UNIQA z rekordowym wynikiem

ManagerOnline
Zysk brutto za rok 2015 r. spółki UNIQA Polska wyniósł 67,2 mln zł i był o 59,6 proc. wyższy niż przed rokiem. W porównaniu z ubiegłym rokiem spadły przypisane składki.

Firma zebrała w 2015 r. 1,15 mld zł składki przypisanej (2014: 1,3 mld zł). W majątkowej spółce UNIQA przypis wyniósł 1,01 mld zł i zmniejszył się o 6,5 proc. Z kolei w spółce życiowej – 141,7 mln zł (2014: 228,4 mln zł). Spadek przypisu składki w spółkach UNIQA nie dotyczył wszystkich linii biznesowych. Z sukcesem rozwijała się sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych, dla sektora mieszkalnictwa, a także życiowych ze składką regularną (zarówno indywidualnych, jak i grupowych).

Strategia rozwoju rentownych linii biznesowych w połączeniu ze zmianą struktury portfela (zmniejszenie udziału ubezpieczeń komunikacyjnych) oraz aktywnym zarządzaniem kosztami i dostosowywaniem ich poziomu do sprzedaży pozytywnie przełożyła się na wynik finansowy. Zysk brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 67,2 mln zł (2014: 42,1 mln zł) i był o 59,6 proc. wyższy niż przed rokiem.

– Na początku 2015 roku poinformowaliśmy, że rok 2014 był najlepszym rokiem w naszej historii, jeśli chodzi o zysk. Zapowiadaliśmy również, że dalej chcemy poprawiać nasz wynik. I udało się to w 2015 r., z czego jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce.

Jak dodaje Andrzej Jarczyk, dla obu spółek UNIQA miniony rok był trudny nie tylko ze względu na trwającą wojnę cenową, zmiany w prawie i nowe wytyczne dla branży, ale również intensywne zmiany wewnątrz organizacji. Zmieniły się m.in. procesy czy struktura sprzedaży.

– W tym roku na rentowność branży, a tym samym na rentowność UNIQA, wpływ będzie miał długotrwały efekt wojny cenowej, tzw. podatek bankowy oraz być może inne podatki, które planuje wprowadzić rząd. Spodziewamy się jednak wzrostu przypisu składki w branży, a jego skala będzie zależeć od skali podwyżek cen – mówi Andrzej Jarczyk.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego po trzech kwartałach 2015 r. rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce (OC i AC) zanotował stratę techniczną na poziomie 642,1 mln zł. Według szacunków UNIQA, w całym 2015 r. strata ta może zbliżyć się nawet do 1 mld zł.

– Spodziewamy się dalszych znaczących podwyżek cen w OC. Dodatkowym bodźcem do podniesienia cen może być wprowadzenie tzw. podatku Religi. Jak informują media w ostatnim czasie, Ministerstwo Zdrowia planuje, że część pieniędzy pochodzących ze sprzedaży obowiązkowych ubezpieczeń OC zasili szpitalne oddziały ratunkowe. Jakiejkolwiek wysokości podatek automatycznie przełoży się na podwyżkę cen – mówi Andrzej Jarczyk. – A trzeba pamiętać, że od tego roku część ubezpieczycieli odprowadza już do budżetu tzw. podatek bankowy, czyli podatek od aktywów.

Niższy poziom sprzedaży spółka rekompensuje niższymi kosztami prowadzonej działalności. Koszty akwizycji i administracji były w 2015 r. niższe w porównaniu z 2014 r. o 10,4 proc. W połączeniu z lepszą strukturą portfela sprawia to, że spółka poprawiła wynik finansowy. Co więcej zysk za 2015 r. był najlepszy w historii spółki. UNIQA TU zamknęła rok zyskiem brutto wynoszącym 60,1 mln zł w porównaniu z 37,2 mln zł osiągniętymi rok wcześniej (liczony według międzynarodowych standardów rachunkowych). Oznacza to wzrost aż o 61,5 proc.
Źródło: UNIQA
[qnt]