą rzeczy będzie to kapitał długoterminowy, stabilny a więc i dający najbardziej efektywne możliwości wykorzystania – podkreśla prezes Ewa Małyszko.

Źródło:

http://biznes.pap.pl/pl/news/pap/info/2833731,wzrost-pkb-polski-w–20-spowolni-do-ok–3-proc—a-inflacja-pozostanie-w-celu—santander