Universal Robots wzmacnia działania na rynku Europy Środkowo-Wschodniej

ManagerOnline

Lider w produkcji robotów współpracujących zapowiada otarcie biura w Pradze, rozbudowuje zespół i zaprasza partnerów z tej części Europy do współpracy.

Duński producent lekkich, elastycznych robotów współpracujących wchodzi w 2016 rok z planami zwiększenia swojej obecności na rynku Europy Środkowo – Wschodniej. To m.in. zapowiedź otwarcia biura w Pradze oraz budowanie zespołu dedykowanego do obsługi rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Ważnym elementem jest rozwój kanału partnerskiego, tak aby zapewnić skuteczne dotarcie do firm z różnych sektorów produkcji.

– Roboty Universal Robots – dzięki swojej elastyczności, łatwości instalacji oraz krótkiemu czasowi zwrotu z inwestycji – są dostępne dla firm produkcyjnych każdej wielkości, w tym małych i średnich. Rozbudowujemy naszą sieć partnerów tak, aby skutecznie dostarczać rozwiązania automatyzujące produkcję do firm – niezależnie od ich wielkości i branży – wyjaśnia Slavoj Musilek, regionalny menedżer sprzedaży na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Robotyzacja dla firm sektora MŚP

Robotyzacja staje się realną ścieżką rozwoju już nie tylko dla dużych firm, ale coraz częściej także dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Według danych ABI Research zawartych w raporcie „Collaborative Robotics: State of the Market/State of the Art.” między 2015 a 2020 rokiem wartość rynku robotów współpracujących zwiększy się ponad 10 razy z 95 mln USD do ponad 1 mld USD. Bariery związane z inwestycją w tę technologię stają się z roku na rok coraz niższe, a przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na nowoczesną ścieżkę rozwoju zyskują m.in. wyższą efektywność, możliwość lepszego skalowania wielkości produkcji do aktualnych potrzeb rynku, a także wyższą jakość dostarczanych produktów uzyskiwaną dzięki powtarzalności parametrów produkcji i standaryzacji.

Wymagania rynku, w tym konieczność zwiększania wydajności, gwarancja jakości, dynamika zmian, rosną. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w postaci automatyzacji procesów produkcji zwiększa dostosowanie przedsiębiorstw każdej wielkości i każdej branży do zapotrzebowania rynku. W 2014 roku zainstalowano w Europie rekordową liczbę 45 559 nowych robotów, o 5% więcej niż w 2013 roku. Wzrost ten był szczególnie widoczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Krajem najbardziej rozwiniętym pod względem robotyki są Czechy, które zajęły 15. pozycję w światowym rankingu sprzedaży robotów w 2014 r.

O firmie

Od momentu wejścia na rynek pierwszego robota UR w grudniu 2008 r., firma odnotowała znaczący wzrost oferując obecnie swoje produkty w ponad 50 krajach na całym świecie. Przeciętny okres zwrotu z inwestycji dla robotów UR jest najkrótszy w przemyśle i wynosi jedynie 195 dni. Siedziba firmy znajduje się w Odense w Danii, gdzie prowadzone są wszystkie działania rozwojowe oraz proces produkcji.

(wog)